magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VII. ÉVFOLYAM - 2002. 3. (25.) SZÁM - CIVIL SZERVEZŐDÉSEK ROMÁNIÁBAN
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Lôrincz Zsuzsanna

Hozzászólás Somai József vitaindító írásához

Egy egészséges társadalomban összhangban együttmûködnek az állami intézmények, vállalkozók és a civil társadalom igényei alapján az állampolgárok kezdeményezésére létrejött civil szervezetek. A civil mozgalmak elôsegítik az emberek kibontakozását, szolidaritását és együttmûködését, és aktívan részt vesznek közösségük életében.

Udvarhelyszéken, mint általában a magyarlakta területeken, nagyon sok a civil szervezet, csak Székelyudvarhelyen több mint 54 (amit össze lehetett írni, alapítvány, egyesület, klub) tevékenykedik. Ezek a szervezetek alappillérei a tanuló társadalomnak, az élet minden területén tevékenykednek, mint:

- értékteremtés,

- közösségépítés,

- hiterôsítés,

- a közösségtudat fejlesztése,

- a magyarság történelmének ismertetése,

- Erdély múltja és jelene Európa kultúrtörténetében,

- hagyományôrzés,

- egészségügyi segítségnyújtás,

- szociális gondok megoldása,

- oktatás,

- sport,

- településfejlesztés,

- közmûvelôdés, és más területeken, amit érdekesnek, fontosnak tartanak.

Ezeken a területeken hozzájárulunk a város, a faluközösség, a megyénk, egyben az egész ország társadalmi fejlôdéséhez. A helyi szinten jelentkezô szükségletek kielégítése céljából létrejött egyesületek, alapítványok sok esetben olyan szakembereket tömörítnek, akik ösztönzik a felelôsségvállalást és elkötelezettek. A szervezetek ugyanazon a területen való együttmûködése, ha tagjait a kölcsönös megértés, az elkötelezettség jellemezi, és a megbecsülés szellemében dolgoznak, nagyban hozzájárul a közösség fejlôdéséhez, a társadalom stabilizálásához. Tevékenységünk az önkéntesség elvén alapul, közhasznú szerepet nem vállalunk, nem a jövedelem motivál. Ami intézmény szinten lehetetlen, azt is képesek vagyunk kivitelezni.

Szervezeteink munkáját nagyban befolyásolja, segítheti az állami és vállalkozói szféra. Jelenleg mi még mostohagyerekei vagyunk a társadalomnak. A civil szférára vonatkozó 26-os Törvény megjelenése országunkban is lehetôséget nyit egy ügyfélorientált önkormányzatnak, hogy közpénzekbôl is támogatva a civil szervezeteket, együttmûködjenek tevékenységük kidolgozásában, kivitelezésében.

Ahhoz, hogy folyamatosan vállaljuk országunkban a magyarság számára fontos társadalmi feladatok megoldását, állami költségvetési támogatásra van szükségünk. Rá kell jönnie az államnak, hogy megéri a civil társadalomba irányzott befektetés. Ennek a megvalósításához hiányzik egy udvarhelyszéki civil szervezetek érdekvédelmi képviselete. Ugyanolyan fontossággal bír a területi érdekvédelmi képviseletek központi érdekérvényesítését biztosító szervezet is.

Lehetôség van, és minél elôbb lépni kell, a központi és helyi érdekvédelmi szervezetek Civil Házak létrehozása érdekében. Ezek a szervezetek segítnek a magyar civil szférának, hogy együttmûködhessenek, összehangolják tevékenységüket annak érdekében, hogy egy önálló gazdasági háttér pénzügyi fedezetét lehessen biztosítani. Egy területi és központi érdekérvényesítô szervezet létrehozása a legsürgetôbb tennivaló a civil szervezetek önálló és folyamatos mûködésének feltételeihez. Addig kell ezt megoldani, amíg még van kitartásunk, és nem fáradunk bele a harcba az állandó létfenntartásért küszködve.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék