magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IV. ÉVFOLYAM - 1998. 1. (11.) SZÁM - Az erdélyi kérdés
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Törvény a galegónak a helyi testületekben,
intézményekben hivatalos nyelvként való
használatáról

(Diario Oficial de Galicia, 1988.VI.30., 124. sz.)

1988. június 21./5. törvény, a galegónak a helyi testületekben, intézményekben Galicia hivatalos nyelveként való használatáról.

Galicia azonosságának és különbözôségének jeleként a galego nyelv közösségünk legfontosabb művelôdési öröksége. Az Önkormányzati Törvény 5. cikkelye a galegót saját nyelveként ismeri el, a Nyelvi Rendezés Törvénye 4. cikkely elsô bekezdése pedig a helyi közigazgatás nyelvének nyilvánítja a galegót.

A kifejtett okok miatt és a törvényes rendelkezésekkel összefüggôen, a helyi közigazgatásban ösztönözni kell a nyelvi rendezést. Evégett Galicia Xuntájának, a nyelvi rendezést elômozdító politikája keretében, a szükséges mértékben együtt kell működnie a helyi testületekkel és intézményekkel a galego nyelvnek a hivatalos iratokban való rendes használata érdekében, a másik hivatalos nyelv alkalmazásának a sérelme nélkül, ha ebben az esetben az illetô testület, intézmény így határoz.

Jelen törvény célja az, hogy a galego rendezése fokozatos folyamatának a helyi közigazgatásban ösztönzôen irányadó ismérvét rögzítse, és olyan társadalmi és politikai légkörrôl gondoskodjék, amely megsokszorozza a nyelvünk rendes használata visszanyerését megvalósító erôfeszítéseket.

A kifejtettek érdekében Galicia Parlamentje jóváhagyta és én, Galicia Önkormányzati Törvénye tizenharmadik cikkely második bekezdésének és az 1983. február 23./1., a Xuntát és elnökét szabályozó Törvény huszonnegyedik cikkelyének megfelelôen, a király nevében közzéteszem a galegónak a helyi testületekben, intézményekben hivatalos nyelvként való használatáról szóló Törvényt.

Elsô cikkely

1. Az ülésszakok összehívása, a napirendek, a javaslatok, a saját többségétôl eltérô szavazatok, a határozati javaslatok, a tájékoztató bizottságok szakértôi véleménye és a galiciai helyi testületek, intézmények jegyzôkönyvei galego nyelven szerkesztendôk.

2. Az elôzô bekezdés rendelkezésének sérelme nélkül, az elôbb említett testületek, intézmények ezt a másik hivatalos nyelven is megtehetik.

Második cikkely

1. A galego Xunta hatáskörébe tartozik a galego nyelvnek a helyi közigazgatásban való alkalmazása folyamatának az ösztönzése, különösképpen a tisztviselôknek a galego nyelven való képzése révén.

2. Az elôzôek sérelme nélkül, Galicia Xuntája megfelelô lépéseket tesz annak érdekében, hogy a tisztviselôknek a helyi közigazgatásba való felvételére rendezett versenyvizsgák biztosítsák a galego nyelv ismeretét.

átmeneti rendelkezés

1. Azok a helyi testületek, intézmények, amelyek nincsenek abban a helyzetben, hogy a galegót azonnal rendes nyelvként alkalmazzák a közigazgatás irataiban, jelen törvény közzétételétôl két év haladékkal rendelkeznek, hogy a benne foglaltak gyakorlatba ültetését illetôen határozatot fogadjanak el és azt teljesítsék.

2. Galicia Xuntája cselekvési tervet dolgoz ki annak biztosítására, hogy az elôzô bekezdésben említett határidôn belül valamennyi galiciai helyi testület, intézmény teljesíthesse jelen törvény elôírásait.

Santiago de Compostela, 1988. június 21.

Fernando Ignacio González Laxe elnök1

------------------------

1 a galego kormány elnöke, miniszterelnöke


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék