magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IV. ÉVFOLYAM - 1998. 1. (11.) SZÁM - Az erdélyi kérdés
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája

1996 második félév

Balogh István: A modernség új értelmezései. Bp. 1996, MTA PTI. (Politikatudományi műhelytanulmányok 2. sz.)

Bihari Mihály: Magyar politika 1945-1995. (A magyar politikai rendszer történetének fôbb szakaszai a második világháború után) Bp. 1996, Korona Kiadó.

Bozóki András: Magyar panoptikum. Bp. 1996, Kávé Kiadó.

Coing, Helmut: A jogfilozófia alapjai. Bp. 1996, Osiris. (Osiris tankönyvek)

Emlékülés a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikk kihirdetésének 50. évfordulója alkalmából. 1996. január 31. Bp. 1996, Igazságügyi Minisztérium Sajtótitkársága.

Fejér Ádám: Röpirat a közélet megújulásáról. Szeged 1996, JATE. (Szegedi Bölcsészfüzetek)

Gergely András, A.: Feltörekvés, munkanélküliség, rendszer-reklám. Bp. 1996, MTA PTI. (Politikatudományi műhelytanulmányok 3. sz.)

Gergely András A.: A mai magyar konzervativizmus önmeghatározása. Bp. 1996, MTA PTI. (Vitafüzetek / MTA Politikai Tudományok Intézete 1. sz.)

Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai Györgyi (szerk.): A szuverenitás káprázata. Bp. 1996, Korridor Politikai Kutatások Központja (Korridor kötetek)

A Granta legjobb riportjai. Bp. 1996, Osiris. (Osiris Könyvtár. Modern újságírás)

Gray, John: Liberalizmus. Pécs 1996, Tanulmány Kiadó.

Györkei Jenô - Horváth Miklós (szerk.): Szovjet katonai intervenció 1956. Bp. 1996, Argumentum.

Herbst Árpád - Szegvári Péter (szerk.): Adósságrendezés az önkormányzatoknál. Bp. 1996, Századvég.

Horváth László - Kárpáti Sándor: A munkásosztály a kapitalizmusba megy. Válogatott írások 1990-1995. Bp. 1996, Politika és Kultúra Alapítvány.

Johancsik János: A koalícióalkotás tapasztalatai Franciaországban és Belgiumban. Bp. 1996, MTA PTI. (Politikatudományi műhelytanulmányok 1. sz.)

Kornai János: Vergôdés és remény. Gondolatok a gazdasági stabilizációról és a jóléti állam reformjáról. Bp. 1996, KJK.

Kukorelli István (szerk.): Alkotmányjog. Jogszabálygyűjtemény. Bp. 1996, Osiris. (Osiris tankönyvek)

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan. 4. átdolgozott kiadás. Bp. 1996, Osiris. (Osiris tankönyvek)

Laky Teréz: Munkaerôpiac-helyzetjelentés. A munkaerôpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok. Bp. 1996, Közösen a Jövô Munkahelyeiért Alapítvánnyal.

Mezey Barna (szerk.): Magyar jogtörténet. Bp. 1996, Osiris. (Osiris tankönyvek)

Nisbet, Robert: Konzervativizmus: álom és valóság. Pécs, Tanulmány Kiadó 1996.

Silber, Laura - Little, Allan: Jugoszlávia halála. Bp. 1996, Zrínyi Kiadó.

Szoboszlai György: A parlamenti választási rendszer átalakításának kérdései. Modellek és alternatívák. Bp. 1996, MTA PTI. (Politikatudományi műhelytanulmányok 4. sz.)

Vajda Mihály: Nem az örökkévalóságnak. Filozófiai (láb)jegyzetek. Bp. 1996, Osiris. (Horror Metaphysicae)

Woodward, Bob: A parancsnokok. Bp. 1996, Osiris. (Osiris Könyvtár. Modern újságírás)


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék