a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  i betû: 44 kötet 20-40
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Ilyés Zoltán, Papp Richárd; A. Gergely András, Biczó Gábor, Bodó Barna, Hajnal Virág, Keményfi Róbert, Kovács Nóra,Mirnics Károly, Tóth Pál Péter, Vetési László Tanulmányok a szórványról Budapest, Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2005, Magyar Világok, p. 128, (leltári szám: 2958)

Imecs Ágnes, Szigethy Rudolf A KORUNK repertóriuma 1990-2000 Kolozsvár, Korunk Baráti Társaság, 2002, p. 295, (leltári szám: 1894)

Imreh István Erdélyi feleink emlékezete (1550-1850), társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok Budapest-Kolozsvár, Teleki László Alapítvány,Polis Könyvk., 1999, A magyarságkutatás könyvtára XXII., p.371, (leltári szám: 3392)

Imreh István Szociográfiai tanulmányok. Változó valóság Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1978, Szociográfiai tanulmányok, 288 p., (leltári szám: 4735)

Imreh István A törvényhozó székely falu Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1983, 545 p., (leltári szám: 4411)

Imreh István Székelyek a múló időben Budapest, Magvető, 1987, Nemzet és emlékezet, p. 380, (leltári szám: 1981)

Imreh István Erdélyi hétköznapok. Társadalom- és gazdaságtörténeti írások a bomló feudalizmus időszakából. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979, 345 p., (leltári szám: 3583)

Imreh István,Pataki József Kászonszéki krónika 1650-1750 Budapest-Bukarest, Európa Könyvkiadó, Kriterion Könyvkiadó, 1992, p.370, (leltári szám: 3643)

Information Centre of the Hungarian Coalition in Slovakia The Hungarians in Slovakia Pozsony, Information Centre of the Hungarian Coalition in Slovakia, 1997, p. 79, (leltári szám: 2095)

Innis A. Harold A sajtó-a 20. század gazdaságtörténetének mellőzött szereplője Budapest, Aula Kiadó, 2002, Infonia Füzetek, p.45, (leltári szám: 3698)

Inogucsi Takasi Japán politika Budapest, Századvég Kiadó, 2007, p.360, (leltári szám: 4165)

Ioan Bolovan Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice Cluj Napoca, Centrul de Studii Transilvane,Fundaţia Culturală Română, 2000, Bibliotheca Rerum Transsilvaniae XXV, p.267, (leltári szám: 3841)

Ioana Boca 1956- Un an de ruptura.Romania intre internationalismul proletar si stalinismul antisovietic Bucureşti, Fundatia Academica Civica, 2001, p.440, (leltári szám: 4130)

Iochom István Kísért a múlt Székelyföldön: Az úgynevezett Agache-ügy története Kézdivásárhely, Media Kiadó, 1999, p.144, (leltári szám: 2285)

IPIS-Brochures Interetehnic relations in Bulgaria. Basic facts. Kolozsvár, IPIS-Brochures, 1999, IPIS-Brochures, p. 43, (leltári szám: 2142)

Irinyi Károly Mitteleurópa-tervek és az osztrák-magyar politikai közgondolkodás Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973, p. 271, (leltári szám: 2615)

Issekutz Sarolta(szerk.), Prímás Eörs, Visy Zsolt, Sasvári László, Tutsek János, ifj. Kabai ferenc, Sebesi Karen Attila, Száva T. Sándor, Fancsali G. János, Bendek Katalin, Lukács Mária, Tarisnyás Csilla, Lenygyel Mária, P. Va A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma Budapest, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2000, p. 312, (leltári szám: 2498)

Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia, Lászlóffy Aladár, Egyed Ákos, Marton József, Joikits Attila, Hanusz Gyula, Dávid Csaba, Száva Tibor Sándor, Semjén Zsolt, Németh Gabriella, Kiss Tibor, Lászlóffy Csaba, Bajusz István Örménymagyarok akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy haza fényre derüljön és kincses legyen Budapest, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2001, p. 388, (leltári szám: 2497)

Issekutz Sarolta, Reményik sándor, Szalontai Mihály P. Barnabás, Kabai Ferenc, Sebesi Karen Attila, Pál Judit, Ajtay Ferenc, Tarisnyás Csilla, Bálint Tibor, Bálintné Kovács Júlia, Fancsali János, Bagos Mária, Jakobovits Miklós Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és identitástudata régen és ma Budapest, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2000, p. 260, (leltári szám: 2496)

Iszlamov Tofik; P. Mayer Mária Politikai küzdelmek Magyarországon az első világháború előtt 1906-1914 Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976, Értekezések a történeti tudományok köréből, p. 121, (leltári szám: 2858)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék