a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  j betû: 42 kötet 20-40
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Jobbágyterhek a XVI-XVII.századi Erdélyben Szentgyörgyi Mária Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962, 104 p., (leltári szám: 4513)

A jog elmélete Pokol Béla Budapest, Rejtjel Kiadó, 2001, p. 464, (leltári szám: 1226)

Jog és állambölcselet Visegrády Antal Budapest, Pécs , Dialóg Campus, 2002, Dialóg Campus Tankönyvek, p. 319, (leltári szám: 1271)

Jog és politikai gondolkodás modernizálodó társadalmunkban Kulcsár Kálmán Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intészete, 1989, műhelytanulmányok, p. 960, (leltári szám: 1556)

A jogállamért! Tanulmányok, interjúk. Kukorelli István Budapest, Püski-TIT-Vita, 1989, 176 p., (leltári szám: 4242)

Jogelmélet és joggyakorlat Pokol Béla Budapest, n.a., 2000, p. 114, (leltári szám: 1254)

Jogi alaptan Visegrády Antal Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 1996, p. 101, (leltári szám: 4024)

Jogot a népnek Maczó Ágnes Budapest?, Inter Leones Kiadó, 1994, p. 136, (leltári szám: 2976)

Jöjj el szabadság": Bihari Mihály egyetemi tanár 60. születésnapjára készült ünneplő kötet Pesti Sándor, Szabó Máté ; Lengyel László, Kukorelli István, Mezey Barna, Schlett István, Arczt Ilona, A. Gergely András, Révész T. Mihály, Gyarmati György, Vida István, Boros László, Gazsó Ferenc, Volosin Hédi, Bozóki An Budapest, Rejtjel Kiadó, 2003, Rejtjel Politológia könyvek , p. 719, (leltári szám: 2395)

Jókai Erdélyben Vita Zsigmond Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1975, 284.p, (leltári szám: 4404)

Jonathan Haas: Vázlat az állam kialakulásának tanulmányozásához Jonathan Haas Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, 2002, n.a, (leltári szám: 4357)

Jönnek? Mennek? Maradnak? Sík Endre, Tóth Judit Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport, 1994, MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, p. 155, (leltári szám: 1699)

Jósika Miklós emlékkönyv szerk.Szajbély Mihály Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1999, p.292, (leltári szám: 4133)

Jövőkép 2000 Szabó Zoltán; Bauer Győző, Albert Sándor, Sándor Anna, Presinszky Károly, Frankovics Baltazár, Andrássy Zsuzsa, Telekiné Nagy Ilona, ifj. Élesztős Pál, Viola Éva, Csuka Gyula, Fraenkel Emil, Szilassy Tibor, Tóth Kamill, Stré Komárom, Selye János Kollégium, 2001, p. 93, (leltári szám: 2890)

Józsa Béla: Tanulni a múltból Jordáky Lajos; Balogh Edgár Bukarest, Politikai Könyvkiadó, 1978, Testamentum, p. 241, (leltári szám: 2763)

A jugoszláv kommunisták föderációs nemzeti politikája Kővágó László Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1988, p. 155, (leltári szám: 2806)

Jugoszlávia 1918-1941 Sajti Enikő Szeged, Társadalomtudományi Kör, 1989, dokumentumkötet, p.296, (leltári szám: 1769)

Juhaimnak maradéka: Anyanyelv, egyház, peremvilág: sorskérdések a nyelvhatáron Vetési László Kolozsvár, Komp - Press Korunk Baráti Társaság, 2001, Ariadné Könyvek, p. 321, (leltári szám: 1435)

Julia Heskel: Utalások római késő köztársasági öltözködési szokásokra Cicero műveiben Julia Heskel Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete , 2002, n.a, (leltári szám: 4351)

Jurisprudenta Curtii Europene a drepturilor omului Vincent Berger Bucuresti, Inst. Rom. Pt. Drepturile Omului, 2000, p.735, (leltári szám: 3149)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék