a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  j betû: 85 kötet 20-40
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Jakó Zsigmond Írás,könyv,értelmiség Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1976, 374 p., (leltári szám: 4426)

Jakobi Ákos, Jeney László, Kovács Ervin, Németh Nándor, Szabó Pál; Bottlik Zsolt, Sej Gábor Leó, Frank Van Oort, Németh Nándor RÉKA Regionális Értékelő és Kvantitatív Analízisek: Regionális országelemzések: Bulgária, Románia, Hollandia, India Budapest, ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, 2004, RÉKA, p. 162, (leltári szám: 2649)

Jakovlev N. N.; Nyilas Vera Franklin Delano Roosevelt Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1967, p. 519, (leltári szám: 2784)

James A. Anderson A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai Bp., Typotex Kiadó, 2005, Társadalmi kommunikáció, p.294, (leltári szám: 3743)

James R.Beniger Az irányítás forradalma Budapest, Gondolat Kiadó,Infonia, 2004, Az információs társadalom klasszikusai, p.758, (leltári szám: 3248)

Jancsó Benedek Erdély története Budapest, Pallas Stúdió - Attraktor Kft, 2001, A második világháború előtti magyar társadalomtudományok tára, p. 328, (leltári szám: 1126)

Jancsó Benedek A román irredentista mozgalmak története Máriabesenyő-Gödöllő, Attraktor, 2004, Historia Incognita, p. 484, (leltári szám: 2963)

Jancsó Elemér A másik magyar haza Budapest, Franklin Társulat, 0, 192 p., (leltári szám: 4396)

Janics Kálmán; Illyés Gyula A hontalanság évei Budapest, Hunnia Kiadó Kft., 1984, p. 358, (leltári szám: 1980)

Janitsek Jenő Sztána története és névanyaga Kolozsvár,Sztána, Művelődés-Szentimrei Alapítvány, 2005, Sztánai Füzetek 2., p. 135, (leltári szám: 4053)

Janja Zitnik (szerk.) Dve domovini. Two homelands. Migration studies Ljubljana, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. The Institute for Slovenian Emogration Studies, 1999, Migration Studies 10., p. 278, (leltári szám: 2150)

Jankó János Kalotaszeg magyar népe Budapest, Néprajzi Múzeum, 1993, 223 p., (leltári szám: 4434)

Jankovics Marcell Egy század legendái n.a., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 0, 478 p., (leltári szám: 3578)

Jánosházy György Vizöntő Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2005, p.135, (leltári szám: 3982)

Janovics Jenő A Farkas-utcai színház Bp., Singer és Wolfner Irodalmi Intézet kiadása, 0, 316.p, (leltári szám: 4410)

Jarosevszkij Mihail; Ujhelyi Gabriella A XX. század pszichológiája Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1972, p. 408, (leltári szám: 2691)

Jasay Anthony Az állam Budapest, Osiris, 2002, Osiris könyvtár, p. 390, (leltári szám: 1893)

Jasienca Pawel Elmélkedés a polgárháborúról Budapest, Európa Könyvkiadó, 1989, p. 184, (leltári szám: 2523)

Jászi Oszkár Művészet és erkölcs Budapest, Politzer Zsigmond és fia, 1904, Társadalomtudományi Könyvtár. Szerkeszti a "Huszadik század". V., 379 p., (leltári szám: 4185)

Jászi Oszkár A történelmi materializmus állambölcselete Budapest, Grill Károly könyvkiadóvállalata, 1908, 192 p., (leltári szám: 4521)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék