a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  t betû: 235 kötet 20-40
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára Keszeg Vilmos Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2005, p.324, (leltári szám: 3885)

Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára Gazda Klára,Tötszegi Tekla Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006, Kriza János Néprajzi Társaság, p.298, (leltári szám: 3881)

Tanúságtevők: Aniszi Kálmán kérdéseire válaszol Aniszi Kálmán, Fábián Ernő, Székely János, Benkő Samu, Gáll Ernő, Cs. Gyimesi Éva, Péntek János, Gaal György, Tőkés László, Kötő József, Kovács András, Katona Ádám Kolozsvár, Nis Kiadó, 1995, Erdélyi Kiskönyvtár 14-15, p. 107, (leltári szám: 1535)

A tapasztalattól a tudományig Willard Van Orman Quine Bp., Osiris Kiadó, 2002, p.347, (leltári szám: 3709)

Tara Fagarasului in secolul al XIII-lea.Manastirea cisterciana Carta Dan Nicolae Busuioc-von Hasselbach Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane,Fundaţia Culturală Română, 2000, p.338, (leltári szám: 4106)

Tárgyalófél voltam Rakowski F. Mieczyslaw Budapest, Ifjúsági Lap és Könyvkiadó, 1987, p. 847, (leltári szám: 2609)

Társadalaom és Politika Neményi Ágnes-Bodó Barna-Ilyés Zoltán-Szász Alpár Zoltán-Veress Enikő Cluj-Napoca, Risoprint, 2006, 400 p., (leltári szám: 4376)

Társadalmak születése Bodrogi Tibor Budapest, Gondolat Kiadó, 1962, Gondoltatár 13., p.187, (leltári szám: 3256)

Társadalmi csapdák Hankiss Elemér Budapest, Magvető, 1985, Gyorsuló idő, p. 445, (leltári szám: 1673)

Társadalmi csapdák és diagnózisok Hankiss Elemér Bp., Osiris Kiadó, 2004, Hankiss Elemér összegyűjtött munkái, p.333, (leltári szám: 3726)

A társadalmi dominancia Jim Sidanius,Felicia Pratto Budapest, Osiris Kiadó, 2005, Osiris Könyvtár:a szociálpszihológia második évszázada, p.500, (leltári szám: 3629)

A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése: Tanulmányok Bourdieu Pierre Budapest, Gondolat, 1978, Társadalomtudományi Könyvtár, p. 436, (leltári szám: 2425)

Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar forradalomban Szabó Ervin Budapest, Szikra Kiadás, 1949, p. 421, (leltári szám: 2477)

Társadalmi kommunikáció Béres István, Horányi Özséb; Bereczkei Tamás, hamp Gábor, Horányi Attila, Horányi Özséb, László János, Niedermüller Péter, Nyíri Kristóf, Petőfi S. János, Pléh Csaba, Szekfű András, Szijártó Zsolt, Tamás Pál, Tót Budapest, Osiris, 2001, OsirisTankönyvek, p. 415, (leltári szám: 1679)

A társadalmi lét ontológiájáról I. kötet: Történeti fejezetek Lukács György; Eörsi István Budapest, Akadémiai Kiadó, Magvető Kiadó, 1985, p. 452, (leltári szám: 2781)

A társadalmi lét ontológiájáról II. kötet: Szisztematikus fejezetek Lukács György; Eörsi István Budapest, Akadémiai Kiadó, Magvető Kiadó, 1985, p. 859, (leltári szám: 2782)

A társadalmi lét ontológiájáról III. kötet: Prolegomena Lukács György; Eörsi István Budapest, Akadémiai Kiadó, Magvető Kiadó, 1985, p. 388, (leltári szám: 2788)

A társadalmi munkamegosztásról Durkheim Émile Budapest, Osiris, 2001, Osiris könyvtár-Szociológia, p. 465, (leltári szám: 1881)

Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában Fedinec Csilla Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002, p. 280, (leltári szám: 1413)

A társadalmi rendszer: A történelmi materializmus alapjai Kallós Miklós, Roth Endre Bukarest, Politikai Könyvkiadó, 1978, p. 316, (leltári szám: 2433)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék