a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  1979: 43 kötet 20-40
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Kolozsvári Grandpierre Emil Herder árnyékában Budapest, Magvető Kiadó, 1979, Gyorsuló Idő, p.253, (leltári szám: 3219)

Kővágó László A Magyarországi Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1979, p. 187, (leltári szám: 2617)

Litván György; Jászi Oszkár, Polányi Károly, Király György, Révai József, Molnár Erik, Horváth Zoltán, Mód Aladár Szabó Ervin történeti írásai Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1979, Történetírók tára, p. 713, (leltári szám: 2762)

Lukács Tibor A magyar népbírósági jog és a népbíróságok 1945-1950 Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Zrínyi Kiadó, 1979, p. 503, (leltári szám: 2775)

Melius Péter Herbárium Bukarest, Kriterion, 1979, 517p., (leltári szám: 4622)

Moholy-Nagy László A festéktől a fényig Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979, 246 p., (leltári szám: 4541)

Nagy Pál Barangolás a képzőművészetben Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979, p. 218, (leltári szám: 4054)

Novák Zoltán A Vasárnap Társaság: Lukács Györgynek és csoportosulásának eszmei válsága, kiútkeresésük az első világháború időszakában Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1979, p. 305, (leltári szám: 2714)

Nyíri Kristóf, Rudas lászló, Fogarasi Béla, Gaál Gábor, Lukács György, Révi józsef, Varjas Sándor, József Attila, Madsza József, Mód Aladár, Molnár Erik, Kemény Gábor, Bálint György, Sinkó Ervin, Gábor Andor, Földes A magyar marxista filozófia a két világháború között Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1979, p. 436, (leltári szám: 2503)

Ortutay Gyula Székely népballadák Budapest, Magyar Helikon, 1979, 310 p., (leltári szám: 4444)

Pintér István A magyarországi Szociáldemokrata Párt politikája a második világháború előestéjén Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979, p. 188, (leltári szám: 2509)

Ritoók János Kettős tükör: a magyar-szász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből Bukarest, Kriterion, 1979, p. 256, (leltári szám: 1119)

Roco Mihaela Creativitatea individuală şi de grup: Studii experimentale Bukarest, Románia Szocilista Köztársasága Akadémiai Kiadója, 1979, p. 207, (leltári szám: 2800)

Sáfrán Györgyi (válogatta, a bevezetőt és a jegyzetetket írta) Teleki Blanka és köre Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979, 190 p., (leltári szám: 4546)

Sarkany Stéphane Az irodalomelmélet mint társadalomtudomány Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979, Korunk könyvek, p. 173, (leltári szám: 2294)

Somlyó György "Modernnek kell lenni mindenestül" Budapest, Magvető Kiadó, 1979, Gyorsuló Idő, p.102, (leltári szám: 3228)

Spinoza Benedictus de Etika Budapest, Gondolat Kiadó, 1979, Etikai Gondolkodók, p. 468, (leltári szám: 2399)

szerk.Szabó György Antik portrék Bukarest, Kriterion, 1979, 174 p., (leltári szám: 4511)

Teke Zsuzsa Velencei-magyar kereskedelmi kapcsolatok a XIII-XV. században Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979, Értekezések a történeti tudományok köréből, p. 88, (leltári szám: 2873)

Tinbergen Jan; Szalay Sándor A Rio-jelentés: A nemzetközi gazdasági rend átalakítása Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979, p. 291, (leltári szám: 2684)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék