a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  1980: 31 kötet 0-20
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Balogh Sándor Földet, köztársaságot. Állami iskolát!: Viták a magyar parlamentben 1944-1948 Budapest, Gondolat, 1980, p. 509, (leltári szám: 2507)

Benczédi László Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. Század végi Magyarországon (1664-1685) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980, Értekzések a történeti tudományok köréből, p. 180, (leltári szám: 2544)

Benkő András Zenetudományi írások Bukarest, Kriteron Könyvkiadó, 1980, p. 331, (leltári szám: 4058)

Bodó Barna Eötvös Lóránd tudományos és művelődés-politikai írásaiból Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1980, Téka, p. 285, (leltári szám: 2654)

Bognár József A fejlődés és együttműködés századvégi fordulópontjai Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980, p. 353, (leltári szám: 2686)

Csetri Elek - Imreh István Erdély változó társadalma 1767 - 1821 Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1980, 139.p., (leltári szám: 4407)

Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos Gábor Tonk Sándor Művelődéstörténeti tanulmányok Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1980, 308.p., (leltári szám: 4403)

Dercsényi Dezső Mai magyar műemlékvédelem Budapest, Magvető Kiadó, 1980, Gyorsuló Idő, p.252, (leltári szám: 3216)

Fekete Éva, Karádi Éva; Bencseki Mátyás, Szerencsés János, Szvoboda Ferenc Lukács György élete képekben és dokumentumokban Budapest, Corvina Kiadó, 1980, p. 265, (leltári szám: 2616)

Fülöp Géza Sajtótörténet, sajtóismeret Budapest, Tankönyvkiadó, 1980, p.94, (leltári szám: 3332)

Granasztói György A középkori magyar város n. A., Gondolat, 1980, Magyar história, 275 p., (leltári szám: 3569)

Kolosi Tamás et al Réteghelyzet-rétegtudat Budapest, Kossuth Könykiadó, 1980, p. 217, (leltári szám: 4036)

Kós Károly,Faragó József Népismereti dolgozatok 1980 Bukarest, Kriterion Kiadó, 1980, 267 p., (leltári szám: 4705)

Kristó Gyula Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig Budapest, Magvető Kiadó, 1980, Elvek és utak, p.574, (leltári szám: 3346)

L. Nagy Zsuzsa Bethlen liberális ellenzéke: (a liberális polgári pártok 1919-1931) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980, p. 242, (leltári szám: 2814)

Makkai László Bethlen Gábor krónikásai. Krónikák, emlékiratok, naplók a nagy fejedelemről. n.a., Gondolat, 1980, 301 p., (leltári szám: 3585)

Mérei Gyula Magyarország története 1790-1848 Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980, 663.p, (leltári szám: 4305)

szerk.Mezey László Athleta Patriae.Szent László tanulmányok Budapest, Szent István-Társulat, 1980, 247 p., (leltári szám: 4570)

Miklós Pál Kép és kommunikáció Budapest, MUOSZ Oktatási Igazgatóság, 1980, Újságiró iskola, p. 172, (leltári szám: 1861)

Németh László Pedagógiai írások Bukarest, Kriterion, 1980, 264 p., (leltári szám: 4535)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék