a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa


3292 kötet 0-30

Záhony Éva Hitel. Kolozsvár 1935-1944 - I. kötet Budapest, Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, p. 385, (leltári szám: 1001)
Záhony Éva Hitel. Kolozsvár 1935-1944 - II. kötet Budapest, Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, p. 445, (leltári szám: 1002)
Kovács Éva Mi újság a Kelet-Közép-Európai szociológiában?: A lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években Budapest, Teleki László Alapítvány, , 2002, Regio könyvek, p. 260, (leltári szám: 1003)
Kukorelli István Alkotmánytan Budapest, Századvég Kiadó, 1992, Politika, p. 399, (leltári szám: 1004)
Keszthelyi Gyula; Erdélyi Istvánné Egyház és magyarság: Magyarország 2000: hét egyház és felekezet határon túli és hazai lelkipásztorainak, világi elöljáróinak tanácskozása: 2000. január 27-28. , [Esztergom] Budapest, Custos, 2000, p. 466, (leltári szám: 1005)
Pozsony Ferenc Festbrauche der Siebenbürger Sachsen Csíkszereda, Pro-Print, 1999, p. 256, (leltári szám: 1006)
Csefkó Ferenc; Pálné Kovács Ilona Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon Budapest, Pécs , Osiris, MTA Kisebbségkutató Műhely, MTA RKK, 1999, Kisebbségek Kelet-Közép-Európában, p. 355, (leltári szám: 1007)
Gereben Ferenc Hungarian Minorities and Central Europe Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2001, (leltári szám: 1008)
Kiss Ilona, McGovern Catherine New Diasporas in Hungary, Russia and Ukraine: Legal Regulations and Current Politics Budapest, Open Society Institute, 2000, p. 448, (leltári szám: 1009)
Nyíri Pál;Tóth Judit, Maryellen Fullerton Diasporas and politics Budapest, n.a., 2001, p. 324, (leltári szám: 1010)
Nóvé Béla Tény/Soros: a magyar Soros Alapítvány első tíz éve, 1984-1994 Budapest, Balassi, 1999, p. 605, (leltári szám: 1011)
Boia Lucian Istorie şi mit în conştiinţa romanească Bukarest, Humanitas, 1997, p. 382, (leltári szám: 1012)
Patapievici H. R Politice Bukarest, Humanitas, 1997, p. 358, (leltári szám: 1013)
Noica Constantin Pagini despre sufletul romanesc Bukarest, Humanitas, 2000, p. 120, (leltári szám: 1014)
Nastasă Lucian Generaţie şi schimbare în istoriografia română (sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX) Kolozsvár, Presa Universitară Clujeană, 1999, p. 158, (leltári szám: 1015)
Nastasă Lucian Studii istorice româno-ungare Iaşi, Fundaţia Academică "A. D. Xenopol", 0, p.399, (leltári szám: 1016)
Otto Karl A. Westwarts-Heimwarts?: Aussiedlerpolitik zwischen "Deitschtümelei" und "verfassungsauftrag" Bielefeld, AJZ, 1990, p. 209, (leltári szám: 1017)
Sebők László ; Magyarságkutató Intézet Magyar neve?: Határokon túli helységnév-szótár Budapest, Arany Lapok Kiadó, 1990, p. 267, (leltári szám: 1018)
Nóvé Béla Tanúk és vértanúk - kortárs krónika Pákozdtól Aradig-: 1848/1849 Csíkszereda, Pro-Print, 1999, p. 263, (leltári szám: 1019)
Valuch Tibor Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében Budapest, Osiris, 2001, Osiris tankönyvek, p. 389, (leltári szám: 1022)