a Jakabffy Elemér Alapítvány
kéziratkatalógusa

 

       katalógusok   » kéziratkatalógus
    év 1980 1891 1913 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1926 1926 1928 1929 1930 1931 1932 19340 1935 1936 1937 1938 1939 1939. 1940 1941 1942 1942 1942 1943 1943 1944 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1957 1957 1959 1967 1968 1970 1970 1971 1973 1975 1976 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1981 1982 1983 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 19910 1992 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 1999. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2006 2008 3 Budap Iczko Koloz n.a n.a.  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  o betu: 24 kézirat 0-20
 
kapcsolódik
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány könyvtárkatalógusa
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi hírlapkatalógusa
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Oberding József György A bánsági magyarság p. 198-213., (leltári szám: K832)

Oktatás és nemzetiségi oktatás Romániában Dezső Gábor n.a., 1994, 24 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Dezső Gábor, oktatás , Románia-nemzetiségi oktatás , tanügyi törvény , (leltári szám: K144)

Az oktatás helyzete és esélyei Romániában n.a. RMDSZ Ügyvezető Elnökség Oktatási és Ifjúsági Főosztály, 1993, n.a., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K727)

Oláh Sándor Székelyföldi modernizáció 1940-1944. A magyar állam integrációs kísérletei és megvalósításai 1940 őszétől 1944 nyaráig a székelyföldi Csk és Udvarhely vármegyékben 2001-, p. 138., (leltári szám: K800)

Oláh Sándor Székelyföldi modernizáció 1940-1944. A magyar állam integrációs kísérletei és megvalósításai 1940 őszétől 1944 nyaráig a székelyföldi Csk és Udvarhely vármegyékben XX.század intézet, 2001-, (leltári szám: K880)

Az Olaszországban élő kisebbségi csoportok helyzete, különös tekintettel a szlovén etnikumra (leltári szám: K926)

OMP A Magyar Nemzeti Párt szervezeti szabályzata. A magyar Párt programmja. A Csucsai paktum (leltári szám: K820)

OMP Gazdasági Sérelmeink és kívánságaink.I., II.,III.,IV. kötet. Az OMP Közgazdasági szakosztályának Székelyudvarhelyen 1928 okt. 13-án tartott nyilvános üléséből. Erzsébet Könyvnyomda Részvénytársaság I. Köt., Minerva II. III. IV. Köt., 1926,, sorozat: Országos Magyar Párt (leltári szám: K848)

Önéletrajz Puskás Lajos n.a., 1978, 170 p. + 8 p., sorozat: n.a. példány: tartalmazza "Édesapám utolsó órái" címen Puskás Árpád írását kötés: n.a. mutatók: Puskás Lajos, Puskás Lajos-önéletrajz , Puskás Lajos-emlékirat , Romániai Magyar Népközösség , cserkész mozgalom , tizedesség , Szamosújvár , Magyar Népi Szövetség , kommunizmus-Románia , Bács , csángók , (leltári szám: K92)

Az önkormányzat : Az önrendelkezés alapja; A szlovákiai magyar választott képviselők és polgármesterek országos nagygyűlésének hiteles jegyzőkönyve; Komárom, 1994. január 8. n.a. Komáromi Lapok - Szinnyei Kiadó, 1995, 264 p. + mell., sorozat: n.a. példány: Tartalmaz Függeléket:Városok és falvak jegyzéke, melyekben a magyarok részaránya meghaladja a 10%-ot vagy lélekszámuk eléri a 100 főt kötés: n.a. mutatók: n.a., szlovákiai magyar kisebbség , önkormányzatok-kisebbségi , önrendelkezés , autonómia , jegyzőkönyv-a szlovákiai magyar választott képviselők és polgármesterek országos naggyűlésének hiteles jegyzőkönyve , (leltári szám: K411)

Önkormányzati választások 1996. : Kolozsvár : Közvélemény-kutatás XXI. Század Alapítvány XXI. Század Alapítvány, 1996, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K526 )

Az önkormányzati választások megyei eredményeinek kiértékelése : Brassó megye n.a. n.a., 1996, n.a., sorozat: n.a. példány: térképek kötés: n.a. (leltári szám: K542)

Önvédelmi ösztönünk, cserben ne hagyj minket... Kocsis István n.a., 1988 , 09:00 PM, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Kocsis István, Románia nemzetiségi politikája a nyolcvanas években , (leltári szám: K436)

Az óromániai református egyházmegye története Dávid György n.a., 1932, 42 p. + 1 tábl., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat JATE mutatók: Dávid György, egyháztörténet-református , egyházak , egyházak-Erdély , egyházak-Románia , református egyház-Románia , református egyházmegye-Órománia , kivándorlás-Romániába , református misszió , (leltári szám: K380)

Az ország észak-nyugati részének román egyháza a horthysta megszállás alatt (1940-1944) Fatu Mihai Román Ortodox Egyház Bibliai és Missziós Intézete, 1985, 42 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat JATE mutatók: Fatu Mihai, horthysta terror Észak-Erdélyben , Észak-Erdély 1940-1945 , (leltári szám: K367)

Országgyűlési képviselő-választás Magyarországon : 1998. május 10. 1. forduló : Tájékoztató adatok Farkas Lajos, Szabó Lászlóné Belügyminisztérium, Országos Választási Iroda, p. 193, sorozat: Választási Füzetek 53. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K518)

Országos életminőség vizsgálat : Munkaközi jelentés 2. Hankiss Elemér, Manchin Róbert, Füstös László MTA-Népművelési Intézet, 1978, p.62, sorozat: Enyedi-anyag példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K648)

Az Országos Magyar Párt és a Német Parlamenti Párt kapcsolatai Romániában 1919-1929 Opauszki István JATE BTK Új és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1994, 64 p., sorozat: n.a. példány: Bibliogr. p. 63-64. kötés: kézirat JATE mutatók: Opauszki István, Országos Magyar Párt , Német Parlamenti Párt , romániai magyar kisebbség története , romániai német kisebbség története , szászok története , kisebbségi blokk , (leltári szám: K227)

Országos Magyar Párt nagygyűlései a sajtó tükrében Gárgyán Imre József Attila Tudományegyetem, 1991, p. 64, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K695)

Országos népszavazások kezdeményezése 1998. november 20 - 1999. július 7. Bártfai Zsolt, Szabó Lászlóné, Mihály Mária Belügyminisztérium, Országos Választási Iroda, 1999, p. 69, sorozat: Választási Füzetek 74. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K519)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék