a Jakabffy Elemér Alapítvány
kéziratkatalógusa

 

       katalógusok   » kéziratkatalógus
    év 1980 1891 1913 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1926 1926 1928 1929 1930 1931 1932 19340 1935 1936 1937 1938 1939 1939. 1940 1941 1942 1942 1942 1943 1943 1944 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1957 1957 1959 1967 1968 1970 1970 1971 1973 1975 1976 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1981 1982 1983 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 19910 1992 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 1999. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2006 2008 3 Budap Iczko Koloz n.a n.a.  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  a betu: 62 kézirat 20-40
 
kapcsolódik
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány könyvtárkatalógusa
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi hírlapkatalógusa
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

A román lépés. Ellenzék. 1944.aug.28. Korszerű magyar nemzetiségszemlélet. Mikó Imre beszéde a máramarosi gyűlésen románoknak. Ellenzék. 1944.aug.28. p. 3., (leltári szám: K827)

A romániai falvak népessége. Georgescu, D.C. Korunk, 1937/11. pp. 913-927., (leltári szám: K867)

A romániai ipar és jelzőszámai. A magyar kisipar Bálint István. Szabó Béni Korunk 1936/1. p. 25-28. EMÉVK 1938. Brassói Lapok 1937.ő. 124-126., (leltári szám: K856)

A Romániai Magyar Népközösség. A romániai magyarság a királyi diktatúra időszakában. Maár István (leltári szám: K778)

A romániai magyarság jogi helyzete a bécsi döntés idejében Mikó Imre Iczko, (leltári szám: K835)

A székelyföld önellátása Vita Sándor (leltári szám: K852)

A transylván magyar társadalomkutatás. Szabó T. Attila. Hitel, 1938, 1-22. EF, 1938/3-4., (leltári szám: K874)

A Vásárhelyi találkozó. Erdélyi Fiatalok. (leltári szám: K825)

A. Gergely András Az etnikai-kisebbségi tér és a félelem régiója n.a., n.a., x p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat JATE mutatók: A. Gergely András, kisebbségi kérdés , regionalizmus , etnicitás , etnikai identitás , kollektív emlékezet , (leltári szám: K189)

A. Gergely András Kisebbségi tér és lokális identitás (I.) : Az erdélyi városok és magyar kisebbség a XX. században MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, 1996, 37 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: A. Gergely András, városiasodás-Erdély , városfejlődés-Erdély , identitás-lokális , lokális identitás , kisebbségi tér , (leltári szám: K387)

Ács László A romániai iskolarendszer 1992 tavaszán n.a., n.a., 29 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Ács László, iskolarendszer , oktatásügy-romániai magyar iskolák , (leltári szám: K162)

Adatok a gyergyói nép táplálkozásához Csiky János Hitel, 1939, 4.sz., (leltári szám: K872)

Adatok a romániai magyar értelmiségi réteg 1918-1940 közötti helyzetéhez. Lőrinczi László Kisebbségvédelem. 1940. 5-6.sz., (leltári szám: K900)

Adatok a romániai magyar értelmiségi réteg 1918-1940 közötti helyzetéhez. Adatok az erdélyi magyarság középosztálytermeléséhez. Lőrinczi László. Oberding József György Kisebbségvédelem. 1940. 5-6.sz., (leltári szám: K839)

Adatok a vidéki munkásság életéhez. Turnowsky Sándor Korunk., (leltári szám: K854)

Adorján Péter A halott város : (Nagyvárad 1940 szeptember 6-ika előtt) : urbanisztikai és szociográfiai tanulmányok Cserépfalvi, n.a., 135 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Adorján Péter, városi élet , városi néprajz , városiasodás , Nagyvárad , szociográfia , urbanizáció , (leltári szám: K44)

Adóügyi sérelmek. Erdély és a Bánát bányáinak tulajdonában beállott változások 1914 és 1934 között. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (leltári szám: K865)

Alain Dieckhoff A konvencionális bölcsességen túl: A kulturális és a politikai nacinalizmusról más szemmel n.a, (leltári szám: K941)

Albert Dávid A Városi és Falusi Dolgozók Blokkjának tevékenysége a mai Hargita megye területén n.a., n.a., 11,7 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Albert Dávid, Városi és Falusi Dolgozók Blokkja , kommunista mozgalom-Székelyföld , (leltári szám: K268)

Amerikai Erdélyi Szövetség Erdélyből jelentik n.a., 1977, 120 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Amerikai Erdélyi Szövetség, romániai magyar kisebbség-jelentés , jelentés: romániai magyar kisebbség , kisebbségi jogok-Románia , kisebbségi jogsértések-Románia , nemzetiségi diszkrimináció-Románia , nemzetiségi kérdés-Románia , csángók , (leltári szám: K341)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék