magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VI. ÉVFOLYAM - 2000. 4. (22.) SZÁM - ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Romániai magyar választók 2000 szeptemberében*
(Szociológiai felmérés)

 

A mintavétel szerkezete: mintavételi eljárás és szerkezet

A jelen kutatásban alkalmazott minta 1164 18 év fölötti, önmagát magyar nemzetiségűnek valló egyént számlál, akik Erdély magyar lakosságának reprezentatív mintáját képezik - 95%-os valószínűséggel, +/- 3%-os maximális hibalehetôséggel.

A mintavételi eljárás a többfázisos rétegzett mintavételt és - a kutatás szempontjából meghatározó - bizonyos jellemzôk alapján csoportosuló rétegek esetében alkalmazott valószínűségi mintavételt kapcsolja össze.

A mintavétel kiindulópontjául a 16 erdélyi megye 1992-es népszámlálási adatai szolgáltak, melyek részben kiegészültek 1997-es adatokkal is, figyelembe véve minden helység etnikai- és kormegoszlását, valamint a falu-város részarányt. A helységek tehát a következô kritériumok alapján csoportosíthatók: etnikai dominancia, a helység adminisztratív státusa, falusi-városi környezet, történelmi-földrajzi területi megoszlás.

Ily módon, az elsô kritérium alapján - csoportközi, minél homogénebb klasszterek szerkesztésével, valamint a standard eltérések csökkentésével - bizonyos, többségében román, illetve többségében magyar nemzetiségű vidékek határolhatók el, az ott élô magyar lakosság részarányának függvényében.

1. táblázat. A magyar nemzetiségű lakosság megoszlásának függvényében vizsgált területek

A magyarok részaránya alapján csoportosítva

Magyar lakosság

Százalékarány

Mintában szereplô arány

Dominancia (90% körül)

509 351

31,7

34,3

Többség (75% körül)

243 231

15,2

12,7

Egyenlôség (50% körül)

274 383

17,1

21,2

Kisebbség (25% körül)

399 976

24,9

22,9

Távolmaradás (2-3% körül)

178 406

15,2

8,8

Összesen

1 605 347

100,0

100,0

A második csoportosítási kritériumot a helység adminisztratív státusa jelentette, melynek alapján az adott település a municípiumtól kiinduló és községig vagy községhez tartozó faluig tartó skálán jelölhetô be.

2. táblázat. Az erdélyi magyar lakosság megoszlása a helység adminisztratív státusa alapján

Adminisztratív státus

Gyakoriság

Százalékarány

Mintában szereplô arány

Municípium

624 281

38,9

38,1

Város

241 018

15,0

16,2

Külvárosi település

41 503

2,6

2,2

Községközpont

387 396

24,1

26,2

Hozzátartozó falvak

311 149

19,4

17,3

Összesen

1 605 347

100,0

100,0

A harmadik kritériumot a falu-város település megkülönböztetése, s az ennek alapján történô besorolás képezte.

3. táblázat. A lakosság falu-város szerinti megoszlása

Falu/város

Magyar lakosság

Százalékarány

Mintában szereplô arány

Városi környezetben

865 299

53,9

54,3

Falusi környezetben

740 048

46,1

45,7

Összesen

1 605 347

100,0

100,0

A földrajzi besorolás a lakosság megyénkénti hovatartozása alapján vagy a történelmi felosztás figyelembevételével történhet: Bánát (SV), Partium (NV), Közép-, Északi terület és Székelyföld (E).

4. táblázat. Földrajzi felosztás

Földrajzi felosztás

Magyarlakosság

Százalékarány

Mintában szereplô arány

Közép

285 758

17,8

18,0

Észak

139 160

8,7

8,3

Partium (N/V)

382 254

23,8

24,2

Bánát (SV)

70 676

4,4

4,6

Székelyföld

727 499

45,3

44,9

Összesen

1 605 347

100,0

100,0

Véletlenszerű kiválasztás alapján, a fenti kritériumokat betartva, 81 helység került a mintába. A mintába kerülô egyéneket helységenként a háztartások egyszerű véletlenszerű kiválasztásával, a kor és nem szerinti megoszlások figyelembevételével nyerjük.

 

K1. Az Ön véleménye szerint az országban a dolgok jó vagy rossz irányban haladnak?

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes százalékarány

Nem válaszol (1)*

15

1,3

1,3

Jó irányba (2)

142

12,2

12,2

Rossz irányba (3)

896

77,0

77,0

Nem tudja (4)

111

9,5

9,5

Összesen

1164

100,0

100,0

K2. Milyen mértékben van megelégedve a jelenlegi életkörülményeivel?

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes százalékarány

Nem válaszol (1)

3

0,3

0,3

Teljes mértékben (2)

23

2,0

2,0

Nagyrészt (3)

282

24,2

24,2

Inkább elégedetlen (4)

563

48,4

48,4

Teljes mértékben elégedetlen (5)

290

24,9

24,9

Nem tudja (6)

3

0,3

0,3

Összesen

1164

100,0

100,0

K3. Mit gondol, jobban vagy rosszabbul fog élni egy év múlva?

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes százalékarány

Nem válaszol (1)

6

0,5

0,5

Sokkal jobban (2)

11

0,9

0,9

Valamivel jobban (3)

249

21,4

21,4

Hozzávetôleg ugyanígy (4)

329

28,3

28,3

Valamivel rosszabbul (5)

321

27,6

27,6

Sokkal rosszabbul (6)

128

11,0

11,0

Nem tudja (7)

120

10,3

10,3

Összesen

1164

100,0

100,0

K4. Ha visszagondol, hogyan él most a múlt év októberéhez viszonyítva?

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes Százalékarány

Nem válaszol (1)

5

0,4

0,4

Sokkal jobban (2)

15

1,3

1,3

Valamivel jobban (3)

160

13,7

13,7

Hozzávetôleg ugyanígy (4)

472

40,5

40,5

Valamivel rosszabbul (5)

361

31,0

31,0

Sokkal rosszabbul (6)

141

12,1

12,1

Nem tudja (7)

10

0,9

0,9

Összesen

1164

100,0

100,0

K5. Ha jövô vasárnap elnökválasztást szerveznének, Ön...

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes százalékarány

Nem válaszol (1)

2

0,2

0,2

Biztos, hogy elmegy szavazni (2)

744

63,9

63,9

Valószínű, hogy elmegy szavazni (3)

225

19,3

19,3

Nagyon valószínű, hogy nem megy el szavazni (4)

53

4,6

4,6

Biztos, hogy nem megy el szavazni (5)

112

9,6

9,6

Nem tudja (6)

28

2,4

2,4

Összesen

1164

100,0

100,0

K6. Ha a jövô vasárnap elnökválasztást szerveznének, Ön kire szavazna?

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes százalékarány

Nem válaszol (1)

14

1,2

1,2

Corneliu Vadim Tudor (2)

8

0,7

0,7

Frunda György (3)

769

66,1

66,1

Ion Iliescu (4)

15

1,3

1,3

Marian Munteanu (5)

3

0,3

0,3

Mugur Isărescu (6)

76

6,5

6,5

Petre Roman (7)

18

1,5

1,5

Teodor Melescanu (8)

11

0,9

0,9

Teodor Stolojan (9)

48

4,1

4,1

Más személy (10)

12

1,0

1,0

Nem megy el szavazni (11)

79

6,8

6,8

Nem tudja (12)

111

9,5

9,5

Összesen

1164

100,0

100,0

K7. Véleménye szerint ki lesz Románia elnöke az ôszi választásokat követôen?

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes százalékarány

Nem válaszol (1)

9

0,8

0,8

Corneliu Vadim Tudor (2)

7

0,6

0,6

Frunda György (3)

44

3,8

3,8

Ion Iliescu (4)

334

28,7

28,7

Marian Munteanu (5)

4

0,3

0,3

Mugur Isărescu (6)

225

19,3

19,3

Petre Roman (7)

40

3,4

3,4

Teodor Melescanu (8)

16

1,4

1,4

Teodor Stolojan (9)

103

8,8

8,8

Más személy (10)

4

0,3

0,3

Nem tudja (11)

378

32,5

32,5

Összesen

1164

100,0

100,0

K8. Ha a jövô vasárnap elnökválasztást szerveznének, és két jelölt között kellene döntenie, a következô jelölt-párok közül Ön kire szavazna?

Isărescu - Iliescu

Isărescu - Frunda

Isărescu -Stolojan

Iliescu-Frunda

Iliescu-Stolojan

Frunda-Stolojan

Nem válaszol

5,2%

3,7%

5,8%

4,6%

6,6%

4,2%

Mugur Isărescu

73,3%

13,5%

50,5%

     

Ion Iliescu

5,2%

   

3,7%

6,1%

 

Frunda György

 

73,1%

 

81,5%

 

73,4%

Teodor Stolojan

   

22,9%

 

68,8%

11,8%

Nem megy el szavazni

5,9%

3,7%

5,2%

4,0%

6,5%

3,8%

Nem tudja

10,3%

6,0%

15,5%

6,2%

11,9%

6,9%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

K9. Ha a jövô vasárnap parlamenti választásokat szerveznének, Ön melyik pártra szavazna?

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes százalékarány

Nem válaszol (1)

9

0,8

0,8

RMDSZ (2)

1025

88,1

88,1

PDSR (3)

9

0,8

0,8

PNTCD (4)

4

0,3

0,3

PD (5)

4

0,3

0,3

CDR 2000 (6)

10

0,9

0,9

PNL (7)

10

0,9

0,9

ApR (8)

4

0,3

0,3

Független (9)

10

0,9

0,9

Más (10)

4

0,3

0,3

Még nem tudja (11)

31

2,7

2,7

Biztos, hogy nem megy el szavazni (12)

44

3,8

3,8

Összesen

1164

100,0

100,0

K10. Kire szavazott 1996-ban?

(Csak azok számára, akik 2000-ben nem szavaznak.)

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes százalékarány

RMDSZ (1)

168

14,4

66,4

PDSR (2)

4

0,3

1,6

PNTCD (3)

3

0,3

1,2

PD (4)

3

0,3

1,2

CDR (5)

22

1,9

8,7

PNL (6)

4

0,3

1,6

Más (7)

1

0,1

0,4

Nem volt szavazásra jogosult (8)

24

2,1

9,5

Nem ment el szavazni (9)

24

2,1

9,5

Összesen I.

253

21,7

100,0

Nem emlékszik, nem válaszol

911

78,3

Összesen II.

911

78,3

Végösszeg

1164

100,0

K11. A szavazást illetôen melyik kijelentés érvényes Önre?

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes százalékarány

Nem válaszol (1)

14

1,2

1,2

Már régen nem érdekel a politika (2)

152

13,1

13,1

A választás lehetôség, hogy befolyásoljuk a politikát (3)

420

36,1

36,1

Hiába szavazunk, a politikusok nem képesek változtatni (4)

271

23,3

23,3

Csalódtam a képviselôkben, meggondolom, szavazok-e (5)

71

6,1

6,1

Mindenki elmegy szavazni, miért ne mennék én is? (6)

77

6,6

6,6

A szavazatom nem ér semmit, úgyis más párt lesz gyôztes? (7)

117

10,1

10,1

Más (8)

11

0,9

0,9

Nem tudja (9)

31

2,7

2,7

Összesen

1164

100,0

100,0

K12. 1996 óta, amióta az RMDSZ kormányon van, az Ön véleménye szerint az általa kinevezett kormánytagok és tisztségviselôk milyen mértékben járultak hozzá az ország problémáinak megoldásához?

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes százalékarány

Nem válaszol (1)

15

1,3

1,3

Nagymértékben hozzájárultak (2)

116

10,0

10,0

Részben hozzájárultak (3)

618

53,1

53,1

Alig járultak hozzá (4)

257

22,1

22,1

Egyáltalán nem járultak hozzá (5)

54

4,6

4,6

Nem tudja (6)

104

8,9

8,9

Összesen

1164

100,0

100,0

K13. Milyen mértékben bízik a következô pártokban?

 

RMDSZ

(1)

PNTCD

(2)

PD

(3)

CDR 2000

(4)

PNL

(5)

PRM

(6)

PUNR

(7)

ApR

(8)

PDSR

(9)

Nem válaszol

1,9%

3,5%

3,3%

3,7%

3,3%

3,5%

3,6%

3,5%

3,2%

Teljes mértékben megbízom

 

 

28,3%

 

 

1,2%

 

 

0,7%

 

 

2,4%

 

 

1,4%

 

 

0,2%

 

 

0,2%

 

 

0,7%

 

 

1,0%

Részben megbízom

 

56,2%

 

16,9%

 

12,6%

 

28,0%

 

21,6%

 

2,2%

 

2,4%

 

10,5%

 

5,1%

Inkább nem bízom meg

 

7,0%

 

20,7%

 

2,9%

 

15,2%

 

17,2%

 

7,9%

 

7,6%

 

14,6%

 

9,8%

Egyáltalán nem bízom meg

 

3,9%

 

38,0%

 

44,8%

 

30,1%

 

36,1%

 

69,9%

 

69,6%

 

48,7%

 

65,0%

Nem tudja

2,7%

19,6%

17,6%

20,6%

20,4%

16,4%

16,7%

21,9%

16,0%

Összesen

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

K14. Milyen mértékben bízik a következô intézményekben?

Teljesen bízok

Inkább bízok

Inkább nem bízok

Alig, vagy egyáltalán nem bízok

Nem tudja

Összesen

RMDSZ (1)

29,3%

55,4%

7,1%

5,5%

2,7%

100,0%

Rendôrség (2)

6,5%

35,4%

26,9%

27,4%

3,8%

100,0%

Igazságszolgáltatás (3)

5,1%

30,9%

28,4%

30,0%

5,6%

100,0%

Helyi önkormányzat (4)

11,8%

45,7%

19,2%

17,2%

6,1%

100,0%

Kormány (5)

3,3%

27,8%

30,2%

31,6%

7,2%

100,0%

Parlament (6)

2,1%

21,3%

28,7%

38,5%

9,3%

100,0%

Románia elnöke (7)

10,9%

38,9%

20,8%

23,4%

6,1%

100,0%

Szakszervezetek (8)

4,0%

23,8%

23,7%

28,8%

19,6%

100,0%

SRI (9)

3,5%

12,3%

18,2%

41,4%

24,5%

100,0%

Magánvállalatok (10)

8,5%

38,6%

20,9%

21,7%

10,2%

100,0%

Állami vállalatok (11)

4,4%

28,8%

27,3%

29,8%

9,6%

100,0%

Bankok (12)

2,7%

21,1%

26,4%

42,5%

7,4%

100,0%

Romániai tévéadók (13)

8,6%

48,3%

20,4%

12,7%

10,0%

100,0%

Magyarországi tévéadók (14)

30,8%

51,3%

5,5%

3,8%

8,5%

100,0%

Hadsereg (15)

14,4%

32,3%

19,3%

18,7%

15,3%

100,0%

Politikai pártok (16)

1,2%

13,3%

27,5%

45,3%

12,7%

100,0%

Egyház (17)

53,1%

32,1%

6,6%

6,1%

2,1%

100,0%

K15. Milyen mértékben ért egyet a következô kijelentésekkel? (%)

Nem válaszol

Teljes mértékben egyetért

Nagyrészt egyetért

Inkább nem ért egyet

Egyáltalán nem ért egyet

Nem tudja

Összesen

Az állam kötelessége, hogy minden állampolgárnak munkahelyet biztosítson (1)

1,1

59,3

21,1

9,8

6,9

1,8

100,0

A kapitalizmus velejárója, hogy egyesek szegények lesznek (2)

1,2

41,5

24,5

13,0

8,9

11,0

100,0

Egyes parlamenti pártokat be kellene tiltani (3)

1,3

58,6

16,9

8,7

6,4

8,1

100,0

A külföldi vállalkozók profitját az állam kellene hogy korlátozza (4)

1,8

23,8

18,0

14,7

24,2

17,4

100,0

Nem kellene megengedni, hogy az újságokba mindenki azt írjon, amit akar (5)

1,8

28,8

18,2

12,7

32,9

5,6

100,0

Az állam az eddiginél kevesebbet kellene hogy beavatkozzon a gazdaságba (6)

2,5

18,9

16,1

19,5

26,0

17,0

100,0

Az árakat az államnak kellene szabályoznia (7)

2,6

48,9

18,7

8,3

14,9

6,6

100,0

K16. Átadok Önnek néhány kártyát, melyeken országunkat érintô problémák szerepelnek. Állítson fel egy fontossági sorrendet! (%)

 

Elhanyagolja

1. hely

2. hely

3. hely

Összesen

Magas infláció (1)

53,0

21,6

13,6

11,8

100,0

Munkanélküliség (2)

47,0

25,0

18,2

9,8

100,0

Területi autonómia hiánya a Székelyföldön (3)

88,1

4,7

3,6

3,6

100,0

A privatizáció lassúsága (4)

88,8

2,4

4,4

4,5

100,0

Az anyanyelv használata a közigazgatásban (5)

78,1

6,0

8,0

8,0

100,0

A kulturális autonómia hiánya (6)

96,4

0,7

1,5

1,4

100,0

Egyházi javak visszajuttatásának nehézsége (7)

86,6

4,2

4,0

5,2

100,0

Az életszínvonal csökkenése (8)

61,9

10,0

13,4

14,6

100,0

A korrupció (9)

67,1

10,1

11,7

11,2

100,0

A magas adók (10)

75,6

4,6

8,6

11,2

100,0

Önálló magyar egyetem hiánya (11)

80,2

4,1

7,0

8,6

100,0

Az anyanyelv használatának hiánya a bíróságokon (12)

93,3

2,1

2,2

2,4

100,0

A helyi autonómia hiánya (13)

88,5

3,3

2,9

5,4

100,0

K17. Véleménye szerint mely problémák foglalkoztatják leginkább az RMDSZ-t? Rangsorolja a kártyákon szereplô problémákat aszerint, hogy milyen fontosak az RMDSZ számára!

 

Elhanyagolja

1. hely

2. hely

3. hely

Összesen

Magas infláció (1)

88,6

5,5

2,9

3,1

100,0

Munkanélküliség (2)

84,7

6,5

3,9

4,9

100,0

Területi autonómia hiánya a Székelyföldön (3)

71,0

13,1

7,0

8,8

100,0

A privatizáció lassúsága (4)

94,4

1,8

1,7

2,2

100,0

Az anyanyelv használata a közigazgatásban (5)

53,9

16,0

17,4

12,7

100,0

A kulturális autonómia hiánya (6)

87,0

3,8

5,5

3,8

100,0

Egyházi javak visszajuttatásának nehézsége (7)

63,6

9,0

13,7

13,6

100,0

Az életszínvonal csökkenése (8)

88,9

1,7

4,3

5,1

100,0

A korrupció (9)

91,1

1,8

2,9

4,2

100,0

A magas adók (10)

93,1

1,1

2,7

3,1

100,0

Önálló magyar egyetem hiánya (11)

40,2

24,1

20,7

15,1

100,0

Az anyanyelv használatának hiánya a bíróságokon (12)

86,1

3,4

3,9

6,6

100,0

A helyi autonómia hiánya (13)

79,3

5,9

5,9

8,9

100,0

s

K18. Sok embert foglalkoztatott már a végleges kitelepedés gondolata. Ebben a problémában melyik kijelentés jellemzi leginkább az Ön helyzetét?

(Csak egyet lehet bejelölni.)

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes százalékarány

Nem válaszol (1)

4

0,3

0,3

Nem gondolkodtam azon, hogy végleg elmenjek (2)

552

47,4

47,4

Már gondolkodtam ezen, de valószínűleg nem tenném meg (3)

248

21,3

21,3

Már gondolkodtam ezen, lehet, hogy megtenném (4)

169

14,5

14,5

Már gondolkodtam ezen, s ha lehetôség adódik, elmegyek (5)

136

11,7

11,7

Már gondolkodtam ezen, és keresem a megfelelô lehetôségeket (6)

36

3,1

3,1

Már megvannak a lehetôségek, csak idô kérdése, mikor megyek (7)

19

1,6

1,6

Összesen

1164

100,0

100,0

K19. Van-e olyan romániai magyar/RMDSZ-es politikus, akiben Ön megbízik?

 

Gyakoriság

Százalékarány

Érvényes százalékarány

Nem válaszol (1)

98

8,4

8,4

Nincs ilyen személy (2)

418

35,9

35,9

Van olyan személy (3)

648

55,7

55,7

Összesen

1164

100,0

100,0

K20. Kérem, nevezzen meg legalább három ilyen személyt!

(A kérdezettek legalább 1%-a által megnevezett politikusok.)

Név

Kérdezettek %-a

Csak a preferenciával bírók %-a

 1. Frunda György

40,5%

73,9%

 • Markó Béla
 • 25,4%

  46,5%

 • Tôkés László
 • 15,2%

  27,8%

 • Verestóy Attila
 • 7,7%

  14,1%

 • Eckstein Kovács Péter
 • 3,5%

  6,4%

 • Takács Csaba
 • 3,5%

  6,4%

 • Hajdú Gábor
 • 2,0%

  3,6%

 • Toró Tibor
 • 1,9%

  3,5%

 • Bárányi Ferenc
 • 1,5%

  2,7%

 • Kerekes Károly
 • 1,2%

  2,2%

 • Kolumbán Gábor
 • 1,1%

  2,0%

 • Kelemen Attila
  1. 1,0%

   1,9%

   Nem válaszol

   45,3%

    

   Más

   17,7%

   32,3%

    

   K21. Milyen tulajdonság(ok) alapján tartja kiemelkedônek az elsô helyen említett személyt?

   (A kérdezetteknek három tulajdonságot kell felsorolniuk.)

   K22. Az emberek különbözôképpen vélekednek arról, hogy milyen hatékonyan politizált az RMDSZ, illetve hogyan kellene a jövôben politizálnia. Ön milyen mértékben ért egyet a következô állításokkal?

   Nem válaszol, nem tudja.

   Teljes mértékben megalapozottak

   Részben megalapozottak

   Inkább megalapozatlanok

   Teljes mértékben megalapozatlanok

   Összesen

   Az RMDSZ mostanáig jól politizált. (1)

   9,7%

   21,7%

   55,7%

   9,6%

   3,3%

   100,0%

   Az RMDSZ vezetôségén belül sokat vitatkoznak felesleges dolgokról. (2)

   16,6%

   36,1%

   33,8%

   9,1%

   4,4%

   100,0%

   A román politikai élet olyan kiszámíthatatlan, hogy jobb volna, ha az RMDSZ még a parlamentbe se küldene képviselôket. (3)

    

   15,1%

    

   8,2%

    

   8,8%

    

   18,9%

    

   49,0%

    

   100,0%

   A romániai magyarság kisebbségi jogait, ha lassan is, de lehet érvényesíteni. (4)

   11,0%

   42,5%

   37,9%

   6,5%

   2,1%

   100,0%

   Elôbb meg kellene várni a gazdasági fejlôdést, és csak utána foglalkozni a magyarság sajátos problémáival. (5)

   13,2%

   9,7%

   16,3%

   18,9%

   41,8%

   100,0%

   Az RMDSZ vezetôségének meg kellene próbálnia a jövôben is a kormányra kerülni, mert csak így tud hatékonyan tenni valamit a magyarságért. (6)

    

   12,2%

    

   56,9%

    

   23,3%

    

   3,5%

    

   4,1%

    

   100,0%

   Az RMDSZ politikusok eddig csak ígérgettek, de nagyon keveset tettek a magyarságért. (7)

   12,8%

   11,8%

   30,2%

   30,2%

   15,0%

   100,0%

   Ahhoz képest, hogy milyen a román politikai élet, az RMDSZ politikusoknak gyakran sikerült érvényesíteni a magyarság érdekeit. (8)

    

   14,1%

    

   25,4%

    

   46,6%

    

   9,5%

    

   4,5%

    

   100,0%

    

   K23. Az utóbbi négy évben több RMDSZ-es miniszter és államtitkár is részt vett a kormányzásban. Egyesek tevékenysége ismert volt, másoké kevésbé. Ön, általában véve, milyen mértékben informálódott ezen személyek tevékenységérôl?

    

   Gyakoriság

   Százalékarány

   Érvényes százalékarány

   Nem válaszol (1)

   18

   1,5

   1,5

   Rendszeresen követtem az ilyen híreket (2)

   143

   12,3

   12,3

   Többször is felfigyeltem az ilyen hírekre (3)

   249

   21,4

   21,4

   Esténként felfigyeltem egy-két hírre (4)

   530

   45,5

   45,5

   Nem emlékszem, hogy hallottam volna valamit a tevékenységükrôl (5)

   77

   6,6

   6,6

   Nem érdekel a politika (6)

   147

   12,6

   12,6

   Összesen

   1164

   100,0

   100,0

   K24. A közeljövôt illetôen melyik az a két tényezô, amelytôl Ön személyesen a leginkább fél?

   Tényezô

   %

   A gyermek(ek) jövôje

   35,4%

   Munkanélküliség

   33,5%

   Áremelkedés

   32,2%

   Betegség a családban

   27,6%

   Az egészsége megromlása

   22,6%

   Háború

   12,0%

   A bűnözés növekedése

   11,0%

   Etnikai konfliktusok

   9,4%

   Diktatúra az országban

   8,0%

   Társadalmi zavargások

   4,8%

   Más

   1,0%

   Nem tudja, nem válaszol

   2,5%

    

   K25. A romániai magyarság jövôjét illetôen melyik az a két tényezô, amelyet a legaggasztóbbnak ítél meg?

   Tényezô

   %

   Elszegényedés

   46,9%

   Kivándorlás

   44,4%

   A román nacionalizmus megerôsödése

   25,4%

   Asszimiláció

   20,2%

   A magyar identitás meggyengülése

   19,8%

   Az RMDSZ-en belüli gyakori széthúzások

   14,9%

   Etnikai konfliktus kirobbanása

   13,4%

   A vallásosság gyengülése

   8,2%

   Más

   0,8%

   Nem tudja, nem válaszol

   6,1%

    

   K26. Ha az RMDSZ kormányzati részvételére gondol, melyik az a két kijelentés, amelyik a leginkább tükrözi a véleményét?

   Kijelentés

   %

   Voltak konkrét megvalósítások.

   58,8%

   Hasznos volt a romániai magyarság számára.

   53,5%

   A román közvélemény megbízhat bennünk.

   39,1%

   A románságot még jobban ellenünk fordították.

   8,7%

   Semmit se sikerült megvalósítani abból amit felvállaltak.

   7,6%

   Káros volt a romániai magyarság számára.

   3,9%

   Nem tudja, nem válaszol

   28,5%

    

   K27. A jövôre nézve mi a véleménye - a 2000-es választások után lépjen be az RMDSZ egy olyan kormánykoalícióba, amelynek tagja:

   Nem válaszol

   Teljes mértékben egyetért

   Inkább egyetért

   Inkább nem ért egyet

   Egyaltalán nem ért egyet

   Nem tudja

   Összesen

   CDR 2000 (1)

   3,4%

   39,6%

   26,2%

   4,6%

   4,9%

   21,3%

   100,0%

   PDSR (2)

   4,0%

   3,7%

   5,6%

   13,3%

   53,3%

   20,2%

   100,0%

   PNTCD (3)

   4,0%

   7,2%

   23,8%

   15,7%

   23,8%

   25,4%

   100,0%

   PNL (4)

   4,2%

   9,5%

   28,1%

   11,7%

   19,5%

   27,1%

   100,0%

   ApR (5)

   4,2%

   4,4%

   15,0%

   15,1%

   30,7%

   30,6%

   100,0%

   PD (6)

   4,3%

   6,2%

   14,8%

   15,5%

   32,9%

   26,4%

   100,0%

    

   K28. Feltételezve, hogy a 2000-es választások után ismét több párt fog együtt kormányozni, bemutatunk Önnek néhány lehetséges koalíciót, kérjük, rangsorolja aszerint, hogy melyik az a kormánykoalíció amelyben az RMDSZ-t a legszívesebben látná!

    

   CDR 2000 - PD - PNL - RMDSZ (1)

   PDSR - PNL - RMDSZ (2)

   PDSR - APR - RMDSZ (3)

   PDSR - PD - RMDSZ (4)

   PDSR - RMDSZ (5)

   Nem válaszolt

   0,8%

   2,2%

   2,6%

   2,6%

   2,6%

   1. opció

   83,6%

   5,6%

   3,5%

   4,0%

   4,4%

   2. opció

   5,5%

   43,8%

   21,6%

   17,5%

   9,4%

   3. opció

   2,4%

   27,4%

   26,9%

   26,6%

   9,1%

   4. opció

   2,3%

   12,2%

   27,3%

   36,7%

   12,7%

   5. opció

   3,2%

   5,7%

   14,9%

   9,5%

   58,4%

   Nem tudja

   2,3%

   3,1%

   3,1%

   3,2%

   3,3%

   Összesítve

   100,0%

   100,0%

   100,0%

   100,0%

   100,0%

   (1 - legjobb választás; 5 - legrosszabb választás)

   K29. Az elôbb azt kérdeztük, milyen koalícióban látná legszívesebben az RMDSZ-t. Most arra kérjük, mondja meg, hogy az Ön véleménye szerint az országot melyik koalíció fogja vezetni?

    

   Gyakoriság

   Százalékarány

   Érvényes százalékarány

   Nem tudja (1)

   203

   17,4

   17,4

   CDR 2000-PD-PNL-RMDSZ (2)

   401

   34,5

   34,5

   PDSR-PRM (3)

   18

   1,5

   1,5

   PDSR-PNL-RMDSZ (4)

   79

   6,8

   6,8

   PDSR-PD (5)

   59

   5,1

   5,1

   PDSR-CDR 2000-RMDSZ (6)

   68

   5,8

   5,8

   PDSR egyedül fog kormányozni (7)

   103

   8,8

   8,8

   PDSR-PNL (8)

   42

   3,6

   3,6

   PDSR-PD-RMDSZ (9)

   47

   4,0

   4,0

   PDSR-RMDSZ (10)

   41

   3,5

   3,5

   PDSR-CDR 2000 (11)

   13

   1,1

   1,1

   APR-PD-PNL (12)

   17

   1,5

   1,5

   PDSR-APR-RMDSZ (13)

   28

   2,4

   2,4

   PDSR-PD-APR (14)

   45

   3,9

   3,9

   Összesítve

   1164

   100,0

   100,0

   K30. Milyen mértékben elégedett Ön a... (%)

   Nem válaszol

   Teljes mértékben elégedett

   Részben elégedett

   Inkább elégedetlen

   Teljes mértékben elégedetlen

   Nem tudja

   Összesítve

   Helyi RMDSZ vezetôségének tevékenységével (1)

   3,7

   15,5

   45,2

   16,5

   10,1

   8,9

   100,0

   A megyei/területi RMDSZ vezetôségének tevékenységével (2)

    

   4,6

    

   10,9

    

   45,9

    

   15,8

    

   6,6

    

   16,2

    

   100,0

   Az SZKT működésével (3)

   6,9

   4,8

   32,2

   13,5

   6,8

   35,8

   100,0

   Markó Béla elnök tevékenységével (4)

   4,1

   24,0

   44,5

   11,9

   5,6

   10,0

   100,0

   Takács Csaba RMDSZ ügyvezetô elnök tevékenységével (5)

    

   6,4

    

   16,9

    

   36,1

    

   9,4

    

   3,7

    

   27,6

    

   100,0

   Tôkés László tiszteletbeli elnök tevékenységével (6)

   4,4

   25,8

   31,7

   15,5

   14,1

   8,6

   100,0

   Az RMDSZ parlamenti frakcióinak tevékenységével (7)

   5,8

   11,6

   41,6

   12,4

   4,9

   23,7

   100,0

   Az RMDSZ kormányzati tisztségviselôinek tevékenységével (8)

    

   5,8

    

   12,1

    

   40,2

    

   13,9

    

   5,5

    

   22,4

    

   100,0

   K31. Amennyiben az RMDSZ kormányon marad, milyen mértékben foglalkozzon a következô problémákkal? (%)

    

   Elhanyagolva

   1. hely

   2. hely

   3. hely

   Összesítve

   Az infláció csökkentése (1)

   67,7

   14,9

   9,1

   8,3

   100,0

   A munkanélküliség csökkentése (2)

   63,1

   15,2

   13,1

   8,7

   100,0

   Székelyföld területi autonómiájának a kivívása (3)

   86,3

   6,3

   4,0

   3,4

   100,0

   A privatizáció felgyorsítása (4)

   91,6

   2,7

   2,6

   3,2

   100,0

   Az anyanyelv használatának kiterjesztése a közigazgatásban (5)

   76,4

   8,8

   9,5

   5,3

   100,0

   A kulturális autonómia kivívása (6)

   93,0

   2,4

   2,1

   2,6

   100,0

   Egyházi javak visszajuttatása (7)

   85,7

   4,8

   5,0

   4,6

   100,0

   Az életszínvonal növelése (8)

   62,0

   14,4

   12,9

   10,7

   100,0

   Harcolni a korrupció ellen (9)

   79,3

   3,6

   7,8

   9,3

   100,0

   Az adók csökkentése (10)

   80,2

   4,6

   7,6

   7,7

   100,0

   Az önálló magyar egyetem megalapítása (11)

   75,2

   7,1

   8,0

   9,7

   100,0

   Az anyanyelv használatának bevezetése a bíróságokon (12)

   92,4

   0,9

   2,6

   4,0

   100,0

   A helyi autonómia kiterjesztése (13)

   87,9

   3,1

   4,1

   4,9

   100,0

   A magyarlakta települések gazdasági életének fellendítése (14)

   80,7

   5,0

   6,2

   8,2

   100,0

   A magyar-román gazdasági kapcsolatok erôsítése (15)

   87,9

   3,4

   2,9

   5,8

   100,0

    

    

   K32. Felsoroljuk Önnek néhány RMDSZ politikus nevét. Van-e közöttük olyan, akinek az álláspontját az esetek többségében helyesnek tartja?

   Többet is lehet választani!

   RMDSZ tagságra vonatkozó kérdések

    

   K33. Válaszoljon a következô, RMDSZ tagságra vonatkozó kérdésekre!

   1. Tagja vagyok az RMDSZ-nek, és fizetem a tagdíjat.

   32,5%

   2. Jelenleg is tagja vagyok az RMDSZ-nek, de nem fizettem a tagdíjat már rég.

   17,3%

   3. Nem vagyok és nem is voltam RMDSZ-tag.

   40,9%

   4. Valamikor tagja voltam az RMDSZ-nek, de már nem tartom magam annak.

   7,8%

   5. Nem válaszol

   1,5%

   Magyarázat: Az alanyok egy válaszlehetôséggel élhettek. A százalékok a különbözô válaszlehetôségek gyakoriságát mutatják.

   K34. Ha az utóbbi félévre vonatkozóan átgondolja, hogy milyen mértékben informálódott az RMDSZ-rôl, melyik kijelentés érvényes Önre?

   1. Nem érdekelt, nem figyeltem az RMDSZ tevékenységét a sajtóban.

   20,4%

   2. Esetenként felfigyeltem egy-két, az RMDSZ-re vonatkozó információra a sajtóban.

   54,1%

   3. Rendszeresen követtem a sajtóban az RMDSZ-re vonatkozó információkat.

   19,0%

   4. Szűkebb környezetemben beszélgettem a romániai politikai helyzetrôl és az RMDSZ tevékenységérôl.

   19,4%

   5. Helyi szinten részt vettem RMDSZ gyűléseken, fórumokon.

   7,7%

   6. Megyei, vagy magasabb szinten részt vettem RMDSZ gyűléseken, fórumokon.

   1,8%

   7. Nem válaszol

   0,3%

   Magyarázat: Az alanyok több válaszlehetôséggel élhettek. A százalékok a különbözô válaszlehetôségek gyakoriságát mutatják.

   K35. Ha az utóbbi félévre vonatkozóan átgondolja, hogy milyen mértékben vett részt az RMDSZ szervezeti tevékenységében, melyik kijelentés érvényes Önre?

   1. Nem volt semmi közöm az RMDSZ-hez mint szervezethez.

   59,7%

   2. Tagságdíjat fizettem az RMDSZ-nek.

   33,9%

   3. Részt vettem az RMDSZ szervezeti tevékenységeiben (gyűlések).

   9,1%

   4. Besegítettem az RMDSZ által szervezett tevékenységek szervezésében.

   7,2%

   5. Vezetôi tisztséget vállaltam az RMDSZ vezetésében (helyi vagy más szintű).

   1,8%

   6. Nem válaszol

   0,7%

   Magyarázat: Az alanyok több válaszlehetôséggel élhettek. A százalékok a különbözô válaszlehetôségek gyakoriságát mutatják.

    

   Régió. Regionalizmus

    

   K36. Sokat beszélnek mostanában a régiókról, regionalizmusról. Amikor Ön errôl hall, akkor mire gondol?

    

   K37. Ön szerint mi a legfontosabb elôfeltétele annak, hogy egy régió kialakulhasson?

   1. Az ott lakó emberek azonos nyelvet beszéljenek.

   13,5%

   2. Abban a térségben sok egymással kapcsolatban álló vállalkozás működjék.

   18,6%

   3. Az adott térségben lakók hosszas történelmi együttélése.

   34,7%

   4. Jó minôségű, szerteágazó út- és vasúthálózat kösse össze a településeket.

   5,8%

   5. Legyen egy működô egyetem az illetô térségben.

   4,8%

   6. Más

   2,2%

   9. Nem tudja

   19,5%

   10. Nem válaszol

   0,9%

   K38. Amennyiben az RMDSZ kidolgozna egy régiófejlesztési programot annak a régiónak, ahol Ön él, melyik volna az a két legfontosabb dolog, amelyekkel kiemelten kellene foglalkoznia?

   1. Az úthálózat megjavítása és kibôvítése.

   36,2%

   2. Egy helyi egyetem kiépítése.

   18,5%

   3. Az anyanyelvhasználat bevezetése a közigazgatásban.

   39,1%

   4. A környezetszennyezôdés és rombolás megállítása.

   15,9%

   5. A szociális intézményhálózat bôvítése.

   13,5%

   6. A turizmus fellendítése.

   19,8%

   7. Gazdasági elônyök biztosítása a külföldi befektetôk számára.

   28,0%

   8. Egyéb

   1,4%

   9. Nem tudja, nem válaszol

   1,8%

   Magyarázat: Az alanyok két válaszlehetôséggel élhettek. A százalékok a különbözô válaszlehetôségek gyakoriságát mutatják.

    

   Választási opciók és ezt befolyásoló tényezôk

    

   K39. Választások elôtt vagyunk. Mennyire ismeri ön az RMDSZ által állított megyei parlamenti jelöltek listáját?

    

   Nem RMDSZ-tag

   RMDSZ-tag

   Összesen

   1. Még nem hallottam róla.

   52,5%

   45,3%

   50,2%

   2. Hallottam egy-két nevet, de pontosan nem ismerem.

   31,8%

   40,4%

   34,5%

   3. Eléggé pontos ismereteim vannak a jelölt listáról.

   8,6%

   8,0%

   8,4%

   4. Folyamatosan követtem a jelöltállítást, és tudom, hogy kik vannak a jelöltlistán.

   6,7%

   5,2%

   6,2%

   5. Nem válaszol

   0,4%

   0,8%

   0,6%

   K40. Honnan szerzett tudomást a jelöltlistáról?

   1. A helyi lapokból

   57,3%

   2. A helyi rádiók/tévék hírműsorából

   36,2%

   3. A központi lapokból

   9,6%

   4. A központi rádiók/tévék hírműsoraiból

   16,4%

   5. Ismerôsöktôl

   24,4%

   6. Az RMDSZ gyűlésén hallotta

   11,0%

   7. Már nem emlékszik, honnan

   3,6%

   K41. Az RMDSZ a következô négy évben több dolgot szándékszik kiemelten támogatni. Válasszon ki az alábbi listából két olyan célkitűzést, amelyeket Ön nagyon szeretne megvalósulni látni!

   1. A profitadó csökkentése a vállalkozásfejlesztés ösztönzése érdekében.

   24,0%

   2. A mezôgazdasági jövedelemadó további felfüggesztése.

   24,8%

   3. Magán nyugdíjpénztár és biztosítási rendszer létrehozása és működtetése az erdélyi magyarság számára.

   19,1%

   4. A Nagyvárad-Bukarest autópálya kiépítése és az észak-nyugati régió (Szatmár, Nagybánya) csatlakoztatása az autópályához.

   7,9%

   5. A még vissza nem szolgáltatott államosított és elkobzott ingó és ingatlan egyházi vagyonok tulajdonjogának visszaállítása.

   24,9%

   6. Önálló, állami, magyar tudományegyetem létrehozása

   30,8%

   7. A szórványmagyarság számára az anyanyelvű kulturális és oktatási intézmények biztosítása.

   25,6%

   8. Romániai Állami Magyar Múzeum létrehozása és működtetése.

   3,8%

   9. Országos szintű állami magyar televízió és rádió létrehozása és működtetése.

   15,7%

   10. Az erdôk és földek tulajdonjogának a végleges rendezése.

   21,5%

   Magyarázat: Az alanyok két válaszlehetôséggel élhettek. A százalékok a különbözô válaszlehetôségek gyakoriságát mutatják.

   K42. Véleménye szerint, az alábbiakban felsorolt szavak melyike, milyen mértékben jellemzi az RMDSZ jelenlegi állapotát?

   A

   Nagyon találó az A

   Inkább az A

   Inkább a B

   Nagyon találó a B

   B

   Egyik sem

   Nem tudja/ sNem válaszol

   1. Egységes

   10,8%

   36,0%

   32,2%

   9,8%

   1. Széthúzó

   1,9%

   8,3%

   2. Erôs

   8,7%

   39,6%

   33,2%

   6,1%

   2. Gyenge

   4,3%

   8,2%

   3. Határozott

   15,2%

   33,6%

   28,7%

   8,9%

   3. Megalkuvó

   3,4%

   10,2%

   4. Realista

   17,1%

   43,8%

   16,3%

   5,4%

   4. Nem realista

   3,8%

   13,5%

   5. Energikus

   13,0%

   33,0%

   30,2%

   9,7%

   5. Fáradt

   4,2%

   10,0%

   6. Sokszínű

   19,1%

   41,8%

   15,0%

   5,6%

   6. Szűklátókörű

   5,0%

   13,6%

   K43. 1996 óta, amióta kormányon van az RMDSZ, az Ön véleménye szerint hogyan alakult Romániában a románok és a magyarok közötti viszony?

    

   Gyakoriság

   Százalékarány

   Érvényes százalékarány

   Nem válaszol (1)

   30

   2,6

   2,6

   Sokkal feszültebb, mint azelôtt. (2)

   38

   3,3

   3,3

   Feszültebb, mint azelôtt. (3)

   132

   11,3

   11,3

   Nem változott. (4)

   359

   30,8

   30,8

   Valamelyest enyhült a hangulat. (5)

   457

   39,3

   39,3

   Jelentôs mértékben enyhült a hangulat. (6)

   104

   8,9

   8,9

   Nem tudja (7)

   44

   3,8

   3,8

   Összesen

   1164

   100,0

   100,0

   Megjegyzés. A következô három kérdést nem tettük fel Fehér, Beszterce-Naszód és Krassó-Szörény megyékben.

   K44. Milyen mértékben ismeri az Ön által megszavazott RMDSZ parlamenti képviselôk tevékenységét?

    

   Gyakoriság

   Százalékarány

   Érvényes százalékarány

   Nem válaszol (1)

   31

   2,8

   2,8

   1996-ban nem szavaztam. (2)

   140

   12,6

   12,6

   1996-ban nem szavaztam az RMDSZ-re. (3)

   31

   2,8

   2,8

   Az RMDSZ-re szavaztam, de nem tudok semmit errôl. (4)

   361

   32,5

   32,5

   Az RMDSZ-re szavaztam, és részben ismerem a tevékenységüket. (5)

   433

   39,0

   39,0

   Az RMDSZ-re szavaztam, és ismerem a képviselôk tevékenységét. (6)

   114

   10,3

   10,3

   Összesen

   1110

   100,0

   100,0

   Megjegyzés. A következô kérdéseket csak azoknak tettük fel, akik nem a (4) vagy az (5) lehetôséget választották.

   K45. Milyen mértékben feleltek meg az elvárásainak az Ön által megszavazott képviselô(k), szenátor(ok)?

    

   Gyakoriság

   Százalékarány

   Érvényes százalékarány

   Nem válaszol (1)

   455

   41,0

   41,0

   Teljes mértékben (2)

   49

   4,4

   4,4

   Részben (3)

   504

   45,4

   45,4

   Egyáltalán nem (4)

   36

   3,2

   3,2

   Nem tudja, nem ismeri tevékenységüket (5)

   66

   5,9

   5,9

   Összesen

   1110

   100,0

   100,0

   K46. Ha egy szóban kellene kifejeznie azt, hogy a jövôre nézve mit vár el az RMDSZ-tôl, az alábbiak közül melyiket választaná?

    

   Gyakoriság

   Százalékarány

   Érvényes százalékarány

   Nem válaszol (1)

   31

   2,8

   2,8

   Határozottság (2)

   208

   18,7

   18,7

   Erô (3)

   51

   4,6

   4,6

   Egység (4)

   170

   15,3

   15,3

   Bátorság (5)

   76

   6,8

   6,8

   Büszkeség (6)

   14

   1,3

   1,3

   Tisztánlátás (7)

   107

   9,6

   9,6

   Nemzethűség (8)

   103

   9,3

   9,3

   Megfontoltság (9)

   94

   8,5

   8,5

   Bölcsesség (10)

   87

   7,8

   7,8

   Hozzáértés (11)

   156

   14,1

   14,1

   Más (12)

   2

   0,2

   0,2

   Nem tudja (13)

   11

   1,0

   1,0

   Összesen

   1110

   100,0

   100,0

   K47. Az RMDSZ-en belül különbözô platformok működnek. Mi az Ön véleménye ezekrôl?

    

   Gyakoriság

   Százalékarány

   Érvényes százalékarány

   Nem tudja, nem válaszol (1)

   502

   43,1

   43,1

   Inkább gyengítik az RMDSZ-t. (2)

   362

   31,1

   31,1

   Inkább erôsítik az RMDSZ-t. (3)

   300

   25,8

   25,8

   Összesen

   1164

   100,0

   100,0

   K48. Amikor véleményt alkot egy politikai vagy más jellegű témáról, mennyire veszi figyelembe a következôket:

   (%)

   Nem válaszol

   Teljes mértékben elfogadom.

   Kisebb fenntartásokkal elfogadom.

   Általában fenntartásaim vannak.

   Egyáltalán nem fogadom el.

   Nem tudja

   Összesen

   Helyi napilap (1)

   10,5

   22,0

   38,1

   11,1

   2,7

   15,6

   100,0

   Országos napilap (2)

   11,9

   8,7

   33,3

   12,8

   3,5

   29,8

   100,0

   Helyi rádió (3)

   12,5

   19,5

   30,8

   10,2

   2,7

   24,2

   100,0

   Országos/regionális rádió (4)

   10,1

   14,2

   33,5

   14,0

   2,8

   25,3

   100,0

   Magyarországi rádió (5)

   10,1

   33,6

   32,6

   3,4

   1,0

   19,2

   100,0

   Helyi tévécsatorna (6)

   14,5

   14,9

   29,6

   7,6

   4,0

   29,3

   100,0

   Országos tévécsatorna (7)

   6,1

   19,3

   43,0

   16,3

   4,4

   10,8

   100,0

   Magyarországi tévé (8)

   5,2

   41,1

   38,1

   5,3

   1,0

   9,3

   100,0

   K49. Amikor véleményt alkot egy politikai vagy más jellegű témáról, mennyire veszi figyelembe a következôket?(%)

    

   Egyház (1)

   Ismerôsökkel, barátokkal folytatott beszélgetések (2)

   Munkahelyen folytatott beszélgetések (3)

   Nyilvános fórumok (4)

   Nem válaszol

   4,1

   3,8

   5,6

   7,0

   Mindig figyelembe veszem.

   25,1

   11,6

   6,6

   6,8

   Gyakran figyelembe veszem.

   19,8

   31,4

   15,5

   9,9

   Egy-két esetben figyelembe veszem.

   18,8

   36,9

   19,4

   11,9

   Egyáltalán nem veszem figyelembe.

   16,6

   11,5

   8,6

   9,2

   Nem vonatkozik rám.

   15,5

   4,7

   44,2

   55,2

   Összesen

   100,0

   100,0

   100,0

   100,0


    
   kapcsolódók
     » impresszum
     » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
     »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
     »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

   további folyóiratok

   » Altera
   » Altera
   » Átalvető
   » Bázis
   » Ellenpontok
   » Erdélyi Fiatalok
   » Erdélyi Gyopár
   » Erdélyi Irodalmi Szemle
   » Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
   » Erdélyi Magyarság
   » Erdélyi Művészet
   » Erdélyi Múzeum
   » Erdélyi Társadalom
   » Erdélyi Tudósítások
   » Glasul Minorităților
   » Glasul Minorităților
   » Hátország
   » Helikon
   » Hid
   » Hitel
   » Kellék
   » Korunk
   » Közgazdász Fórum
   » L.k.k.t.
   » Látó
   » Provincia
   » Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
   » Székely Füzetek
   » Székely Közélet 1928-1937
   » Székelyföld
   » Székelység 1905-1915
   » Székelység 1931-1944
   » Új Kelet
   » Web