magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  k betű: 43 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Kádár Magor
Írásai:
Kádár Magor Az érem másik oldala: a státustörvény az erdélyi román köztudatban és a román nyelvű írott sajtóban [html]

Kántor Zoltán szociológus, politológus — 1968, Temesvár. Diplomáját a Temesvári Tudományegyetem szociológia szakán szerezte 1995-ben. Tanulmányait 1995—96-ban a CEU Politikatudományi, majd 1997—98-ban a CEU Nacionalizmus Tanulmányok szakán folytatta. Phd-jét az ELTE ÁJTK Politikatudományi szakán írja. Jelenleg a Teleki László Intézet kutatója, valamint a Regio folyóirat szerkesztője. Az ELTE Politikatudományi szak, ELTE Szociológia szak, Pázmány Péter Tudományegyetem Szociológia szak, és a Babeş—Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi szak megbízott oktatója. A Státustörvény: dokumentumok, tanulmányok, publicisztika és a Nacionalizmuselméletek c. kötetek szerkesztője. Publikációi Magyarországon, Romániában, Spanyolországban, Szlovéniában, Ausztriában jelentek meg.
Írásai:
Kántor Zoltán Gondolatok egy aktuálpolitikai kérdés kapcsán [html]
Kántor Zoltán Integráció, stabilitás és konfliktus [html]
Kántor Zoltán A státustörvény: nemzetpolitika vagy a kisebbségvédelem új megközelítése? [html]
Kántor Zoltán Az RMDSZ és a romániai magyar társadalom: alternatívák vagy kényszerpályák? [html]
Kántor Zoltán Az állam és az alkotmány [html]
Kántor Zoltán — Majtényi Balázs Autonómia-modellek Erdélyben — Jövőkép és stratégia [pdf]
Kántor Zoltán Autonómia, önkormányzatiság és kisebbségi magyar közösségépítés [pdf]
Kántor Zoltán A konszociáció Erdélyben. Folyamatok és modellek [pdf]

Kardos Gábor jogász, állam- és jogtudományi doktor - 1956. 1980-ban doktorált az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1985 óta ugyanott, a Nemzetközi Jogi Tanszéken egyetemi adjunktus.
Írásai:
Dr. Kardos Gábor Egyéni vagy kollektív kisebbségi jogok? [html]
Kardos Gábor Nyelvi jogok, európai megoldások? [pdf]

Kása Zoltán informatikus, egyetemi tanár — 1948, Szilágyborzás. 1971ben végzett a kolozsvári Babeş—Bolyai Tudományegyetem számítógép-sza-kán. Azóta tanít a BBTE matematikai és informatikai karán. 1985-ben doktorált, 1998-tól egyetemi tanár. Szakterülete a kombinatorika. Elméleti és gyakorlati informatikai tárgyakat oktat. Több szak-, illetve ismeretterjesztő könyv szerzője és társszerzője. 2000—2004 között az egyetem magyar oktatásért felelős rektorhelyettese.
Írásai:
Péntek János — Kása Zoltán — Néda Árpád — Sárkány-Kis Endre Tervezet a BBTE két önálló, magyar oktatási nyelvű karának létrehozására [pdf]

Kaszás Veronika nemzetközi kapcsolatok szakértő – 1982, Székesfehérvár. 2006–ban a Budapesti Corvinus Egyetemen szerez Nemzetközi Tanulmányok mesterképzésen diplomát, majd a franciaországi Nantes–i Egyetem Európai tanulmányok képzését végzi el. A Fribourgi Egyetemen a svájci bevándorláspolitikát kutatja. 2007–től a Magyar Külügyminisztérium európai bilaterális kapcsolatokkal foglalkozó referense. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új– és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének doktorandusz hallgatója.
Írásai:
Kaszás Veronika Diplomáciai megoldáskeresés az 1987–89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére [pdf]

Katona Ádám tanár, irodalom- és művelődéstörténész - 1935, Dicsőszentmárton. Székelyudvarhelyen érettségizett 1954-ben. Orvosi tanulmányokat folytatott, majd 1968-ban a Babes-Bolyai Egyetemen magyar szakos tanári oklevelet szerzett. A kolozsvári Igazság szerkesztője, majd a Székelyudvarhelyi Múzeum munkatársa. Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés RMDSZ platform vezetője.
Írásai:
Katona Ádám Tézisek a magyar-román alapszerződés ügyében [html]

Keating, Michael
Írásai:
Keating, Michael Nemzetek államok nélkül: a nacionalizmus elhelyezése az új [pdf]

Kende Ferenc
Írásai:
Kende Ferenc Magyar szellem - kisebbségi szellem [html]

Kerekes Gábor vállalkozó, gazdaságpolitikus — 1958, Marosvásárhely. Tanulmányait 1982-ben a Kolozsvári Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, majd 1990-ben a Wuppertali Műszaki Akadémia Számítógépes folyamatvezérlés szakán végezte. 1992—93-ban az angliai Open Business School menedzsment és marketing, 2002-ben pedig a a bécsi Joint Wiena Institut nemzetközi működő tőke tanfolyamának végzős hallgatója. 1993-ban az első romániai nyomdaipari csoportosulás létrehozója. 1998 és 2000 között a Román Fejlesztési ügynökség, illetve a Román Nemzeti Régiófejlesztési ügynökség alelnöke. 2001 és 2003 között az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Önkormányzatokért felelős Főosztályának, majd 2003-tól a Gazdasági Főosztályának vezetője. Az Euréka Vállalkozó Szövetség alapító tagja.
Írásai:
Kerekes Gábor Észrevételek Birtalan Ákos a Magyar Kisebbség 1999/2-3-as számában megjelent tanulmánya kapcsán [html]
Kerekes Gábor Beszéljük meg! Kommentárok Kolumbán Gábor „A Székelyföld fejlődési esélyei a román területfejlesztési politika keretei közt” című vitaindítójához [pdf]
Kerekes Gábor Vidékfejlesztés és falupolitika [pdf]

Kerekes Jenő jogász-közgazdász - 1919, Kolozsvár. 1942-ben jogtudományi, majd államtudományi doktori címet szerzett a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen. 1942-1943-ban magyar állami ösztöndíjjal a római királyi egyetem jogtudományi karán közigazgatási és szövetkezeti posztgraduális tanulmányokat végzett. Egyetemi hallgatóként az egyetemi hallgatók kolozsvári Méhkas Diákszövetkezetének vezetőségi tagja volt, majd 1944-46 között a Szövetkezet ügyvezető igazgatója. 1943 és 1946 között az igazságszolgáltatásban dolgozott előbb törvényszéki joggyakornokként, majd ítélőtáblai tanácsjegyző és járásbíró. 1947 és 1948 között a Magyar Népi Szövetség bukaresti jogvédő irodájának vezetője, valamint a Kaláka (Hangya) és a Szövetség Szövetkezeti Központok bukaresti képviselője. 1949-től 1984-ig a kolozsvári Bolyai, majd BBTE Jog- és Közgazdaság-tudományi Karának tanára. Jelenleg előadó a BBTE Közgazdaság-tudományi Karának master tagozatán. Megalakulása óta a Romániai Magyar Közgazdász Társaság elnöke.
Írásai:
Kerekes Jenő Gondolatok Birtalan Ákos vitaindítónak szánt, a Magyar Kisebbség 1999/2-3-as számában megjelent tanulmányában foglaltakhoz [html]
Kerekes Jenő Hozzászólás a romániai magyar egyetemi hálózat kiépítésének kérdéséhez [html]

Kereskényi Sándor tanár, lapszerkesztő - 1951, Szatmárnémeti. Egyetemi tanulmányait 1975-ben a Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-orosz szakán végezte. 15 évig a Szatmár megyei Túrterebesen tanított, majd 1991-1995 között a Korunk c. havilap filozófiai-politológiai rovatának vezetője volt. Jelenleg az Erdélyi Napló c. hetilap főmunkatársa.
Írásai:
Kereskényi Sándor A közéleti hivatástól a politikai szociológiáig [html]

Kéri Nagy Zsolt közgazdász — 1968, Pécs. 1991-ben közgazdasági képesítést szerez a berlini Humboldt Universität gazdaságtudományi karának pénzügyi gazdaságtan tanszékén. 2001-től a Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem PHD-hallgatója. Kutatási témája: „A magyar biztonságpolitika új típusú, nem katonai jellegű kihívásai és az azokra adandó válaszok”. 1998—2000 között a Miniszterelnöki Hivatal fejezeti felügyeleti főosztályának vezetője, ezt követően 2002-ig ugyanott személyügyi és funkcionális főigazgató, majd a Humánpolitikai Helyettes Államtitkárság Igazgatási és Intézmény-felügyeleti Főosztályának vezetője. Jelenleg a MeH Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Fejezeti Beszerzési Főosztályának vezetője. 2000—2003 között a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem gazdálkodástudományi tanszékén óraadó. 2000-től: Magyar Atlanti Tanács tagja.
Írásai:
Kéri Nagy Zsolt A magyar nemzetpolitika szerepe a térség stabilitása tükrében [html] [pdf]

Keszler Erika 2011–ben végzett az EMTE Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szakán.
Írásai:
Keszler Erika Romániai magyar érdekképviselet az Európai Parlamentben az Epképviselők felszólalásainak tükrében [pdf]

Kincses Előd jogász — 1941, Marosvásárhely. Jogász oklevelét a Bukaresti Tudományegyetemen szerezte 1964-ben. Az 1990-es márciusi eseményeket követő letartóztatások időszakában Magyarországon keres menedéket. 1990—1991-ben Bécsben ösztöndíjas, 1991—1992 között az MVSZ főtitkára. 1993-től Budapesten ügyvéd, majd 1996-tól Marosvásárhelyen is. Írásai és interjúi hazai magyar és román, illetve magyarországi és osztrák lapokban jelennek meg.
Írásai:
Kincses Előd A kisebbségek jogállásáról szóló román kerettörvény-tervezet előzményei és buktatói [html] [pdf]

Kinda István néprajzkutató; muzeológus — 1981. A Debreceni Egyetem doktorandusza. Jelenleg a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum munkatársa. A lokális csángó társadalmak ellenőrző intézményeit, a tradicionális mesterségeket (szénégetés, téglavetés); egyház (pap) és közösség konfliktusát a moldvai csángó és erdélyi magyar falvakban, valamint a szocializmusból a posztszocializmusba való társadalmi és gazdasági struktúra átmeneteit, illetve a rendszerváltozás összetett hatásait kutatja mikroszinten.
Írásai:
Kinda István — Peti Lehel „csak tartsuk a zsákot, mikor osszák” — Társas gazdálkodási formák és stratégiáik két Kis-Küküllő menti településen [pdf]

Kiss Ágnes politológus — 1979, Zilah. 2002-ben végzett a kolozsvári „Gheorghe Dima” Zeneakadémia Előadói Karának klasszikus gitár szakán, illetve 2005-ben a BBTE Közigazgatási és Politikatudományok Karának, Politikatudományok szakán. Jelenleg a BBTE Politikatudományi Karának magiszteri programjában vesz részt.
Írásai:
Kiss Ágnes Románia határon túli románságpolitikája az 1990—2004 között hatályos jogszabályok tükrében [html] [pdf]
Kiss Ágnes Informális gyakorlatok a romániai kommunista cenzúrarendszerben [pdf]
Kiss Ágnes – Toró Tibor A romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációja egy középerdélyi kisvárosban [pdf]
Kiss Ágnes – Toró Tibor "De én itt nőttem fel és cigány vagyok." A romák társadalmi helyzete és munkaerő-piaci lehetőségei egy partiumi nagyvárosban [pdf]

Kiss Dénes szociológus, egyetemi oktató — 1970, Mezőfele. 1996-ban diplomázott a BBTE kémia—fizika tanárképző szakán, majd 2000-ben végzett a BBTE szociológia szakán. 2001-től az ELTE Szociológia tanszékének, 2002-től pedig a BBTE Szociológia és Szociális Munka Tanszékének doktorandusza. 1998-től a Max Weber Szociológiai Szakkollégium tagja; 1999-től a magyarországi Balázs Ferenc Intézet állandó munkatársa; 2004- től a Max Weber Szociológiai Szakkollégium programkoordinátora. Jelenleg egyetemi tanársegéd a BBTE Szociológia és Szociális Munka Tanszékén. A WEB — Szociológiai folyóirat, illetve az Erdélyi Társadalom szerkesztője. Tanulmányai hazai és magyarországi folyóiratokban, illetve tanulmánykötetekben jelentek meg.
Írásai:
Kiss Dénes Civil szféra és politikum [html]
Kiss Dénes A határon túli magyarság egészségügyi helyzete és a státustörvény egészségügyi kedvezményeivel szembeni viszonyulása [html]
Kiss Dénes Erdélyi falvak a 21. században [pdf]
Kiss Dénes A 21. századi mezőgazdaság és élelmiszer-gyártó szektor szereplői Jan van der Ploeg munkáiban [pdf]

Kiss Tamás szociológus, demográfus – 1977, Marosvásárhely. A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója, az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége demográfiai munkacsoportjának tagja. Fő kutatási területei: etnodemográfia, illetve az etnicitás és a társadalmi struktúra viszonya. Az Erdélyi Társadalom szociológiai szakfolyóirat szerkesztője.
Írásai:
Kiss Tamás A népességfogyás "kontextusa" - válasz Varga E. Árpád vitaindító tanulmányára - [html]
Kiss Tamás A szocialista típusú modernizáció és hetednapot ünneplő adventista vállalkozók [html]
Kiss Tamás Népszámlálás 2011: folyamatok és (köz)politikai irányok [pdf]
Kiss Tamás; Barna Gergő; Székely István Gergő A társadalomépítéstől a klientúra-építésig. Az RMDSZ és a magyar választók közötti kapcsolódás átalakulása [pdf]
Kiss Tamás Nemzetdiskurzusok hálójában. Az állampolgárság-politika, mint a magyar nemzetre vonatkozó klasszifikációs küzdelem epizódja és eszköze [pdf]
Kiss Tamás Marginalizáció, etnikai párhuzamosság és aszimmetrikus akkomodáció. Az erdélyi magyar közösséget érintő társadalmi és politikai folyamatok [pdf]
Kiss Tamás Bevezető a roma lapszámhoz [pdf]
Kiss Tamás Az etnikai kasztrendszer működése és bomlása egy székelyföldi nagyközségben [pdf]
Peti Lehel – Kiss Tamás A romák munkaerő-piaci helyzete egy Kis-Küküllő menti településen [pdf]

Kiss Zita egyetemi hallgató — 1983, Nagybánya. Tanulmányait 2002-ben kezdte a BBTE Szociológia és Szociális Munkás-képző Karának szociológia szakán. 2003-tól a Max Weber szakkollégium hallgatója. Egyéni kutatásaiban az alfalusi fiatalok jövőképét és életstratégiáit, a falusi kulturális szervezeteket és a hóstátiak közösségének életmintáit vizsgálta. 2004-ben, a VII. Tudományos Diákköri Konferencián dicsérettel díjazták a jelen lapszámban megjelent dolgozatát. Kutatási területei: vallásszociológia, ifjúságszociológia, kisebbségkutatás, politikai szociológia, társadalmi kapcsolatok és kommunikáció, közösségkutatások.
Írásai:
Kiss Zita Egyesületi élet falun [pdf]

Klárik László Attila geológus-geofizikus, egyetemi tanár — 1968, Sepsiszentgyörgy. 1993-ban végzett a Bukaresti Egyetem geológia és geofizika szakán. 1995-ben a Párizsi Pierre et Marie Curie Egyetemen, majd a rákövetkező évben a Saint-Étienne-i Jean Monte Egyetemen képezi magát. 1996-tól a Bukaresti Egyetem doktorandusa. 1993—2000 között a Bukaresti Egyetemen tanít, 2000-től a Kovászna Megyei Tanács regionális fejlesztésért és európai integrációért felelős osztályának a vezetője. Több tudományos közösség tagja. Tanulmányai hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg.
Írásai:
Demeter János — Klárik László Attila Quo vadis Terra Siculorum? Gondolatok a székelyföldi jövőképről [pdf]

Kokes János újságíró, szerkesztő - 1952, Felsőkirályi, Szlovákia. A Bukaresti Egyetem Filozófia Karán szerzett diplomát 1977-ben, majd a Cseh Távirati Iroda (CTK) szerkesztője. A CTK állandó külföldi tudósítójaként dolgozott Moszkvában (1980), Bukarestben (1981-1984, 1988-1992), Budapesten (1992-1994). 1995-től a Magyar Távirati Irodát tudósítja Prágából, s állandó munkatársa a Pozsonyban megjelenő Új Szó és Vasárnap című lapoknak. 1999 januárjától a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége által évente ötször megjelenő Prágai Tükör című folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke. Rendszeresen foglalkozik a közép-kelet-európai nemzeti-nemzetiségi kapcsolatok múltjával és jelenével.
Írásai:
Kokes János Európai integráció, Schengen és a határon túli magyarság [html]

Kokoly Zsolt jogász — 1980. 2004-ben végzett a kolozsvári BBTE Jogtudományi Karán. Kutatási területét a gazdasági jog képezi.
Írásai:
Kokoly Zsolt A közbirtokkal kapcsolatos vitatott kérdések [html] [pdf]

Kolumbán Gábor fizikus, politikus, tanár — 1959, Székelyudvarhely. 1984-ben végzett a Bukaresti Tudományegyetem fizika szakán. 1992-től a Hargita Megyei Tanács költségvetési és fejlesztési kérdésekkel megbízott alelnöke, 1996—2000 között a Hargita Megyei Tanács elnöke. 2000-től a Pécsi Tudományegyetemen működő Regionális Politika és Gazdaságtan doktori iskola hallgatója. Jelenleg az Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karának oktatója. Publikációi jelentek meg a nemlineáris rendszerek elmélete, a regionális tudomány, kisebbségi kérdések és önkormányzatok témakörben.
Írásai:
Kolumbán Gábor A román regionalizmus paradoxona [html]
Kolumbán Gábor A Székelyföld fejlődési esélyei a román területfejlesztési politika keretei közt [pdf]

Koncz Attila irodalomtörténész, újságíró, politikai elemző – 1975, Miskolc. Egyetemi tanulmányait szülővárosában végezte, 1998–ban diplomázott magyar nyelv és irodalom szakos bölcsészként. 2000–ben középiskolai tanári oklevelet, majd 2001–ben PhD abszolutóriumot szerzett. 2001 óta folyamatosan a Duna Televízió Híradójának szerkesztő–riportere, majd felelős szerkesztője. Dolgozott a Magyar Katolikus Rádióban és az Inforádióban. 2004 és 2006 között rendszeresen publikált politikai elemzéseket a kolozsvári Szabadság című napilapban. 2007–től az Érdi Városi Televízió főszerkesztő–helyettese, majd ügyvezető igazgatója 2009 tavaszáig. 2007–ben látott napvilágot Miért Sarkozy? című kötete, amely a magyar származású francia köztársasági elnök választási kampányának egyetlen eredeti feldolgozása a hazai szakirodalomban.
Írásai:
Koncz Attila Tüneti kezelés helyett. A romániai magyar politikai elemzés nyilvánosságát biztosító médiaközeg megerősítésének szükségessége és lehetséges eszközei [pdf]

Kónya Hanna szociológus — 1983, Nagyenyed. 2005-ben végzett a Babeş—Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munkásképző Karának szociológia szakán. Jelenleg ugyanezen kar Közpolitika, valamint a BBTE Európai Tanulmányok Karának Komplex Kultúra Kutatás magiszteri programja keretén belül tanul. Kutatási területei: vizuális antropológia és hálózatelemzés, kvalitatív kutatási módszerek, elitkutatás.
Írásai:
Kónya Hanna Egy Fehér megyei falu elitjének kapcsolathálózati elemzése [pdf]

Kónya-Hamar Sándor szerkesztő, politikus - 1948, Székelykocsárd (Fehér megye). Tanulmányait 1980-ban a BBTE Bölcsészkarán végezte. 1970 és 1989 között gépipari tervező, 1990-92 között a Korunk szerkesztője. 1992-től az RMDSZ Kolozs megyei parlamenti képviselője, a képviselőház Állandó Bizottságának titkára. Versei, esszéi és tanulmányai folyóiratokban és antológia-kötetekben jelentek meg.
Írásai:
Kónya Sándor Legyen hazánk, ha már volt [html]
Kónya-Hamar Sándor Határtalan haszon vagy gazdagító bizalom? [html]

Korhecz Tamás tudományos kutató - 1967, Szabadka. 1992-ben végzett az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán, 1995-ben a Közép-Európai Egyetem jogi tanszékén összehasonlító alkotmányjogból kandidátusi fokozatot szerez, majd 1997-ben a CEU doktorandusképzésében vesz részt. Szakterülete a nemzeti kisebbségek önrendelkezésének témaköre. Vendégtanárként előad a CEU nacionalizmus tanszékén. A kisebbségvédelem és a kisebbségi jogok témakörében számos írása jelent meg magyar, szerb és angol nyelven. Riporterként a délszláv válság témakörében több televíziónak is dolgozott. Alapító elnöke a vajdasági Jogegyenlőség emberi jogi NGO-nak, elnöke a Vajdasági Magyar Ösztöndíjtanácsnak, valamint a VMSZ alkotmányjogi szaktanácsadója.
Írásai:
Korhecz Tamás A nemzetiségi konfliktusok esélyei a Vajdaságban [html]
Korhecz Tamás A kettős állampolgárságról vajdasági szemmel [pdf]

Kós Károly
Írásai:
Kós Károly Kiáltó szó Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros magyarságához [html]

Kósa András László szociológus – 1977, Marosvásárhely. 1999-ben a kolozsvári BBTE szociológia szakán végzett. A Közéletre Nevelésért Alapítvány kutatója. A Pro Minoritate főszerkesztője.
Írásai:
Kósa András László A Maros megyei ifjúság politikai szocializációja. A Maros megyei ifjúsági közélet alternatívái [html]
Kósa András László Új biztonságpolitika az Európai Unióban. Meghatározó lesz-e a Nyugat-európai Unió? [html]
Kósa András László A romániai magyar civil szféra természetrajzához [html]
Kósa András László A politikai pluralizmus felettébb szükséges voltáról, avagy van-e alternatíva [pdf]

Kovács Alajos
Írásai:
Dr. Kovács Alajos A nemzetiségi statisztika problémája [html]

Kovács Éva
Írásai:
Bárdi Nándor - Kovács Éva - Misovicz Tibor Politikai attitűdök, nemzeti önképek az erdélyi magyarság körében (1997) [html]

Kovács György
Írásai:
Kovács György Gyalogszerrel a Székelyföldön [html]

Kovács Mária Az olvasás és az írás a kritikus gondolkodás fejlesztésére Egyesület titkára
Írásai:
Kovács Mária Multikulturális oktatás-politikák a román oktatási rendszerben és ezen politikák alkalmazásának néhány szempontja [pdf]

Kovács Miklós történész - 1967, Szürte (Kárpátalja). 1991-ben szerzett diplomát az ungvári egyetem történelem szakán. Jelenleg az ELTE-ÁJK politológia PhD képzésén vesz részt. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egyik alapítója, 1990-től elnökségi tagja. Ugyanabban az évben az Ungvári Járási Tanács képviselőjévé választották, ahol a magyar képviselők frakcióvezetője. 1991-től a KMKSZ ungvári járási szervezetének elnökeként tevékenykedett 1996 tavaszáig, amikor a Kárpátaljai Kulturális Szövetség elnökévé választották.

Kovács Péter nemzetközi jogász — 1959, Szeged. 1983-ban végzett a szegedi JATE Állam- és Jogtudományi Karán. 1983 őszétől a miskolci egyetemen kutató és oktató, 1990 és 1994 között a párizsi magyar nagykövetség diplomatája. Jelenleg tanszékvezető a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi Jogi Tanszékén, és tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2005-ben a magyar Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjává választja.
Írásai:
Kovács Péter A kisebbségi jogok nemzetközi garanciái [html]
Kovács Péter Egyéni és kollektív kisebbségi jogok az alkotmányos fejlődésben - pozitivista szempontból ... [html]
Kovács Péter Hozzászólás a Magyar Kisebbség autonómia-vitájához [html]
Kovács Péter A kisebbségvédelem nemzetközi jogi koordinátái a 90-es években [html]
Kovács Péter Schengen és a határon túli magyarság [html]
Kovács Péter A rodopi mufti esete a nemzetközi joggal: Kisebbségi autonómiabarát ítélet az Emberi Jogok Európai Bíróságán: magányos fecske vagy új tendencia? [html]
Kovács Péter Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában [pdf]

Kozma Tamás nevelésszociológus - 1939, Budapest. Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián (1961), a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (1962), illetve a Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán (1967) végzi. 1973 óta a neveléstudományok kandidátusa, 1986 óta a neveléstudományok doktora. Szakterülete a nevelésszociológia és az oktatásszervezés. 1989 és 1996 között több nyugati egyetem (USA, Litvánia) vendégprofesszora, jelenleg a Debreceni KLTE Tanára, a Budapesti Oktatáskutató Intézet főigazgatója.
Írásai:
Kozma Tamás Magánegyetem [html]

Krammer Jenő
Írásai:
Krammer Jenő A kisebbségi ember lelkivilága [html]

Krenner Miklós
Írásai:
Krenner Miklós A magyarság vezéreihez [html]

Kukorelli István alkotmányjogász - 1952, Tét. 1970-ben a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett. 1971-1976 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatott tanulmányokat. 1976-ban summa cum laude minősítéssel avatták doktorrá. 1976-tól az ELTE ÁJTK Alkotmányjogi Tanszékén dolgozik. 1991-től a tanszék vezetője.
Írásai:
Dr. Kukorelli István Románia alkotmányáról [html]

Kulcsár Szabó Ernőné (Várnay Enikő) 1951. Budapest. 1973-ban végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, angol—orosz szakon. Középiskolai tanárként és fordítóként dolgozott, 1993-tól a Művelődési és Közoktatási (később Oktatási) Minisztérium munkatársaként foglalkozik a határon túli magyarok oktatási és kutatási támogatásával kapcsolatos kérdésekkel.
Írásai:
Berényi Dénes — Egyed Albert — Kulcsár Szabó Enikő A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban [pdf]

Kurdi Krisztina történész - 1969, Dombóvár. 1993-ban végzett a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-olasz szakán. 1996-tól részt vesz az ELTE Egyetemes Közép- és Koraújkori Történelem Tanszékének doktori programjában. Az 1996-ban létrejött Palimpszeszt Kulturális Alapítvány alapítója és kurátora, amely alapítvány célja a fiatal kutatók, doktorandusok publikálási lehetőségének biztosítása az interneten keresztül. Jelenleg az ELTE Közép- és Koraújkori Történelem szakán Ph. D. hallgatóként megbízott előadó, és részt vesz az Európai Kisebbségkutató Közalapítvány munkájában, ahol eddig a dél-tiroli autonómia és a kisebbségi felsőoktatással foglalkozott.
Írásai:
Kurdi Krisztina - Ring Éva Kisebbségi felsőoktatási modellek az Európai Unióban és az Erdélyi Magyar Magánegyetem [html]

Küpper, Herbert jogász, a Cologne Egyetem keretén belül működő Kelet-Európai Jog Intézetének tudományos munkatársa. Fő kutatási területét a magyarországi, valamint a Közép- és Délkelet-európai országok jogrendszere képezi, összehasonlító közjoggal és kisebbségi jogokkal foglalkozik. Számos tanulmány szerzője.
Írásai:
Georg Brunner — Herbert Küpper Európai autonómia-megoldások: A kisebbségi önkormányzatok autonómia-modelljeinek tipológiája [pdf]

Kötő József színháztörténész - 1939, Kolozsvár. 1961-ben végez a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar irodalom szakán. Középiskolai tanár, majd 1965-85 között a kolozsvári Állami Magyar Színház irodalmi titkára, 1985-1990: igazgatója. 1984 óta az irodalomtudományok doktora, 1992-től a kolozsvári tudományegyetemen színháztörténetet tanít. A Hét szerkesztője; 1991-1995: az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főjegyzője, majd 1995-től ügyvezető elnöke. 1993-tól az RMDSZ kulturális és egyházügyi alelnöke, majd 1997-től oktatási alelnöke is.
Írásai:
Kötő József Kiművelt fők közössége [html]
Kötő József A civil társadalom erői felszabadításának egy lehetséges útja [html]
Kötő József Nemzetközösségi intézmény [pdf]

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék