magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  l betű: 8 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Lakatos Dorottya politológus – 1990, Csíkszereda. A Babes–Bolyai Tudományegyetemen szerzett politikatudományi (2013), illetve újságírói (2014) egyetemi oklevelet, jelenleg másodéves magiszteri hallgató a BBTE Politikai Szervezetek Menedzsmentje szakán. Érdeklődési köre: etnikai konfliktusok, nyelvpolitika és etnikai identitás, média és politika.
Írásai:
Salat Levente;Lakatos Dorottya A kisebbségpolitika diszkurzív terei Romániában. Stratégiák és toposzok az RMDSZ és a román pártok képviselőinek parlamenti felszólalásaiban [pdf]

Lampl Zsuzsanna szociológus - 1959, Pozsony. Egyetemi tanulmányait Pozsonyban végezte. A nyitrai Konstantin Egyetem tanára, a Balázs Ferenc Intézet felvidéki főmunkatársa.
Írásai:
Lampl Zsuzsanna "Szeretetben szolgáljatok egymásnak" avagy Tények és gondolatok a szlovákiai magyar értelmiség rétegidentitásáról [html]
Lampl Zsuzsanna-Sorbán Angella A szlovákiai és az erdélyi magyarok médiapreferenciái és fogyasztói szokásai

Lázár Imre orvos, egyetemi oktató - 1957, Budapest. 1981-ben szerzett általános orvosi diplomát a SOTE-n. A belgyógyászati szakképesítés megszerzését követően figyelme a magatartástudomány felé fordult. A viselkedés-szempontú immunológia, humán ökológia és az orvosi antropológia tárgykörében egyetemi jegyzetei és könyve jelent meg. A Környezet és Orvoslás folyóirat szerkesztője. 1998-tól az orvostudományok kandidátusa.
Írásai:
Lázár Imre Kisebbségben a modern idők után [html]
Lázár Imre A kisebbségi lét környezeti gúlája [html]

Lengyel László közgazdász - 1950, Budapest. Az ELTE jogtudományi karán szerez diplomát 1974-ben. 1974 és 1976 között a Pénzügyminisztérium Államigazgatási Szervezési Intézetében dolgozik, majd 1976 és 1987 között a Pénzügykutató Intézetben. 1987-től a Pénzügykutató Rt munkatársa, 1989-től 1990-ig tudományos igazgató, 1990-től elnök-vezérigazgató. Az MTA Politikatudományi Bizottságának tagja. 1988 és 1990 között a Nyilvánosság Klub ügyvivője, 1989-től a 2000 c. folyóirat szerkesztője, főmunkatársa. 1990-től a Társadalomtudományi Társaság választmányi tagja. A közgazdaság-tudományok kandidátusa (1985) .
Írásai:
Lengyel László Az európai civilizáció és határai [html]

Ligeti Ernő
Írásai:
Ligeti Ernő Páneurópa és a kisebbségi kérdés [html] [pdf]

Lőrincz Csaba politológus - 1959, Sepsiszentgyörgy. 1983-ban szerzett magyar-német szakos tanári képesítést a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen. 1988-óta a FIDESZ regionális- és kisebbségpolitikai szakértője.
Írásai:
Lőrincz Csaba A román-magyar viszony rendezésének feltételeiről [html]
Lőrincz Csaba Erdély a magasban? [html]

Lőrincz Zsuzsanna
Írásai:
Lőrincz Zsuzsanna Hozzászólás Somai József vitaindító írásához [html]

Lucian Bojin egyetemi tanulmányait a temesvári Nyugati Tudományegyetem Jogi Karán végezte, jelenleg ugyanitt egyetemi adjunktus és az Aradi Ügyvédi Kamara tagja. A nemzetközi és közösségi jog, az emberi jogok és az üzleti jog témakörében közölt tanulmányokat. Az Un concept românesc privind viitorul Uniunii Europene (Polirom, 2001) c. kötet társszerkesztője.
Írásai:
Lucian Bojin Észrevételek a végrehajtó hatalom szervezeti felépítéséről [pdf]

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék