magyar kisebbség
h betű: 21 szerző Habermas, Jürgen
Jürgen Habermas Az európai nemzetállam és a globalizáció hatásai
Hajdó Csaba
Hajdó Csaba A román regionális politika reformja: lehetőségek és kihívások - Reflexió Horváth Réka és Veress Emőd tanulmányára -
Hantos László
Hantos László Szlovenszkó és a szlovenszkói magyarság gazdasági helyzete
Harrach Gábor egyetemi hallgató - 1974, Budapest. A Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett 1993-ban, a Pázmány Péter Tudományegyetem történelem-szociológia szakán végzős hallgató. Kisebbségpolitikai írásait több magyarországi lap közölte. Nemzetpolitikai stratégiai kérdésekkel foglalkozik, írásait több nyugati lap is átvette.
Harrach Gábor Különleges státus és nemzetgyarapodás. Demográfiai tendenciák és anyaországi szerep
Hechter, Michael
Michael Hechter A nacionalizmus megfékezése
Henry E. Hale politológus. A George Washington University politikatudományok és nemzetközi kapcsolatok oktatója. Szakterülete a demokratizálódás, etnikai politikák, regionális integráció. Főbb kötetei: Why Not Parties in Russia? Democracy, Federalism and the State (2006); The Foundations of Ethnic Politics: Separatism of States and Nations in Eurasia and the World (2008).
Henry E. Hale Mi az etnicitás?
Herédi Zsolt szociológus, publicista, közösségszervező — 1971, Kolozsvár. 2002-ben végezett a BBTE szociológia szakán. 2004-ben a BBTE újságírói szakán meghirdetett magiszteri programot végezte el. Számos kutatásban vett részt, publicisztikái, esszéi, tanulmányai a kolozsvári Szabadság, a Krónika (Szempont oldalak), a Korunk oldalain jelentek meg.
Herédi Zsolt Balkán alulnézetből
Hermann Gabriella végzett egyetemi hallgató – 1985, Keszthely. A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi tanulmányok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Néprajz szakos végzett hallgatója. Emellett tanulmányokat folytatott ösztöndíjjal a párizsi Institut d'Études Politiqes de Paris–n és a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. A Nemzeti Fórum Joó Rudolf Külügyi Kollégiumának tagja, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumának volt tagja.
Hermann Gabriella Az Amerikai Erdélyi Szövetség története, 1952–1977
Hódi Sándor pszichológus - 1943, Nagytószeg (ma: Jugoszlávia) . Tanulmányait 1963-65 között az Újvidéki Egyetemen, majd 1967-72 között az ELTE Bölcsésztudományi Karán végezte. 1975 és 1981 között Adán munkapszichológus, majd 1981-től az Egészségházban klinikai pszichológus. 1989-91 között az Institutio Selye-Szabó: Stress, Ars et Scientia igazgatója. Kutatási területe: társadalmi devianciák és kisebbségek. 1990-94 között a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének alelnöke, 1991-től a Közép-európai Népcsoportok Fórumának elnöke. 1992-től a Magyarok Világszövetség elnökségi tagja, 1994-től az MVSZ Jugoszláviai Országos Tanácsának elnöke. Lapunk szerkesztőbizottságának tagja.
Hódi Sándor Tíz év után
Hódi Sándor A magyar kisebbségpolitika bukása. Az 1997-es szerbiai választások tanulságai
Hollanda Dénes gépészmérnök, egyetemi tanár - 1939, Kézdialbis (Kovászna megye). 1963-ban végez a Brassói Muszaki Egyetem gépgyártás-technológia szakán. 1973-1976 között prototípus műhelyfőnök a Brassói Műegyetemen. 1978-1979-ben tanszékvezető a Marosvásárhelyi Műszaki Főiskolán, majd 1979-1984 között ugyanitt a Muszaki és Pedagógiai Kar dékánja. 1990-től intézetvezető. 1996-1998 között a Petru Maior Egyetem mérnöki karának dékánja. Jelenleg ugyanitt egyetemi tanár. Több egyetemi jegyzet, szakdolgozat szerzője és társszerzője. Tanulmányai hazai és külföldi szakfolyóiratokban jelennek meg. 1973-tól a műszaki tudományok doktora.
Hollanda Dénes Hozzászólás Tonk Sándor Romániai magyar magánegyetem című vitaindító írásához
Horia-Roman Patapievici
Horia-Roman Patapievici Egy identitáselmélet margójára
Horváth Andor esszéíró, szerkesztő - 1944, Kolozsvár. Tanulmányait 1966-ban végezte a kolozsvári BBTE francia-magyar szakán. Középiskolai tanár, 1970-től A Hét című hetilap szerkesztője, majd főszerkesztő-helyettese. 1983 és 1990 között a Művelődés szerkesztője. 1990-92 a román művelődési minisztérium miniszterhelyettese, majd államtitkára. 1992-től a BBTE Bölcsésztudományi Karának adjunktusa. 1995-től a Korunk főszerkesztő-helyettese. Több esszékötet szerzője. A Bolyai Társaság elnöke.
Horváth Andor Tanulságok, menet közben
Bakk Miklós-Horváth Andor-Salat Levente A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában
Bakk Miklós - Horváth Andor - Salat Levente Az RMDSZ 2003-ban - útkeresés integrációs határpontokon
Horváth Gyula
Horváth Gyula Területi fejlődés és regionalizmus - Hozzászólás Horváth Réka-Veress Emőd tanulmányához -
Horváth István
Horváth István A migráció hatása a népesség előszámítására
Horváth István A romániai nyelvpolitikák értékelése
Horváth István Kisebbségi nyelvi jogok és kisebbségi nyelvhasználat Romániában
Horváth Krisztina doktorandusz a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi Jogi Tanszékén - 1974, Miskolc. Jogi tanulmányait a Miskolci Egyetemen és részképzésben a belgiumi Genti Egyetemen (1996-1997) végezte. 1993-ban szerzett jogi diplomát a Miskolci Egyetemen. 1999-2000-ben a Nizzai Egyetemen szerzett diplomát a Nemzetközi köz- és magánjog elnevezésű posztgraduális képzésen. Főbb kutatási területei a nemzetközi jog, illetve ezen belül az emberi jogok, a kisebbségvédelem, a humanitárius jog és a nemzetközi konfliktusok. Több publikációja áll megjelenés alatt, melyek az Emberi Jogok Európai Egyezményével kapcsolatos joggyakorlat, illetve a koszovói katonai beavatkozás egyes kérdéseit taglalják.
Horváth Krisztina A Hasan és Chaush c. Bulgária ügy és a kisebbségi jogok védelme, avagy a muftik törik át a hallgatás falát?
Horváth Réka
Horváth Réka Az RMDSZ céljainak változása az elmúlt tizenkét év során
Horváth Réka - Veress Emőd Regionális politika és területfejlesztés Romániában
Horváth Sándor
Horváth Sándor Hozzászólás Tonk Sándor, a Sapientia Kuratóriuma elnökének tanulmányához
Horváth Szabolcs Ferenc történész — 1974, Kolozsvár. 1990-től Németországban él. 2001-ben végzett a heidelbergi egyetem történelem, filozófia és német irodalom szakán. Érdeklődési területét a 19—20. századi német és kelet-európai eszmetörténet, politikatörténet, valamint a nacionalizmus és az antiszemitizmus története képezi. Több tanulmány, kézikönyv és lexikoncikk, recenzió szerzője.
Horváth Szabolcs Ferenc A romániai Országos Magyar Párt viszonya a jobboldali áramlatokhoz a harmincas években
Horváth Tamás szociológus — 1968, Budapest. Középiskolai tanulmányait a budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumban folytatta, majd 1992-ben történelem—földrajz szakot végzett az ELTE Tanárképző Karán, illetve 2000-ben a szociológia szakon is diplomázott ugyanitt. 1999-ben került a budapesti Márton Áron Szakkollégiumba, ahol 2000—2003 között főigazgató volt. 2002 és 2003 között az OM háttérintézményeként működő Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda igazgatójaként is tevékenykedett, valamint közvetlenül felügyelte a Kárpát-medence hét országában kiépült Agora irodahálózat kiépítését. 2003-tól egy magyarországi EU tanácsadó cég ügyvezető igazgatója és a Hidvégi Mikó Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Horváth Tamás — Ríz Ádám Kárpát-medencei magyarok támogatásának új lehetőségei az Európai Unióban
Hunyadi Attila a Babes-Bolyai Tudományegyetem történelem szakos hallgatója - 1977, Torda. 1999-ben a II. Erdélyi Tudományos Diákkonferencián 2. helyezést ért el.
Hunyadi Attila Romániai magyar gazdaságpolitika 1918-1940
Huszár Vilmos filozófus, politológus - 1944, Budapest. Filozófiai tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen folytatta. 1970-től Bukarestben, majd 1976-tól Budapesten dolgozott szerkesztőként. 1978 óta Németországban él. 1988-ban politológiából doktorált. 1989 óta az Eichstätti Katolikus Egyetem óraadó tanáraként dolgozik.
Huszár Vilmos Kollektív jogok - kollektív javakat illető jogok