a Jakabffy Elemér Alapítvány
erdélyi hírlapkatalógusa

 

       katalógusok   » erdélyi hírlapok
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
  lapok a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés szakbeosztás  
    k betű: 29 lap 0-29
     
 
kapcsolódik
  » az adatbázisról
  »a sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1989-1940
  » írok a szerzőnek

 


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
Kalotaszeg a Bánffyhunyadi RMDSz [kulturális, közéleti] lapja, kiadó: Erdély (1991. januártól: Kalotaszeg) lap-és könyvkiadó vállalat; 1991. májustól: Kalotaszeg kft.; 1996. márciustól: Kós Károly Művelődési Társaság, 1996. szeptembertől: Pro Kalotaszeg Kulturális Szövetség; 1996. decembertől: Pro Kalotaszeg Művelődési Társaság, Bánffyhunyad szakbeosztás: Irodalom, művelődés, kultúra

Kanyar az aradi MADISZ lapja, Arad szakbeosztás: Gyermek-, iskolai-, ifjúsági lapok / Egyetemi-, főiskolai-, és ifjúsági szervezetek lapjai

Kapocs Krisztustváró ifjak lapja, kiadja a Romániai Hetedik Napot Ünneplő Adventista Egyház Ifjúsági Osztálya, Marosvásárhely szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok

Kelet-Nyugat irodalmi-művészet-közéleti hetilap, Nagyvárad szakbeosztás: Irodalom, művelődés, kultúra

Kereskedelmi Hírlevél A [Hargita] megyei Kereskedelmi Kamara kiadványa, Csíkszereda szakbeosztás: Közgazdaság

Kereskedelmi Közlöny Hargita megye Kereskedelmi és Ipari Kamarájának havilapja, Csíkszereda szakbeosztás: Közgazdaság

Keresztény Szó a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye hetilapja, 1990. október 7-től: a romániai magyar katolikus hetilap (1991. októbertől: havilap); 1994. júliustól: katolikus kulturális havilap, Kolozsvár szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Római Katolikus

Keresztutak [bibliai] tanulmányok 18-35 év közötti felnőtteknek, (1996. augusztus); a többi lapszámnál: tanulmányok fiataloknak és fiatal felnőtteknek kiadja a Baptista Gyülekezeti Bibliaiskola, szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Baptista

Keresztyén Élet havonként megjelenő evangéliumi lap, a Zilahi Református Egyházközség havonként megjelenő gyülekezeti lapja, Zilah szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református

Kertbarátok Lapja 1997.-től: életbarát kertészkedők havi tájékoztatója, Kertbarátok Egyesülete és a kolozsvári Bioklub tájákoztatója, Kolozsvár szakbeosztás: Hobbilapok / Református

Kiáltó Szó a marosvásárhelyi református (1990. márciustól: keresztény) fiatalok lapja; 1991-től: keresztény/keresztyén ifjúsági lap, Marosvásárhely/Kolozsvár szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református

Kis Tükör református missziói lap; a romániai CE Szövetség lapja, kiadja a CE Koinónia, Kolozsvár szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református

Kisgazdák Lapja a Romániai Magyar Kisgazdapárt heti fóruma, Csíkszereda, szakbeosztás: Pártok, politikai-társadalmi szervezetek lapjai / Református

Kisharang az Aradi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség gyülekezeti lapja, Arad szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Evangélikus

Kis-Küküllő a Kisküküllő mente lapja, 1992. szeptembertől: közéleti lap, 1994. 20. számtól: az Alsó-Kisküküllő menti kerületi RMDSz havilapja, Dícsőszentmárton szakbeosztás: Regionális lapok, kistájak kiadványai / Evangélikus

Kistükör a marosvásárhelyi 2. számú Általános Iskola diáklapja, Marosvásárhely szakbeosztás: Gyermek-, iskolai-, ifjúsági lapok / Elemi-, általános-, középiskolák lapjai

Ki-Sugocska nagykárolyi RMDSz tájékoztató lap, Nagykároly szakbeosztás: Pártok, politikai-társadalmi szervezetek lapjai / Elemi-, általános-, középiskolák lapjai

Kisváros Székelykeresztúr közéleti lapja, kiadja: Székelykeresztúr város Önkormányzata, Székelykeresztúr szakbeosztás: Regionális lapok, kistájak kiadványai / Elemi-, általános-, középiskolák lapjai

Könyvjelző romániai magyar könyvszemle, kiadja a Romániai Magyar Könyves Céh, Marosvásárhely szakbeosztás: Irodalom, művelődés, kultúra / Elemi-, általános-, középiskolák lapjai

Kópé az aradi 12-es iskola diáklapja; 1995. júniustól: aradi diáklap, Arad szakbeosztás: Gyermek-, iskolai-, ifjúsági lapok / Elemi-, általános-, középiskolák lapjai

Körösi Műhely értékkereső és közvetítő időszaki lap, Tiszakécske; 1992-től: Szarvas, szakbeosztás: Irodalom, művelődés, kultúra / Elemi-, általános-, középiskolák lapjai

Közlöny a Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja, Nagyvárad szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református

Közoktatás a romániai magyar pedagógusok lapja; 1992.-től: óvodai és iskolai képzés - családi nevelés; 1993-tól: óvoda, iskola, család, Bukarest szakbeosztás: Oktatás, nevelés / Református

Községi Hírlap kiadja a Csomafi [Csomafalvi Magyar Fiatalok] szervezete, Gyergyócsomafalva szakbeosztás: Regionális lapok, kistájak kiadványai / Református

Kraszna kulturális kiadvány, kiadja a Pro Crasna alapítvány, Kraszna szakbeosztás: Irodalom, művelődés, kultúra / Református

Krónika erdélyi magyar közéleti napilap, Kolozsvár szakbeosztás: Hírlapok / Napilapok

Kulturális Figyelő a Hargita Megyei Kulturális Központ közművelődési és információs lapja, Csíkszereda szakbeosztás: Irodalom, művelődés, kultúra / Napilapok

Küszöb a marosvásárhelyi Szabadság úti református egyházközség ifjúsági bibliaórás csoportjának időszaki kiadványa, Marosvásárhely szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református

Kút temesvári református lap, kiadja a Temesvári Református Egyházközség, Temesvár szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református
 
 
 
 
 
   
       
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék