a Jakabffy Elemér Alapítvány
erdélyi hírlapkatalógusa

 

       katalógusok   » erdélyi hírlapok
    év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 
  lapok a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés szakbeosztás  
    1992: 57 lap 0-30
     
 
kapcsolódik
  » az adatbázisról
  »a sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1989-1940
  » írok a szerzőnek

 


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
A Hét társadalmi, művelődési hetilap; 1990. február 8.-tól: társadalom - művelődés - tudomány - környezetvédelem, Bukarest, szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

társadalmi, művelődési hetilap; 1990. február 8.-tól: társadalom - művelődés - tudomány - környezetvédelem, Marosvásárhely, szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

Arménia magyarörmény időszaki szemle; a Magyarörmény Baráti Társaság időszaki szemléje, Kolozsvár, Szamosújvár, / Heti-, kétheti lapok

Bányavidéki Új Szó 1990. január 12.-től: Máramaros megyei demokratikus lap;, Nagybánya, szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

1990. január 12.-től: Máramaros megyei demokratikus lap;, , szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

1990. január 12.-től: Máramaros megyei demokratikus lap;, , szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

1990. január 12.-től: Máramaros megyei demokratikus lap;, , szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

Brassói Lapok hetilap/független hetilap, Brassó, szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

Családi Tükör romániai magyar nők lapja, Kolozsvár, szakbeosztás: Női lapok / Heti-, kétheti lapok

Csángó Újság a moldvai magyarság lapja, , Sepsiszentgyörgy, / Heti-, kétheti lapok

kiadja az RMDSz Szórványmagyarság Bizottsága, , / Heti-, kétheti lapok

kiadja 1991. februártól: az RMDSz Háromszéki Szervezet Szórványmagyar bizottsága, , / Heti-, kétheti lapok

Csernátoni Füzetek a csernátoni Bod Péter Közművelődési Egyesület időszakos kiadványa, Alsócsernáton, szakbeosztás: Regionális lapok, kistájak kiadványai / Heti-, kétheti lapok

Csíki Lapok közéleti hetilap. Az RMDSz Hargita megyei (1991. március 11.-től: csíki) szervezetének lapja, Csíkszereda, szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

Ébredés a Tamási Áron Gimnázium diáklapja, Székelyudvarhely, szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református

Egyházi Élet a Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség gyülekezeti értesítője, Kolozsvár, szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református

Együtt az Együtt-Împreună Művelődési és Baráti Társaság lapja, Bukarest, szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

Enyedi Sion református gyülekezeti értesítő, a Nagyenyedi és Felenyedi református egyházközségek gyülekezeti értesítője, Nagyenyed, szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református

Erdélyi Figyelő kéthetenként (1992. januártól: havonta) megjelenő képes lap, Marosvásárhely, szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

Erdélyi Napló független politikai napilap , Nagyvárad, szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

1991. szeptember 5.-től: politikai hetilap, , szakbeosztás: Hírlapok / Alkalmi lapok

1993. február 18.-tól: heti hírmagazin, , szakbeosztás: Hírlapok / Alkalmi lapok

1996. január 3.-tól: politikai és közéleti hetilap, , szakbeosztás: Hírlapok / Alkalmi lapok

Értesítő (1) az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja, a Református Szemle melléklete [értsd: melléklapja], kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatala, Kolozsvár, szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református

Európai Idő független lap, Sepsiszentgyörgy, szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

1990. október 3.-tól: független emberjogi-kisebbségvédelmi és kritikai hetilap, , szakbeosztás: Hírlapok / Alkalmi lapok

1994. január 15.-től: független nemzetközi hírmagazin, , szakbeosztás: Hírlapok / Alkalmi lapok

Felebarát gyülekezeti lap a szórványban élő magyar református családok számára, Kolozsvár, szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református

Firka (Fizika-informatika-kémia alapok) Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság kiadványa fiatalok részére, Kolozsvár, szakbeosztás: Elméleti és tudományos lapok / Református

Gyergyói Szemle független információs (1992. szeptember 18.-tól: és közéleti) hetilap, Gyergyószentmiklós, szakbeosztás: Hírlapok / Heti-, kétheti lapok

Gyülekezet a Kolozsvár - Alsóvárosi Református Egyházközség gyülekezeti levele, Kolozsvár, szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református

Harangszó (1) a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja, Nagyvárad, szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Református

Hazanéző a korondi FIRTOS Művelődési Egylet kiadványa/folyóirata, Korond, szakbeosztás: Regionális lapok, kistájak kiadványai / Református

Kalotaszeg a Bánffyhunyadi RMDSz [kulturális, közéleti] lapja, kiadó: Erdély (1991. januártól: Kalotaszeg) lap-és könyvkiadó vállalat; 1991. májustól: Kalotaszeg kft.; 1996. márciustól: Kós Károly Művelődési Társaság, 1996. szeptembertől: Pro Kalotaszeg Kulturális Szövetség; 1996. decembertől: Pro Kalotaszeg Művelődési Társaság, Bánffyhunyad, szakbeosztás: Irodalom, művelődés, kultúra / Református

Kereskedelmi Közlöny Hargita megye Kereskedelmi és Ipari Kamarájának havilapja, Csíkszereda, szakbeosztás: Közgazdaság / Református

Keresztény Szó a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye hetilapja, 1990. október 7-től: a romániai magyar katolikus hetilap (1991. októbertől: havilap); 1994. júliustól: katolikus kulturális havilap, Kolozsvár, szakbeosztás: Egyházi, missziós kiadványok / Római Katolikus

Kertbarátok Lapja 1997.-től: életbarát kertészkedők havi tájékoztatója, Kertbarátok Egyesülete és a kolozsvári Bioklub tájákoztatója, Kolozsvár, szakbeosztás: Hobbilapok / Római Katolikus

Kis-Küküllő a Kisküküllő mente lapja, 1992. szeptembertől: közéleti lap, 1994. 20. számtól: az Alsó-Kisküküllő menti kerületi RMDSz havilapja, Dícsőszentmárton, szakbeosztás: Regionális lapok, kistájak kiadványai / Római Katolikus

Körösi Műhely értékkereső és közvetítő időszaki lap, Tiszakécske; 1992-től: Szarvas, , szakbeosztás: Irodalom, művelődés, kultúra / Római Katolikus

Közoktatás a romániai magyar pedagógusok lapja; 1992.-től: óvodai és iskolai képzés - családi nevelés; 1993-tól: óvoda, iskola, család, Bukarest, szakbeosztás: Oktatás, nevelés / Római Katolikus

Margitta a margittai RMDSz kiadványai, Margitta, szakbeosztás: Pártok, politikai-társadalmi szervezetek lapjai / Regionális lapok, kistájak kiadványai
 
 
 
 
 
   
       
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék