a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  c betû: 110 kötet 0-20
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

C.Cullmann,M.Denis-Papin,A.Kaufmann A Hír Tudománya:Az információelmélet alapjai Budapest, Gondolat, 1973, p.243, (leltári szám: 4027)

Calhoun Craig, Light Donald, Keller Suzanne, Harper Douglas Sociology New York, McGraw-Hill, Inc., 0, p. 651, (leltári szám: 1251)

Câmpeanu Pavel; Borbély Lászlóné Rádió, televízió, közönség Budapest, MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpontja, 1974, p. 207, (leltári szám: 2696)

Canning Joseph; Nemerkényi Előd A középkori politikai gondolkodás története Budapest, Osiris, 2002, Historia philosophiae, p. 306, (leltári szám: 1947)

Carmilly-Weinberger Moshe; Komoróczy Géza A zsidóság története Erdélyben, 1623-1944 Budapest, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1996, Hungaria Judaica, p. 389, (leltári szám: 1038)

Carnegie Dale Érvényesülés. Amerikai karrier-iskola. Budapest, Bárd Ferenc és fia, 0, 362 p., (leltári szám: 4241)

Carriglio Franca, Carli Luciano, Gobbi Domenico, Lucchi Fabio, Mahlknecht Ingeborg Trentino Südtirol: Der Regionalrat Trento, Temi, 1995, p. 64, (leltári szám: 1845)

Casetti Francesco ; Dobolán Katalin Filmelméletek, 1945-1990 Budapest, Osiris, 1998, Osiris tankönyvek, p. 309, (leltári szám: 1613)

Cassirer Ernst Eseu despre om: O întroducere în filozofia culturii umane Bucureşti, Humanitas, 1994, p. 315, (leltári szám: 2527)

Cătălin Zamfir (szerk.) Politici sociale în România. 1990–1998. Bukarest, Editura Expert, 1999, 749 p., (leltári szám: 4208)

Ceauşescu Ilie, Mocanu Vasile România în războiul pentru independenţă naţională. Contribuţii bibliografice Bukarest, Editura Militară, 1972, p. 231, (leltári szám: 1992)

Cesare Alzati În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spaţiului românesc Cluj Napoca, Centrul de Studii Transilvane,Fundaţia Culturală Română, 1998, Bibliotheca Rerum Transsilvaniae XX, p.234, (leltári szám: 3773)

Chadwick Owen; Szabó István A reformáció Budapest, Osiris, 2003, Osiris könyvtár Vallástörténet, p. 443, (leltári szám: 1970)

Charle Christophe Intelectualii în Europa secolului al XIX-lea Iaşi, Institutul European, 2002, Sinteze 51., p. 468, (leltári szám: 4057)

Chateaubriand François René de; Maár Judit; Palágyi Tivadar Síron túli emlékiratok: válogatás Budapest, Osiris, 1999, p. 312, (leltári szám: 1726)

Chaunu Pierre A klasszikus Európa Budapest, Osiris, 2001, Európa kultúrtörténete, p. 573, (leltári szám: 1877)

Chaunu Pierre; Nagy Géza Felvilágosodás Budapest, Osiris, 1998, Európa kultúrtörténete, p. 531, (leltári szám: 1886)

Chiriac Marian Provocările diversităţii: politici publice privind minorităţile naţionale şi religioase den România Kolozsvár, Cenrul de Resurse pentru diversitate etnoculturală, 2005, p.127, (leltári szám: 3754)

Cholnoky Győző Minorities Research. A Collection of Studies by Hungarian Authors Budapest, Lucidus Kiadó, 2006, p.137, (leltári szám: 3495)

Cholnoky Győző Állam és nemzet. Uralkodó nemzet- és nemzetiségpolitikai eszmék Magyarországon (1920-1941) Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, 1996, p.123, (leltári szám: 3443)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék