a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  t betû: 235 kötet 0-20
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

A táblabíró világ művészete. Magyar művészet 1800–1850. Lyka Károly n.a., Corvina, 1981, 486 p., (leltári szám: 3587)

Táborlakók, diaszpórák, politikák Sík Endre, Tóth Judit Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, 1996, MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve 1995, p. 251, (leltári szám: 1414)

Tájékoztató a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény rendelkezéseiről és azok alkalmazásáról Markó Béla, Takács Csaba, Nagy Zsolt, Székely István, Császár Melinda, Fekete Emőke, Walter Klára n.a., RMDSZ Ügyvezető Elnökség Kedvezménytörvény - Központi Tájékoztató Iroda, 2002, p. 79, (leltári szám: 2466)

Tájékoztató és gyakorlati útmutató a 2000. évi, 1. számú "A mezőgazdasági földterületek és erdők tulajdonjogának visszaállításáról szóló törvény" alkalmazására B. Garda Dezső, Birtalan Ákos, Ráduly Róbert Kálmán, Tamás Sándor Sepsiszentgyörgy, T3 Info Kiadó, 2000, p. 93, (leltári szám: 2900)

Tájékoztató Magyarország és az EU tagországok gazdasági adatairól 1990-1995 Jávorka Edit Budapest, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, 1997, p. 69+5, (leltári szám: 1496)

Tájkép-és portrévázlatok Zenta honlapjára Szeli István Újvidék, Forum, 2004, p.111, (leltári szám: 3830)

Találkozások Európával. Bornemissza Péter Társaság (1960-1995) Szépfalusi István Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1995, p.235, (leltári szám: 2160)

Tamás István kézdiszentléleki kéziratos gyűjteménye Bokor Zsuzsa Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2002, Kriza Könyvtár, p. 204, (leltári szám: 1399)

Tánctörténet.Az alapfokú művészetoktatás... Sólyom József Debrecen, Magán kiadó, 2002, p.192, (leltári szám: 3927)

Tánczos Gábor Emlékkönyv Ember Mária, Hegedűs B. András (szerk.) Budapest, 1956-os Intézet, 1997, p. 333., (leltári szám: 2288)

Tanügyi rendszerek Erdélyben a XVIII.század végéig Fazakas István Csíkszereda, Pallas-Akadémiai Kiadó, 2006, Bibliotheca Transsylvanica 44., p. 273, (leltári szám: 4007)

Tanúk és vértanúk - kortárs krónika Pákozdtól Aradig-: 1848/1849 Nóvé Béla Csíkszereda, Pro-Print, 1999, p. 263, (leltári szám: 1019)

Tanulmány az erkölcs alapelveiről David Hume Bp., Osiris Kiadó, 2003, Sapientia humana, p.170, (leltári szám: 3706)

Tanulmányok Weber Max; Józsa Péter et al. Budapest, Osiris, 1998, Osiris könyvtár, p. 213, (leltári szám: 1151)

Tanulmányok a kétnyelvűségről Lanstyák István, Simon Szabolcs Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 2002, Mercurius Könyvek, p. 228, (leltári szám: 1224)

Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből 1925-1945 Frank Tibor Budapest, Tömegkommunikációs kutataóközpont , 1975, Tömegkommunikációs Kutatóközpont Szakkönyvtára, p.438, (leltári szám: 3944)

Tanulmányok a szórványról Ilyés Zoltán, Papp Richárd; A. Gergely András, Biczó Gábor, Bodó Barna, Hajnal Virág, Keményfi Róbert, Kovács Nóra,Mirnics Károly, Tóth Pál Péter, Vetési László Budapest, Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2005, Magyar Világok, p. 128, (leltári szám: 2958)

Tanulmányok az alkotmánybíráskodásról 1994, (leltári szám: 3145)

Tanulmányok Budapest múltjából Tarjányi Sándor Budapest, Budapesti Történeti Múz.Főigaz., 1972, A Budapesti Történeti Múzeum Évkönyve, p.479, (leltári szám: 2473)

Tanulmányok Erdély történetéről Rácz István Debrecen, Csokonai Kiadó, 1988, 312 p., (leltári szám: 3536)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék