a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  i betû: 116 kötet 0-20
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

I. Magyar irodalom Erdélyben (1918-1944) II.Irodalmi dokumentumok Pomogáts Béla Csíkszereda, Pallas-Akadémiai Kiadó, 2008, 656 p., (leltári szám: 4717)

Idealizmus és egzisztencializmus Tavaszy Sándor gondolkodásában Tonk Márton Kolozsvár, Szeged, Pro Philosofia, 2002, A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, p. 130, (leltári szám: 1627)

Idegen ég. Válogatott versek 1970–2004. Vári Attila Csíkszereda, Pallas-Akadémiai Kiadó, 2006, 170 p., (leltári szám: 4196)

Idegen hadakban Zachar József Budapest, Magvető Könvkiadó, 1984, Nemzet és emlékezet, p. 496, (leltári szám: 2524)

Idegen szavak és kifejezések kéziszótára Bakos Ferenc ;Zigány Judit ; Kiss László ; Pálffy Éva, Zoltánné Fekete Márta Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995, p. 843, (leltári szám: 1497)

Idegenek Magyarországon Sík Endre, Tóth Judit Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, 1998, MTA Poltikai Tudományok Intézete Memzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, p. 178, (leltári szám: 2274)

Identitás és kulturális idegenség Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő; Poszler György, Fehér M. István, Kulcsár Szabó Ernő, Eisemann György, Bengi László, Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Kbdebó Lóránt, Lőrincz Csongor, Kékesi Zoltán, M Budapest, Osiris Kiadó, 2003, Osiris könyvtár Irodalomelmélet, p. 425, (leltári szám: 2334)

Identitás és reprezentáció.Az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig Pap András László Budapest, Gondolat, 2007, 316 p., (leltári szám: 4566)

Identitás, kultúra, kisebbség: felmérés a közép-európai magyar népesség körében Gereben Ferenc Budapest, Osiris, MTA Kisebbségkut. Műhely, 1999, p. 278, (leltári szám: 1047)

Az identitásválasztás szabadsága Bíró Gáspár Budapest, Osiris, 1995, Pro minoritate könyvek, p. 289, (leltári szám: 1711)

Identitate şi globalizare-Actele colocviului internaţional "Identitate şi globalizare": Bucureşti, 1-3 iunie 2005 Lavinia Bârlogeanu,Wulf Christoph,Fank Alvarez-Pereyre Bucureşti, Educaţia 2000+,Humanitas Educaţional, 2005, p.230, (leltári szám: 3840)

Ideológia és utópia Mannheim Károly ; Mezei I. György Budapest, Atlantisz, 1996, Mesteriskola, p. 294, (leltári szám: 1674)

Ideologii politice si idealul democratic Ball Terence, Dagger Richard Iaşi, Polirom, 2000, Collegium. Stiinte politice, p. 272, (leltári szám: 1734)

Az idő körei. Összegyűjtött versek. Hervay Gizella Bukarest, Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 1998, 522 p., (leltári szám: 4195)

Idő(m)értékek,kontextusok.Molnár Szabolcs 65.születésnapjára. szerk.Bányai Éva Bukarest-Sepsiszentgyörgy, RHT Kiadó, 2008, 207 p., (leltári szám: 4562)

Időtár I. Marosvásárhely történeti kronológiája a kezdetektől 1848-ig Sebestyén Mihály Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2009, 283p., (leltári szám: 4723)

Ifjúsági "szubkultúrák" Magyarországon és Erdélyben: Tanulmánykötet Szapu Magda; Szapu Magda, Reidmar Linda, Panyik Kata, Ferencz Angéla, Sólyom Andrea Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete , 2004, Scientia Humana, p. 237, (leltári szám: 3015)

Igaz barátok: az amerikai-izraeli szövetség valódi története Melman Josszi, Raviv Dan; Félix Pál Budapest, Osiris, 1997, Osiris könyvtár, p. 501, (leltári szám: 1055)

Igaz, egyenes és hív leszek... szerk.Kolumbán Zsuzsanna Székelyudvarhely, Tipographic, 2008, 63p., (leltári szám: 4740)

Az igazság a Nagy Imre ügyben Gyurgyák János; Felegi Tamás László, Gyekiczki András, Kövér LÁszló, Kövér Szilárd, Máté János, Orbán Viktor, Stumpf István, Varhga Tamás, Wéber Attila; Hegedűs B. András, Varga László Budapest, Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub, 1989, Századvég, p. 204, (leltári szám: 1554)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék