a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  h betû: 118 kötet 0-20
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

A háború és béke jogáról I. Grotius Hugo Budapest, Pallas Stúdió, Attraktor Kft., 1999, p. 463, (leltári szám: 1056)

A háború és béke jogáról II. Grotius Hugo Budapest, Pallas Stúdió, Attraktor Kft., 1999, p. 487, (leltári szám: 1057)

A Habsburg Monarchia 1809-1918 A.J.P.Taylor Bp., Scolar, 2003, p.350, (leltári szám: 3723)

A Habsburg-monarchia felbomlása Jászi Oszkár; Zinner Judit; Hanák Péter Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1982, p. 597, (leltári szám: 2672)

A Habsburgok a magyar néphagyományban Magyar Zoltán Budapest, Kairosz Kiadó, 2006, p.214, (leltári szám: 4152)

A hadászati támadófegyver-rendszerek az ezredfordulón Szentesi György Budapest, SVKI, 2000, Védelmi tanulmányok 38., p.110, (leltári szám: 3381)

A haderő demokratikus ellenőrzése és a civil társadalom Magyarországon Molnár Ferenc Budapest, SVKH, 2002, Védelmi tanulmányok 49., p.74, (leltári szám: 3492)

A haderő demokratikus irányítása Joó Rudolf, Pataki G. Zsolt Budapest, ZMNE Leszerelési és Civil-Katonai Kapcsolatok Központja, 1998, p. 335, (leltári szám: 1596)

Haderőváltás Magyarországon. Renszerváltás konfliktusai, kezelésük története és perspektívái a védelmi szektorban1989-2001 Szabó János Budapest , PolgART, 2003, p.411, (leltári szám: 3284)

Hadsereg és politika Magyarországon 1938-1944 Dombrády Lóránd Budapest, Kossuth Könvvkiadó, 1986, p. 400, (leltári szám: 2525)

A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években Vargyai Gyula Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983, p. 190, (leltári szám: 2570)

Hagyomány és stratégia Varga Csaba Budapest, Kapu, 1997, p. 251, (leltári szám: 1062)

A hagyomány politikája. Fejezetek a konzervativizmus történetéből. Békés Márton, Majoros István (szerk.) Budapest, ELTE BTK Történeti Intézet, 2006, 172 p., (leltári szám: 4200)

Hagyomány, közösség, művelődés: Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére Ablonczy Balázs, ifj. Bertényi Iván, Hatos Pál, Kiss Réka; Kósa László, Bogárdi Szabó István, Fehér M. István, Horváth Géza, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Attila Károly, Nagy Zsombor, Szegedy-Maszák Mihály, Szűcs Ferenc, Budapest, BIP, 2002, p. 579, (leltári szám: 2968)

Haladás és megmaradás Benkő Samu Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979, p.572, (leltári szám: 4177)

A haladás lelki tényezői Lester F. Ward Budapest, Grill Károly könyvkiadóvállalata, 1908, Társadalomtudományi könyvtár, 363 p., (leltári szám: 4188)

Halál a századfordulón Lakner Judit Budapest, História, MTA Történettudományi Intézet, 1993, História könyvtár, p. 91, (leltári szám: 1401)

A halál himnusza n.a. Budapest, Hungária Nyomda, 1936, n.a, (leltári szám: 4397)

Haldokló Erdély 1662–1703. Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről. Makkai László (szerk.) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994, Erdély öröksége, 250 p., (leltári szám: 3567)

A halottak jövője: A személyes feltámadás reménye a századok nyomán Kremer Jacob; Ruzsiczky Éva Budapest, Szent István Társulat , 1991, p. 144, (leltári szám: 2436)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék