a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  d betû: 71 kötet 20-40
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Demokrácia és politikatudomány a 21. században Szabó Máté; Schlett István, Paczolay Péter, Körösényi András, Bíró Gáspár, Arató Krisztina, Navracsics Tibor, Lengyel László, Bihari Mihály, Pokol Béla Budapest, Rejtjel Kiadó, 2002, Rejtjel Politológia könyvek 12, p. 311, (leltári szám: 2060)

A demokrácia intézményrendszere Magyarországon Glatz Ferenc Bp., MTA, 1997, Magyarország az ezredfordulón.Startégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián 1.Rendszerváltozás:piacgazdaság,társadalom,politika, p.187, (leltári szám: 3661)

Demokrácia, nemzetiség: Gondolataok a kisebbségi kérdésről és az antiszemitizmusról T.G.Masaryk Budapest,Pozsony, Regio-Madách-Kalligram, 1991, Regio Könyvek 9.,Hungaro-Bohemico-Slovaca 6., p.203, (leltári szám: 3374)

A demokrácia: befejezetlen utazás Kr. e. 508 - Kr. u. 1993 Dunn John; Hidas Zoltán, Lorschy Katalin, Simó György Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995, p. 420, (leltári szám: 1688)

A demokratikus honvédség megszervezése 1944-1948 szerk.Szántó Mihály Budapest, Zrínyi Miklós Nemztevédelmi Egyetem Hadtörténeti Tanszék, 2001, 96 p., (leltári szám: 4629)

Demokratikus út a szabadsághoz: Tanulmányok Bihari Mihály Budapest, Gondolat, 1990, p. 220, (leltári szám: 3101)

A demokratizálódás jelene és jövője Lukács György Budapest, Magvető Kiadó, 1988, Gyorsuló Idő, p.217, (leltári szám: 3222)

A démokritoszi és epikuroszi természetfilozófia különbsége: Doktori disszertáció Marx Karl Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1969, p. 161, (leltári szám: 2860)

A démon női alakot ölt Bogdán László Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2006, p.129, (leltári szám: 3781)

Démosz vagy Deus: A szuverenitás két modellje a nyugati politikai gondolkodásban Budapest, Osiris, 2001, Magyarország az Európai Unióban zsebkönyvek, p. 196, (leltári szám: 1168)

Deputé- Deputés Huard Raymond nincs adat, Assemble Nationale, 1990, p. 111, (leltári szám: 1475)

Descrierea Etnografică Laplantine Francois, Stanciulescu Elisabeta Iasi, Polirom, 2000, Collegium. Sociologie-Antropologie, p. 166, (leltári szám: 2943)

Despre universitate Gérard Granel Cluj Napoca, Idea Design & Print, 2002, Colectia Panopticon, p.122, (leltári szám: 4079)

Despre violenta Walter Benjamin, Jacques Derrida Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2004, Colectia Panopticon, p.103, (leltári szám: 4080)

Developments in German politics Smith Gordon, Paterson William E., Merkl Peter H., Padgett Stephen ; dalton Russel j., Roland Sturm, Price-Hyde Adrian, Kirchner Emil J., Mangen Steen, Rehbinder Echard, Pulzer Peter, Kolinsky Eva, Esser Josef, Flockton Cristopher Durham, Duke University Press, 1992, p. 390, (leltári szám: 2379)

Dezvrăjirea lumii Gauchet Marcel Bucureşti, Nemira, 0, p. 334, (leltári szám: 4060)

Diagnózisok 2. Hankiss Elemér Budapest, Magvető, 1986, Gyorsuló idő, p. 465, (leltári szám: 1595)

Diákéletmód Budapesten Gazsó Ferenc, Pataki Ferenc, Várhegyi György Budapest, Gondolat, 1971, p.302, (leltári szám: 2273)

Dialógus.Interpretáció.Interakció. Ungvári Zrínyi Imre Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2005, p. 149, (leltári szám: 4038)

Diasporas and politics Nyíri Pál;Tóth Judit, Maryellen Fullerton Budapest, n.a., 2001, p. 324, (leltári szám: 1010)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék