a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  v betû: 96 kötet 20-40
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Vallási hiedelmek és eszmék története III. : Mohamedtől a reformációig Eliade Mircea; Puskás Ildikó; Saly Noémi; Simon Róbert Budapest, Osiris Kiadó, 2002, Osiris könyvtár Vallástörténet , p. 347, (leltári szám: 2337)

A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény Simon Róbert Bp., Osiris Kiadó, 2003, Osiris Tankönyvek, p.657, (leltári szám: 3731)

Vallomás a székely szombatosok perében Kovács András Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1981, 275.p., (leltári szám: 4406)

Vallomások Rákóczi Ferenc Bp., Alexandra, 2003, p.486, (leltári szám: 3705)

Válogatott filozófiai írások Bartók György; Tonk Márton, Szélyes Éva Kolozsvár, Szeged, Pro Philosophia, 2001, A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai IV., p. 300, (leltári szám: 1815)

Válogatott filozófiai írások Tavaszy Sándor Kolozsvár, Szeged, Pro Philosofia, 1999, A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai, p. 217, (leltári szám: 1626)

Válogatott írások. II. 1921–1940 Publicisztika. Gaál Gábor Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó, 1965, 653 p., (leltári szám: 4198)

Válogatott politikai beszédek és írások Gömbös Gyula Budapest, Osiris Kiadó, 2004, p.792, (leltári szám: 4159)

Valóság és lehetőség: Tanulmányok az önkormányzatokról Bartunek István, Kós Anna, Magyari Nándor László; Young Ronald, Dobromir Mihajlov, Czédly József, Bara Gyula, Varga Attila, Komsa József, Somai József Csíkszereda, Pro-Print, 1995, p. 218, (leltári szám: 1537)

Válság és reform: A magyar poltikatudományi társaság évkönyve 1987 Szoboszlai György Budapest, Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyv, 1987, p. 287, (leltári szám: 1555)

Válságos évtizedek: Közép- és Kelet-Európa a két világháború között Berend T. Iván Budapest, Gondolat, 1982, p. 438, (leltári szám: 1651)

Változások és átváltozások a helyi hatalom csúcsán Táll Éva Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete, 1993, Helyi hatalom-helyi politika 1., p. 98, (leltári szám: 2283)

Változatok egy témára: tanulmányok Mikó Imre; Gáll Ernő Bukarest, Kriterion, 1981, p. 195, (leltári szám: 1480)

Változó Erdély Pomogáts Béla Budapest, Kisebbségkutatás könyvek, 2001, 287 p., (leltári szám: 4685)

Változó társadalom Borbély Éva, Czégényi Dóra Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 1999, Kriza Könyvek, p. 181, (leltári szám: 1415)

Változó utak a külpolitika elméletében és elemzésében Kiss J.László Budapest, Osiris Kiadó, 2009, 452 p., (leltári szám: 4745)

Változó Világ Hegedüs András Budapest, Akadémia Kiadó, 1970, 167 p., (leltári szám: 4457)

Változó világunk 1994. Biztonság- politika- gazdaság- konfliktusok Weyer Béla, Bajtay Péter, Bognár József, Csáki György, Deák Péter, Dérer Miklós, Dunay Pál, Fóti Klára, Fülöp Mihály, Gergely Attila, Inotai András, Kiss Judit, Kiss J. László, Nahloczky Judit, Póti László, Szalavetz A MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja, MTA Világgazdasági Kutató Intézet, Magyar Külügyi Intézet, 1995, p.52, (leltári szám: 2253)

A vándor és a bujdosó Prohászka Lajos Budapest, Kisebbségkutatás könyvek, 2005, 235 p., (leltári szám: 4684)

Varadinum * Várad Vára Balogh Jolán Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982, 396p., (leltári szám: 4652)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék