a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  1982: 38 kötet 0-20
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Arisztotelész Rétorika Budapest, Gondolat Kiadó, 1982, p.303, (leltári szám: 3271)

Balázs Sándor Tavaszy Sándor filozófiája Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1982, Századunk, p. 145, (leltári szám: 2689)

Balogh Jolán Varadinum * Várad Vára Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982, 396p., (leltári szám: 4652)

Béládi Miklós; Béládi Milós, S. Benedek András, Bori Imre, Csanda Sándor, Kántor Lajos, Kovács Vilmos, Láng Gusztáv, Pomogáts Béla, Rónay László, Szeli István A magyar irodalom története 1945-1975. IV. A határon túli magyar irodalom Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982, A magyar irodalom története 1945- 1975 IV., p. 463, (leltári szám: 2198)

Berend T. Iván Válságos évtizedek: Közép- és Kelet-Európa a két világháború között Budapest, Gondolat, 1982, p. 438, (leltári szám: 1651)

Berezskov V.M.; Drágos Anna Teherántól Potsdamig Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1982, Népszerű történelem, p. 318, (leltári szám: 2755)

Binder Pál Közös múltunk: románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmus kori fausi és városi együttéléséről Bukarest, Kriterion, 1982, p. 399, (leltári szám: 1117)

Bodor András(fordította, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta) Kőrösi Csoma Sándor. Buddha élete és tanításai Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1982, 223 p., (leltári szám: 4553)

Bölöni Farkas Sándor Naplótöredék (1835-1836) Bp., Magvető Kiadó, 1982, Gondolkodó magyarok, p.84, (leltári szám: 3844)

Dümmerth Dezső Az Anjou-ház nyomában Budapest, Panoráma, 1982, Utazások a múltban és a jelenben, p.542, (leltári szám: 2442)

Fábián Ernő A tudatosság fokozatai Bukarest, Kriterion, 1982, Századunk, p. 82, (leltári szám: 1872)

Forgách Ferenc Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa királysága II. János erdélyi fejedelemsége alatt Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982, Olcsó Könyvtár, p.382, (leltári szám: 3339)

Gyurkó László Arcképvázlat történelmi háttérrel Budapest, Magvető Kiadó, 1982, p. 385, (leltári szám: 2494)

Huszár Tibor Gondolatok a munkaerkölcsről Budapest, Magvető Kiadó, 1982, Gyorsuló Idő, p.307, (leltári szám: 3214)

Huxley Aldous, Szentmihályi Szabó Péter, Nagy Péter Szép új világ Budapesr, Kozmosz Könyvek, 1982, Kozmosz Fantasztikus Könyvek, p. 212, (leltári szám: 2309)

Illyés Gyula ; Szigethy Gábor Ki a magyar Budapest, Magvető, 1982, Gondolkodó magyarok, p. 64, (leltári szám: 1116)

Jahoda Marie Employment and Unemployment: A Social-Psychological Analysis Cambridge, London, new yrk, New Rochelle, Melbourne, Sydney , Cambridge University press, 1982, p. 111, (leltári szám: 2366)

Jászi Oszkár; Zinner Judit; Hanák Péter A Habsburg-monarchia felbomlása Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1982, p. 597, (leltári szám: 2672)

Kelemen Lajos Művészettörténeti tanulmányok Bukarest, Krietion Könyvkiadó, 1982, 408 p., (leltári szám: 4290)

Kornai János Növekedés, hiány és hatékonyság: A szocialista gazdaság egy makrodinamikai modellje Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982, Időszerű közgazdasági kérdések, p. 153, (leltári szám: 2685)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék