a Jakabffy Elemér Alapítvány
könyvtárkatalógusa

 

       katalógusok   » könyvtárkatalógus
    év 1862 1864 1869 1870 1873 1874 1879 1885 1886 1888 1891 1895 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  2004: 173 kötet 0-20
 
kapcsolódik
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

A. Gergely András, Papp Richárd ; Boross Balázs, Hajdú Gabriella, Horváth Kata, Geszti Zsófia, Vincze Kata Zsófia,Drjenovszki Zsófia, Kolozsi Ádám, Barta Géza, Kemény Márton, Király Attila, Varró Zsuzsa, Papp Richárd, Nikits Kisebbség és kultúra Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, MTA Politikai Tudományok Intézete, ELTE Kulturális Antropológiai Szakcsoport, 2004, Antropológai tanulmányok, p. 375, (leltári szám: 2393)

Ablaka Gergely Nyitás és elrettentés: Az iráni kül- és biztonságpolitika, 1997-2004 Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Központja, 2004, Védelmi Tanulmányok, p. 189, (leltári szám: 3009)

Ábrahám Barna Az erdélyi románság polgárosodása a 19. század második felében Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2004, Múltunk Könyvek, p. 483, (leltári szám: 2396)

Ádám Antal Közjogi intézmények a XXI. században Budapest, Pécs, 2004, p.370, (leltári szám: 3467)

Ágoston Mihály Államneveink írás-és ejtésmódja Újvidék, Magyar Szó, 2004, Kilátó Könyvek 1., p. 112, (leltári szám: 4045)

Ágoston Vilmos Médianacionalizmus és európai integráció: Magyarország és Románia Budapest, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 2004, műhelytanulmányok, p. 67, (leltári szám: 2390)

Ágoston Vilmos A Patrubány-jelenség: Részletek az MVSZ és a VET sajtószolgálatának e-mailen küldött tájékoztatásaiból Budapest, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 2004, EÖKIK háttéranyag 1., p. 88, (leltári szám: 3045)

Ákos Endre Basic Rules on the Auditing at the State Audit Office of Hungary Budapest, State Audit Office, 2004, 90 p., (leltári szám: 3551)

Angyal Béla Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936 Somorja, Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilum Aurum Könyvkiadó, 2004, Forum Historiae Hungarorum, 1., p.529, (leltári szám: 2265)

Armand Mattelart Az információs társadalom története Budapest, Gondolat-Infonia, 2004, p.203, (leltári szám: 3268)

Asztalos Miklós A korszerű nemzeti eszme.A nemzetiségek története Magyarországon. Máriabesnyő-Gödöllő, Attraktor, 2004, p.235, (leltári szám: 4147)

Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala Európai Alkotmány Belgium, 2004, p.16, (leltári szám: 3295)

Bakos István,Csicsery-Rónay István "Szobor vagyok, de fáj minden tagom!"Fehér könyv a Teleki szoborról Budapest, Occidental Press, 2004, p.143, (leltári szám: 3316)

Balog Iván Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában. Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról Budapest, Argumentum Kiadó,Bibó István Szellemi Múhely, 2004, Eszmetörténeti könyvtár 2., p.289, (leltári szám: 3750)

szerk.Balogh Elemér-Sarnyai Csaba Máté Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2004, 251 p., (leltári szám: 4446)

Balogh László Rendszerváltások és diktatúrák. Politikai-hatalmi viszonyok Kelet-Közép-Európában, 1944-1985 Budapest, Századvég Kiadó, 2004, p. 176, (leltári szám: 3164)

Bárdi Nándor Tény és való: A budapesti kormányzatok és a határontúli magyarság kapcsolattörténete. Problémakatalógus Pozsony, Kalligram, 2004, p.271, (leltári szám: 2075)

szerk.Barta János "Nincsen nekönk több hazánk ennél..." Budapest, Kisebbségkutatás könyvek, 2004, 203 p., (leltári szám: 4693)

Bartha András Moldvai csángómagyarok Szövetsége. Évkönyv 2004 Bákó, Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, 2004, Évkönyv 2004, p.124, (leltári szám: 2239)

Bartha György Bandinus Csíkszereda, Hargita Kiadóhivatal, 2004, Bibliotheca Moldaviensis, p. 303, (leltári szám: 2870)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék