a Jakabffy Elemér Alapítvány
kéziratkatalógusa

 

       katalógusok   » kéziratkatalógus
    év 1980 1891 1913 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1926 1926 1928 1929 1930 1931 1932 19340 1935 1936 1937 1938 1939 1939. 1940 1941 1942 1942 1942 1943 1943 1944 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1957 1957 1959 1967 1968 1970 1970 1971 1973 1975 1976 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1981 1982 1983 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 19910 1992 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 1999. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2006 2008 3 Budap Iczko Koloz n.a n.a.  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  g betu: 44 kézirat 0-20
 
kapcsolódik
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány könyvtárkatalógusa
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi hírlapkatalógusa
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Gábor Kálmán, Cseke Péter Fordulat előtt? A magyar és román tanuló fiatalok összehasonlító vizsgálata : előzetes tézisek n.a., 1997, 18 p. + mell. (40 p. tábl.), sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Gábor Kálmán, Cseke Péter, szociológiai felmérés-Erdély , (leltári szám: K88)

Gabriel Andreescu Lege privind minoritatile nationale (Proiect) n.a., n.a., 12:00 PM, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Gabriel Andreescu, törvénytervezet-nemzeti kisebbségek , kisebbségi jogok , (leltári szám: K83)

Gagyi József A krízis éve Székelyföldön 1949 n.a., 2004, p. 148, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K559)

Gagyi József, Balázsi Lajos, Oláh Irén; Balázsi Lajos, Oláh Irén, Bíró A. Zoltán, Balázs Lajos, Magyari Nándor László, Magyari Vincze Enikő Ember és közösség : (tanulmányok) KAM, 1990, 330 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Gagyi József, Balázsi Lajos, Oláh Irén; Balázsi Lajos, Oláh Irén, Bíró A. Zoltán, Balázs Lajos, Magyari Nándor László, Magyari Vincze Enikő, kulturális antropológia , közösségkutatás , agresszió , emlékezési gyakorlat , (leltári szám: K36)

Gagyi József, Balázsi Lajos, Oláh Irén; Balázsi Lajos, Oláh Irén, Bíró A. Zoltán, Balázs Lajos, Magyari Nándor László, Magyari Vincze Enikő Ember és közösség : (tanulmányok) KAM, 1990, 330 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Gagyi József, Balázsi Lajos, Oláh Irén; Balázsi Lajos, Oláh Irén, Bíró A. Zoltán, Balázs Lajos, Magyari Nándor László, Magyari Vincze Enikő, kulturális antropológia , közösségkutatás , agresszió , (leltári szám: K431)

Galat Maria Ileana, Kivu Mircea Relaţiile dintre românii şi maghiarii : O perspectivă sociologică n.a., n.a., n.a., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K463)

Gambár Gizella Az "Erdély története" fogadtatása az 1986-1988 között a hazai és külföldi sajtóban megjelent írások tükrében n.a., 1989, 24 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Gambár Gizella, """Erdély története""-recenzió" , (leltári szám: K312)

Gárgyán Imre Országos Magyar Párt nagygyűlései a sajtó tükrében József Attila Tudományegyetem, 1991, p. 64, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K695)

Garson Robert Churchill "befolyási szférái": Románia és Bulgária n.a., 1979, 38 p., sorozat: n.a. példány: Megjelent:Survey, London, 1979. május 24. 143-158 p. kötés: n.a. mutatók: Garson Robert, külpolitika-Románia , kommunizmus-Románia , nemzetközi kapcsolatok története , (leltári szám: K372)

Gáspár Máté, Szabó György, Márton Lajos Kérés Románia törvényhozásához és a Népek Szövetségéhez n.a., 1920, 01:00 PM, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Gáspár Máté, Szabó György, Márton Lajos, székely önkormányzat , autonómia-Székelyföld , (leltári szám: K240)

Gáspárné Monostori Judit Sütő András válogatott személyi bibliográfiája n.a., 1986, 356 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Gáspárné Monostori Judit, bibliográfia-Sütő András , (leltári szám: K130)

Gazda Árpád Fegyveresek a Székelyföldön n.a., 199?, 09:00 PM, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Gazda Árpád, romániai magyar kisebbség története 1989 után , Székelyföld , (leltári szám: K115)

Gazda László Adalék a háromszékmegyei társadalmi mozgalmak történetéhez n.a., n.a., 17, 21 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Gazda László, társadalmi átalakulás , társadalmi mozgalom-Háromszék , arányosítás , tagosítás , munkásság , sztrájk , (leltári szám: K166)

Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége Törvény a szövetkezetek szervezetéről n.a., 1929, 22 p., sorozat: n.a. példány: Megjelent a Monitorul Oficial 1929. március 28-iki 71. számában kötés: n.a. mutatók: törvény-szövetkezetek , szövetkezetek , szövetkezeti mozgalom , gazdasági szervezetek , gazdaságpolitika , (leltári szám: K275)

Gazdasági Sérelmeink és kívánságaink.I., II.,III.,IV. kötet. Az OMP Közgazdasági szakosztályának Székelyudvarhelyen 1928 okt. 13-án tartott nyilvános üléséből. OMP Erzsébet Könyvnyomda Részvénytársaság I. Köt., Minerva II. III. IV. Köt., 1926,, sorozat: Országos Magyar Párt (leltári szám: K848)

Gerencsér Balázs, Juhász Albin Működő autonómiák Európában, amelyek mintaként szolgál(hat)nak a határontúli magyarság autonómiatörekvései számára. Működő autonómiák II. PPKE-JÁK, Alkotmányjogi tanszék, 1998, p. 103, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K467)

Gergely András Politikai antropológia (Interdiszciplináris közelítések) : Bevezető segédanyag egy tantárgyi egyetemi jegyzethez MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, 1996, 72 p., sorozat: Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 8. szám példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Gergely András, politikai antropológia , (leltári szám: K386)

Gherman Diosisie Ceausescu és az "eurokommunisták" n.a., n.a., 31 p., sorozat: n.a. példány: Megjelent:"Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa" Nr. 1-2, p. 17-23. kötés: n.a. (leltári szám: K371)

Gömöri György Tanulmányok, dokumentumok az erdélyi magyar kisebbség helyzetéről : 1962-1965 n.a., n.a., X p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Gömöri György, erdélyi kérdés , Magyar Autonóm Tartomány , romániai magyar kisebbség története 1945 után , (leltári szám: K112)

Guvernul României Patru ani de guvernare : Activitatea desfăşurată de guvernul României în perioada noiembrie 1992 - noiembrie 1996 n.a., 1996, p. 362, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K472)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék