a Jakabffy Elemér Alapítvány
kéziratkatalógusa

 

       katalógusok   » kéziratkatalógus
    év 1980 1891 1913 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1926 1926 1928 1929 1930 1931 1932 19340 1935 1936 1937 1938 1939 1939. 1940 1941 1942 1942 1942 1943 1943 1944 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1957 1957 1959 1967 1968 1970 1970 1971 1973 1975 1976 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1981 1982 1983 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 19910 1992 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 1999. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2006 2008 3 Budap Iczko Koloz n.a n.a.  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  j betu: 21 kézirat 0-20
 
kapcsolódik
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány könyvtárkatalógusa
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi hírlapkatalógusa
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Jakab Antal Jakab Antal püspök újévi szózata (1988. december 21.) n.a., 1988, 06:00 PM, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Jakab Antal, Jakab Antal , szózat , (leltári szám: K167)

Jakab Robertné A hazai szlovákság asszimilálódásának elemzése (3. füzet) Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 1998, n.a., sorozat: Kisebbségpolitikai döntés-előkészítő tanulmányok sorozat : DET példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K469)

Jakab Robertné A magyarországi kisebbségi önkormányzatok működésének tapasztalatai : Következtetések, feladatok, ajánlások (4. füzet) Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 1998, p. 12, sorozat: Kisebbségpolitikai döntés-előkészítő tanulmányok sorozat : DET példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K470)

Jakabffy Elemér Törvényjavaslat az etnikai kisebbségekről : Első szöveg : Kézirat gyanánt bizalmas használatra n.a., n.a., 39 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Jakabffy Elemér, törvénytervezet-nemzeti kisebbségek , etnikai kisebbségek-törvénytervezet , kisebbségi jogok-Románia , kisebbségi kérdés , nemzetiségi jogok , nemzetiségi kérdés , (leltári szám: K270)

Jakabffy Elemér Tervezet a "kisebbségi törvény" javaslatához n.a., 1940, 68 p., sorozat: n.a. példány: Megjelent a Magyar Kisebbség, Nemzetpolitikai Szemle, Minoritatea Maghiara 19. évf. 2. sz. kötés: HRM PÁK MS 7651/754 mutatók: Jakabffy Elemér, törvénytervezet-nemzeti kisebbségek , kisebbségi jogok-Románia , nemzetiségi kérdés-Románia , (leltári szám: K277)

Jakabffy Elemér Erdély statisztikája : A Romániához csatolt egész volt magyar terület lakosságának nemzetiségi, felekezeti és kulturális községenkénti statisztikája az 1910. és 1920. évi hivatalos adatok alapján Magyar Kisebbség Nemzetpolitikai Szemle, 1923, 143 p., sorozat: n.a. példány: Függelék:statisztika-történelmi, kulturális, gazdasági stb. közlések és táblázatok kötés: n.a. mutatók: Jakabffy Elemér, romániai magyar kisebbség-statisztikai adatok , statisztikai adatok-romániai magyar kisebbség , (leltári szám: K428)

Jakabffy Elemér Lugostól Hátszegig : Közel hét évtized az életemből n.a., 1949, p. 435, sorozat: n.a. példány: kézirat (leltári szám: K760)

Jakabffy Elemér Jakabffy Elemér emlékirata 3 kötet, Hátszeg n.a, (leltári szám: K954)

Jakabffy Elemér, Páll György A bánsági magyarság húsz éve Romániában 1918 - 1938 "Studium", 1939, p. 240, sorozat: n.a. (leltári szám: K762)

Jakabffy Tamás A gyulafehérvári érseki székesegyház Gloria Kiadó, (leltári szám: K999)

Jancsó Benedek Az erdélyi magyar iskolák helyzete n.a., n.a., 24 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Jancsó Benedek, oktatásügy-romániai magyar iskolák , művelődési élet-Erdély , (leltári szám: K267)

Jászi Oszkár Visszaemlékezés a román nemzeti komitéval folytatott aradi tárgyalásaimra Lapkiadó és Nyomdai Műintézet Rt, 1921, 1-14 p., sorozat: n.a. példány: Klny.:a "Napkelet" 1921 december 1. sz .- ból kötés: kézirat TLA mutatók: Jászi Oszkár, impériumváltás-aradi tárgyalások , (leltári szám: K251)

Jászi Oszkár Visszaemlékezés a román nemzeti komitéval folytatott aradi tárgyalásaimra Lapkiadó és Nyomdai Műintézet Rt, 1921, 1-14 p., sorozat: n.a. példány: Klny.:a "Napkelet" 1921 december 1. sz .- ból kötés: kézirat TLA mutatók: Jászi Oszkár, impériumváltás-aradi tárgyalások , (leltári szám: K253)

Javaslatok a nemzetiségi kérdés megoldására Kenéz Béla Pesti, kny. a Társadalomtudományi Szemle április havi számából, 1913, (leltári szám: K816)

Jávorszky Béla, Union pour la Démocratie Francaise Batthyány Háttér-sorozat Batthyány Lajos Alapítvány, n.a., n.a., sorozat: Batthyány Háttér 1., 3. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K551)

Jelentés Erdélyből Lázár György Irodalmi Újság erdélyi melleklete 1977. márc-ápr., (leltári szám: K903)

Jobbágyi Gábor 1998. évi ... törvénytervezet a Magyarok Világszövetségéről : (I. tervezet Deklaratív tipusú törvény) n.a., 1998, 09:00 PM, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Jobbágyi Gábor, Magyarok Világszövetsége , törvénytervezet-Magyarok Világszövetsége , (leltári szám: K425)

Joó Rudolf A nemzeti kisebbségek védelme az 1945 utáni nemzetközi dokumentumokban : az okmányok politikai tartalma: létrejöttük diplomáciai, politikai körülményei n.a., n.a., 164 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Joó Rudolf, kisebbségi jogok , kisebbségi politika , nemzeti kisebbségek , nemzetközi kapcsolatok , nemzetiségi kérdés , kisebbségvédelem , (leltári szám: K169)

Joó Rudolf The Transylvania of autonomies n.a., n.a., 16 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Joó Rudolf, autonómia-Erdély , önrendelkezés , Erdély-autonómia , (leltári szám: K314)

Jordáky Lajos Közvéleménykutatás a kolozsvári Állami Leánygimnáziumban 1945 telén n.a., 1945, n.a., sorozat: n.a. (leltári szám: K763)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék