a Jakabffy Elemér Alapítvány
kéziratkatalógusa

 

       katalógusok   » kéziratkatalógus
    év 1980 1891 1913 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1926 1926 1928 1929 1930 1931 1932 19340 1935 1936 1937 1938 1939 1939. 1940 1941 1942 1942 1942 1943 1943 1944 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1957 1957 1959 1967 1968 1970 1970 1971 1973 1975 1976 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1981 1982 1983 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 19910 1992 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 1999. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2006 2008 3 Budap Iczko Koloz n.a n.a.  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  m betu: 89 kézirat 0-20
 
kapcsolódik
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány könyvtárkatalógusa
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi hírlapkatalógusa
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Maár István A Romániai Magyar Népközösség. A romániai magyarság a királyi diktatúra időszakában. (leltári szám: K778)

MADOSz Mit kíván másfél millió magyar? A romániai magyar földművesek, kisiparosok, székely alkalmazottak és munkások brassói naggyűlésének határozata. (leltári szám: K810)

A MADOSZ brassói csoportja kiáltványa(1944.október 4.) (TÖTTÖSSYNÉ, 438-444.) n.a. n.a., (leltári szám: K1016)

Magyar - román kapcsolatok 1945 - 1948 Nagy Miklós n.a., 1987, p. 329, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K717)

A magyar - szomszédsági, kétoldalú kisebbségvédelmi megállapodások és a sokoldalú kisebbségvédelmi dokumentumok összehasonlítása Kovács Péter Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 1998, n.a., sorozat: Kisebbségpolitikai döntés-előkészítő tanulmányok sorozat : DET példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K468)

A Magyar Autonóm Tartomány a gazdasági fejlődés útján Keszi H. Sándor, Karácsony Ferenc (szerk.); Balogh Rezső, Bakó Mózes, Bartalis István, Bányai János, Benkő János, Făgărăşan Irma, Jozsa Ignác, Karácsonyi Ferenc, Keresztesi Károly, Keszi H. Sándor, Kovács Lajos, László Gábor, Nagy Domokos, Ollender Gyula, Solymossi István, Szabó Béla, Szép Béla, Varga János, Vajda István, Veres Gyula, Veress Ferenc;Szövérfy Zoltán (bev.); Lukács László (előszó) 1959, p. 225, sorozat: n.a. (leltári szám: K765)

A magyar baloldal és a nemzeti kérdés Tabajdi Csaba n.a, (leltári szám: K924)

A magyar béketárgyalások : Jelentés a magyar békeküldöttség működéséről Neuilly S/S-ben 1920 januárius-március havában n.a. M. Kir. Külügyminisztérium, 1920, 117-133, 276-281 p., sorozat: n.a. példány: Tartalmazza Gróf Apponyi Albertnek, a magyar békedelegáció elnökének, a békekonferencia 1920 január 16 .- án tartott ülésén a Legfelsőbb Tanácshoz intézett beszédét kötés: kézirat TLA mutatók: n.a., Trianon , Apponyi Albert , békekonferencia , béketárgyalás , trianoni békeszerződés , erdélyi kérdés , (leltári szám: K234)

A magyar intézményi rendszer széthullása Romániában (1975-1987) Ara Kovács Attila n.a., n.a., p. 51, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K688)

A magyar iskolaügy helyzete Romániában 1918-1940 n.a., (leltári szám: K897)

A magyar művelődés helyzete a II. világháború utáni Romániában Enyedi Sándor n.a., n.a., 17 o., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Enyedi Sándor, erdélyi magyar művelődés helyzete a második világháború után , nemzetiségi kérdés-Románia , román nemzetiségi politika , román kultúrforradalom , (leltári szám: K434)

Magyar nemzetiségi oktatásügy a szomszédos szocialista országokban Kiss Gy. Csaba n.a., 1984, p. 114, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K672)

A magyar nemzetiségpolitika teendői Rónai András; Szabados Mihály n.a., 1938, 13 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Szabados Mihály, kisebbségpolitika , csángók , kisebbségkutatók cím és lakásjegyzéke , szórvány , (leltári szám: K10)

Magyar Népi Szövetség levéltári iratok (leltári szám: K791)

A Magyar Népi Szövetség Sóváradi tagszervezetének jegyzőkönyvei 1944-1950 (Másolat) n.a. n.a., 1944-, X p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: n.a., Magyar Népi Szövetség , Romániai Magyar Népi Szövetség , Sóvárad , romániai magyar kisebbség története 1945 után , jegyzőkönyv-Magyar Népi Szövetség Sóváradi tagszervezete , (leltári szám: K410)

A magyar niparművészet története Héjjné Détári Angéls n.a, (leltári szám: K991)

A magyar nyelvű oktatás Romániában : Összehasonlító statisztikai elemzés I.-III. 1994/95-1997/98 Murvai László n.a., n.a., p. 18, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K709)

Magyar önismeret László Dezső n.a., 1943, 16 p., sorozat: n.a. kötés: fénymásolat JATE (leltári szám: K190)

A Magyar Országgyűlés tavaszi ülésszakának külpolitikai vitanapjai : 1995. febr. 22., szerda, 1995. május 23., kedd, 1995. június 7., szerda, 1995. június 12., 1995. június 13., kedd. n.a. n.a., 1995, X p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: n.a., Magyar Országgyűlés , jegyzőkönyv-Magyar Országgyűlés tavaszi ülésszaka , (leltári szám: K417)

A Magyar Párt marosvárhelyi nagygyülésének meghozott határozata a kulturális autonómia tárgyában n.a. n.a., (leltári szám: K1026)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék