a Jakabffy Elemér Alapítvány
kéziratkatalógusa

 

       katalógusok   » kéziratkatalógus
    év 1980 1891 1913 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1926 1926 1928 1929 1930 1931 1932 19340 1935 1936 1937 1938 1939 1939. 1940 1941 1942 1942 1942 1943 1943 1944 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1957 1957 1959 1967 1968 1970 1970 1971 1973 1975 1976 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1981 1982 1983 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 19910 1992 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 1999. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2006 2008 3 Budap Iczko Koloz n.a n.a.  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  m betu: 28 kézirat 0-20
 
kapcsolódik
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány könyvtárkatalógusa
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi hírlapkatalógusa
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Vécsei Károly Az erdélyi román és magyar lakosság tényleges és természetes szaporulatának dinamikája az elmúlt századok során MArosvásárhely, n.a., 1995, 16 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Vécsei Károly, demográfia , erdélyi magyarság , erdélyi románok , statisztika-népmozgalmi , (leltári szám: K4)

Vécsei Károly Kérdőíves felmérés a székelyföldi magyarság körében Marosvásárhely, n.a., 1991, 68 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Vécsei Károly, szociológiai felmérés-székelyföldi magyarság , székelyföldi magyarság-szociológiai felmérés , kérdőíves felmérés-székelyföldi magyarság , (leltári szám: K342)

Keszi H. Sándor, Karácsony Ferenc (szerk.); Balogh Rezső, Bakó Mózes, Bartalis István, Bányai János, Benkő János, Făgărăşan Irma, Jozsa Ignác, Karácsonyi Ferenc, Keresztesi Károly, Keszi H. Sándor, Kovács Lajos, László Gábor, Nagy Domokos, Ollender Gyula, Solymossi István, Szabó Béla, Szép Béla, Varga János, Vajda István, Veres Gyula, Veress Ferenc;Szövérfy Zoltán (bev.); Lukács László (előszó) A Magyar Autonóm Tartomány a gazdasági fejlődés útján Marosvásárhely, 1959, p. 225, sorozat: n.a. (leltári szám: K765)

Az Erdélyrészi Hangya Központ, mint Szövetlezet, Marosvásárhely, Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának 1941., 1942., 1943. évi jelentései Marosvásárhely, Turánia nyomda, 1942,, (leltári szám: K787)

kai helyzetérétkelés 2003 decemberében Sültgalamb vagy balkáni gerle?(Rövid politikai helyzetértékelés 2003 Marosvásárhely, n.a, (leltári szám: K934)

Markó Béla Hány éjfél a világ?(avagy politikai helyzetelemzés 2003 októberében Marosvásárhely, n.a, (leltári szám: K935)

Markó Béla Súly alatt a pálma'?(Rövid politikai helyzetelemzés 2004 szeptemberében Marosvásárhely, n.a, (leltári szám: K936)

Markó Béla Kampány után, kampány előtt(Politikai helyzetelemzés 2004 júliusában) Marosvásárhely, n.a, (leltári szám: K937)

ANDJM Buletin Informativ şi Notă informativă Marosvásárhely, n.a, (leltári szám: K943)

Erdélyrészi hangya szövetkezetek Erdélyrészi hangya szövetkezetek marosvásárhelyi központja II. évi közgyülési jelentése az 1942. évi zárszámadásról Marosvásárhely, n.a, (leltári szám: K948)

Kozma Ödön Fogságban szabadon. Főmérnök voltam a termelőszövetkezetben Marosvásárhely, n.a., 1998, 61p., (leltári szám: K1029)

Bodea Gheorghe I., Suciu Vasile T. Arhanghelii cruzimii Marosvásárhely, n.a., 1982, 18 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Bodea Gheorghe I., Suciu Vasile T., horthysta terror Észak-Erdélyben , Észak-Erdély 1940-1945 , recenzió-horthysta terror , (leltári szám: K334)

RMDSZ Az RMDSZ ügyvezető elnökség főosztályainak féléves beszámolói. Beszámoló a 2008-as helyhatósági választások RMDSZ kampányáról és eredményeiről. 2008 junius 28. Marosvásárhely, n.a., 2008, (leltári szám: K1031)

Vécsei Károly Szórvány és asszimiláció Marosvásárhely, n.a., 1995, 17 p. + mell. (5 tábl.), sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Vécsei Károly, szórvány , asszimiláció , népesedési folyamatok-Erdély , (leltári szám: K32)

Bernády György Nyílt levél Marosvásárhely, KOSMOS, 1920, 56 p., sorozat: n.a. kötés: fénymásolat TLA (leltári szám: K252)

Szigyártó Gábor Szózat az erdélyrészi magyarok és szászok ügyében : Történelmi, nemzetiségpolitikai, kulturális, társadalmi és dazdaságpolitikai tanulmány Marosvásárhely, n.a., 1917, 181 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: fénymásolat JATE mutatók: Szigyártó Gábor, romániai magyar kisebbség története-két világháború között , (leltári szám: K247)

Egyed Péter Bretter György öröksége Miskolc , Egyetemes és Magyar Filozófiatörténeti Konferencia, 1992, 21 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Egyed Péter, Bretter György , filozófia , (leltári szám: K80)

K. Lengyel Zsolt Hitújítás és nyelvőrzés : (Jegyzet a Müncheni Kódex margójára); Lakatos Demeter mappája München , n.a., 1989, 9 p.; 6 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: K. Lengyel Zsolt, csángók , nyelvőrzés , asszimiláció , (leltári szám: K157)

K. Lengyel Zsolt Hozzászólás a csíksomlyói búcsú kérdéséhez München , n.a., 1989, 11:00 PM, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: K. Lengyel Zsolt, csíksomlyói búcsú , csángók , nyelvhasználat , (leltári szám: K160)

Tönnes B. Ceausescu és a lengyel válság : Drákói intézkedések egy lehetséges fertőződés ellen München, n.a., 1980, 25 p., sorozat: n.a. példány: Wiissenschaftlicher Dienst Südosteuropa (München), 1980. No. 10-11. 241-246. p. kötés: kézirat TLA mutatók: Tönnes B., kommunizmus-Románia , Ceausescu Nicolae , (leltári szám: K223)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék