a Jakabffy Elemér Alapítvány
kéziratkatalógusa

 

       katalógusok   » kéziratkatalógus
    év 1980 1891 1913 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1926 1926 1928 1929 1930 1931 1932 19340 1935 1936 1937 1938 1939 1939. 1940 1941 1942 1942 1942 1943 1943 1944 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1957 1957 1959 1967 1968 1970 1970 1971 1973 1975 1976 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1981 1982 1983 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 19910 1992 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 1999. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2006 2008 3 Budap Iczko Koloz n.a n.a.  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  v betu: 26 kézirat 0-20
 
kapcsolódik
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány könyvtárkatalógusa
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi hírlapkatalógusa
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

V. A nyolcvanas évek : Akceleráció n.a. n.a., (leltári szám: K1012)

A vajdasági magyarok politikai önszervező eződése és a magyar politikai pártok egymás közti harca a VMDK megalakulásától 1996-ig ától 1996-ig, n.a, (leltári szám: K923)

Választási kódex az 1998. évi országgyűlési képviselő-választáshoz Szilágyiné Farkas Zsuzsa Belügyminisztérium, Országos Választási Iroda, 1998, p. 232, sorozat: Választási Füzetek 49. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K515)

Választási olvasókönyv : Szemelvények a hazai országgyűlési és helyhatósági választások történetéből (1848-1994) Benczéné Dr. Nagy Eszter Belügyminisztérium, Központi Nyilvántartó és Választásdi Hivatal, 1996, p. 132, sorozat: Választási füzetek 34. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K536)

A választások gyakorlásának néhány feltétele a fogyatékos emberek esetében Ruszákné dr. Demeter Judit, Rytkó Emília Belügyminisztérium, Központi Nyilvántartó és Választásdi Hivatal, 1996, p. 144, sorozat: Választási füzetek 33. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K535)

Választások, MNSZ képviselők Enyedi Sándor n.a., n.a., n.a., sorozat: Enyedi-anyag példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K713)

Válságjelenségek a román politikában 1980-1984 n.a. n.a., n.a., 02:00 PM, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: n.a., román krízis 1980-1984 , Románia gazdaságpolitikája 1980-1984 , Románia külpolitikája 1980-1984 , (leltári szám: K443)

Várady Aladár, Berey Géza Erdélyi Monográfia Gloria, 1934?, p. 597., (leltári szám: K780)

A Városi és Falusi Dolgozók Blokkjának tevékenysége a mai Hargita megye területén Albert Dávid n.a., n.a., 11,7 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Albert Dávid, Városi és Falusi Dolgozók Blokkja , kommunista mozgalom-Székelyföld , (leltári szám: K268)

Vázlat arról, hogy a román impérium alá került magyarság részére minő jogállás volna biztosítandó Pataky Tibor n.a., n.a., 35 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: MOL K764-4d mutatók: Pataky Tibor, törvénytervezet-nemzeti kisebbségek , kisebbségi jogok-Románia , nemzetiségi jogok , (leltári szám: K262)

Végel lászló Civilitás és kisebbség. A kisebbségi civil társadalom mint az egyén és a közösség modern szintézisének esélye. Regio. 1998/3. 153-177., (leltári szám: K843)

Végrehajtási rendeletek az önkormányzati képviselők és polgármesterek 1994. évi választásához Rytkó Emília Belügyminisztérium Országos Választási Iroda, 1994, p.229, sorozat: Választási füzetek 17. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K544)

Végveszély Erdélyben (Not in Siebenbürgen) Süle Andrea n.a., 198?, 10:00 PM, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Süle Andrea, kisebbségi politika , nemzetiségi kérdés-Románia , nemzetiségi jogok , homogenizáció , (leltári szám: K177)

Venczel József hagyatéka : cikkek, tanulmányok I. Venczel József n.a., n.a., X p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Venczel József, Erdélyi Fiatalok , falumunka-mozgalom , Római Katolikus Népszövetség , (leltári szám: K119)

Venczel József hagyatéka : cikkek, tanulmányok II. Venczel József n.a., n.a., X p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Venczel József, falukutatás , falumunka-mozgalom , Hitel , Vásárhelyi Találkozó , társadalomkutatás , romániai magyar egyetem , (leltári szám: K120)

Venczel József hagyatéka : cikkek, tanulmányok III. Venczel József n.a., n.a., X p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Venczel József, Collegium Transylvanicum , népnevelés , művelődéspolitika , Márton Áron , Csíkszék története , (leltári szám: K121)

Venczel József hagyatéka : cikkek, tanulmányok IV. Venczel József n.a., n.a., X p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Venczel József, Bálványosváralja , falumunka-mozgalom , falukutatás , társadalom-Erdély , földbirtokreform-Románia , EMGE , romániai magyar egyetem , (leltári szám: K122)

Venczel József hagyatéka : ETI, EME, MNSZ, Egyetemi Ügyek Venczel József n.a., n.a., X p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Venczel József, Erdélyi Múzeum Egyesület , Romániai Magyar Népi Szövetség , romániai magyar egyetem , (leltári szám: K124)

Vendégmunkások Erdélyből Hunyadi Zsuzsanna n.a., 199?, 25 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Hunyadi Zsuzsanna, migráció , erdélyi vendégmunkások , kivándorlás-erdélyi magyarok , (leltári szám: K42)

Venzel József A falumunka és az erédlyi falumunka-mozgalom minerva, 1935, (leltári szám: K866)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék