a Jakabffy Elemér Alapítvány
kéziratkatalógusa

 

       katalógusok   » kéziratkatalógus
    év 1980 1891 1913 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1926 1926 1928 1929 1930 1931 1932 19340 1935 1936 1937 1938 1939 1939. 1940 1941 1942 1942 1942 1943 1943 1944 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1957 1957 1959 1967 1968 1970 1970 1971 1973 1975 1976 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1981 1982 1983 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 19910 1992 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 1999. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2006 2008 3 Budap Iczko Koloz n.a n.a.  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  e betu: 109 kézirat 40-60
 
kapcsolódik
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány könyvtárkatalógusa
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi hírlapkatalógusa
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Erdély magyarságának jövője Kreczinger István, Nagy Csaba n.a., 1989, 44 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Kreczinger István, Nagy Csaba, romániai magyar kisebbség , SZÓRVÁNYMAGYARSÁG , erdélyi kérdés , nemzetiségi politika-Románia , kisebbségi jogok-Románia , (leltári szám: K304)

Erdély megmentése : A megvalósítható magyar - román - szász - impérium Békési András Lantos A. Könyvkereskedése, 1919, 13 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: fénymásolat TLA mutatók: Békési András, transzilvanizmus , (leltári szám: K233)

Erdély népessége társadalmi kategóriák és nemzetiségek szerint 1956-ban és 1966-ban. Románia népességének etnikai megoszlása 1948-1977 között, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlás az 1930. évi népszámlálás szerint n.a. n.a., n.a., 6 tábla, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: n.a., statisztika , népesség megoszlása társadalmi kategóriák és nemzetiségek szerint-1956-1966 , Románia népességének etnikai megoszlása 1948-1977 , 1930-as népszámlálás , demográfia , (leltári szám: K15)

Erdély népességi viszonyai Rónai András Magyar Statisztikai Szemle 1939. 4. szám, 1939, 350-360 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Rónai András, népesedési folyamatok-Erdély , népességi viszonyok-Erdély , (leltári szám: K23)

Erdély statisztikája : A Romániához csatolt egész volt magyar terület lakosságának nemzetiségi, felekezeti és kulturális községenkénti statisztikája az 1910. és 1920. évi hivatalos adatok alapján Jakabffy Elemér Magyar Kisebbség Nemzetpolitikai Szemle, 1923, 143 p., sorozat: n.a. példány: Függelék:statisztika-történelmi, kulturális, gazdasági stb. közlések és táblázatok kötés: n.a. mutatók: Jakabffy Elemér, romániai magyar kisebbség-statisztikai adatok , statisztikai adatok-romániai magyar kisebbség , (leltári szám: K428)

Erdély történelmi tájneveinek adattára és népeinek tájszemlélete Áron Péter n.a., 1981, 101-131 p., sorozat: n.a. példány: megjelent:"Magyar Nyelvjárások" Évkönyv 1981. XXIV, 101-131 p. kötés: n.a. mutatók: Áron Péter, történelmi tájnevek , (leltári szám: K49)

Erdély története : Recenzió Pascu Stefan; Musat Mircea, Constantiniu Florin n.a., n.a., 37 p., sorozat: n.a. példány: Francia eredeti megj.:Revue Roumaine d'Études Internationales, 21. 1987. 4:387-400. mutatók: Pascu Stefan; Musat Mircea, Constantiniu Florin, """Erdély története""-recenzió" , (leltári szám: K311)

Az Erdélyből áttelepült magyarok otthon képe : az 1987-92 közötti migránsok integrációja és szociológiai jellemzői Szakáts Mara n.a., 1995, 262 p. : tábl., sorozat: n.a. példány: Bibliogr. p. 259-262 kötés: n.a. (leltári szám: K38 ?)

Az Erdélyből áttelepült magyarok otthon képe : az 1987-92 közötti migránsok integrációja és szociológiai jellemzői Szakáts Mara n.a., 1995, 262 p. : tábl., sorozat: n.a. példány: Bibliogr. p. 259-262 kötés: n.a. mutatók: Szakáts Mara, migránsok , kivándorlás-erdélyi magyarok , szociológiai felmérés-Erdély , politikai szocializáció , kivándorlók-társadalmi integráció , erdélyi identitás , kivándorlók-jövőkép-életstratégia , (leltári szám: K420 )

Erdélyből jelentik Amerikai Erdélyi Szövetség n.a., 1977, 120 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Amerikai Erdélyi Szövetség, romániai magyar kisebbség-jelentés , jelentés: romániai magyar kisebbség , kisebbségi jogok-Románia , kisebbségi jogsértések-Románia , nemzetiségi diszkrimináció-Románia , nemzetiségi kérdés-Románia , csángók , (leltári szám: K341)

Erdélyi Aradi Viktor A nemzeti kisebbségek kérdése Nagyromániában. 1922, (leltári szám: K817)

Erdélyi egyházak változásai a XX. században : Kiinduló adatok egy vallásszociológiai kutatáshoz Birtók József n.a., 199?, 45 p., sorozat: n.a. példány: Bibliogr. p. 42-44. kötés: kézirat JATE mutatók: Birtók József, egyházak , egyházak-Erdély , vallásszociológia-Erdély , (leltári szám: K358)

Az erdélyi falu ellentmondásai Vasile Munteanu Korunk, 1936/2. 102-105, (leltári szám: K891)

Az erdélyi falu és a szellemi áramlatok Demeter Béla Erdélyi Fiatalok, 1932, 36 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Demeter Béla, Erdélyi Fiatalok , falusi társadalom , (leltári szám: K107)

Az erdélyi Fehér megye a középkorban Iczkovits Emma n.a, 1939., (leltári szám: K959)

Az erdélyi ferencesek meghurcoltatása a marxista korban Bálint Szalvátor n.a., n.a., 06:00 PM, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Bálint Szalvátor, ferences rend-Erdély , katolikus egyház Romániában 1945 után , kommunizmus-Románia , egyházak , egyházak-Erdély , szerzetesrendek-Románia , (leltári szám: K344)

Az Erdélyi Fiatalok folyóirata (1930-1933); Egy korszak vége : (Az Erdélyi Fiatalok egységének felbomlása 1933-ban) Csapody Miklós n.a., 1987, 37, 42 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: kézirat TLA mutatók: Csapody Miklós, Erdélyi Fiatalok , irodalomtörténet-Erdélyi Fiatalok , (leltári szám: K229)

Erdélyi Fiatalok. A Vásárhelyi találkozó. (leltári szám: K825)

Az Erdélyi Fiatalokban megjelent cikkek és az Erdélyi Fiatalok kulturrendezvényein tartott előadások, 1930-1940 fénymásolat, (leltári szám: K905)

Az erdélyi föld sorsa : Az 1921. évi román földreform Móricz Miklós Erdélyi férfiak egyesülete, 1932, 216 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Móricz Miklós, 1921-es földreform , agrárprobléma a román történelemben , földreform végrehajtása és eredményei , Erdély közép és nagybirtokai , (leltári szám: K451)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék