a Jakabffy Elemér Alapítvány
kéziratkatalógusa

 

       katalógusok   » kéziratkatalógus
    év 1980 1891 1913 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1926 1926 1928 1929 1930 1931 1932 19340 1935 1936 1937 1938 1939 1939. 1940 1941 1942 1942 1942 1943 1943 1944 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1957 1957 1959 1967 1968 1970 1970 1971 1973 1975 1976 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1981 1982 1983 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1990 1991 19910 1992 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 1999. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2006 2008 3 Budap Iczko Koloz n.a n.a.  
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  cím a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  hely a b c d f g h i k l m n o p s t u v z  
  keresés szûkítés -  
  0-20
 
kapcsolódik
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány könyvtárkatalógusa
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi hírlapkatalógusa
  » a romániai magyar sajtó 1989 után
  » erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989
  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1946-1989

  » a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
1989-1999

  » a magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
  » a nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
  » írok a szerzőnek

 
     


| észrevételeim
   vannak| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

Dávid Zoltán A szomszédos országokban élő magyarok demográfiai helyzete n.a., 1973, 244 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Dávid Zoltán, demográfia , asszimiláció , statisztika , migráció , Csehszlovákia , Jugoszlávia , Horvátország , Románia , kisebbségi kérdés , (leltári szám: K1)

Varga E. Árpád Hungarian Population of Transylvania between 1870 and 1995 TLA Institute for Central European Studies, No. 12. March 1999, 1999, 68 p., sorozat: Teleki László Foundation Institute for Central European Studies példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Varga E. Árpád, demográfia , asszimiláció , kisebbségi kérdés , statisztika-etnikai , statisztika , statisztika-felekezeti , statisztika-népmozgalmi , Erdély , erdélyi magyarság , (leltári szám: K2)

Gyurgyik László Changes in the Demographic, Settlement, and Social Structure of the Hungarian Minority in (Czecho-)Slovakia between 1918-1998 TLA, Institute for Central European Studies, No. 13, April 1999, 1999, 42 p., sorozat: Teleki László Foundation Institute for Central European Studies példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Gyurgyik László, demográfia , statisztika , statisztika-etnikai , statisztika-felekezeti , statisztika-népmozgalmi , Szlovákia , Csehszlovákia , Felvidék , kisebbségi kérdés , (leltári szám: K3)

Vécsei Károly Az erdélyi román és magyar lakosság tényleges és természetes szaporulatának dinamikája az elmúlt századok során n.a., 1995, 16 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Vécsei Károly, demográfia , erdélyi magyarság , erdélyi románok , statisztika-népmozgalmi , (leltári szám: K4)

Szabados Mihály A hazai és külföldi szórványok és szórványmagyarok számadatai n.a., 1944, 37 p. + 5 melléklet, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Szabados Mihály, szórvány , szórványmagyarság , nemzetiségpolitika , telepítéspolitika , Miniszterelnökség nemzetiségpolitikai osztálya , (leltári szám: K5)

Szabados Mihály Magyarország népcsere lehetőségei a béketárgyalásokon n.a., 1945, 91 + 3 térkép , sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Szabados Mihály, népcsere , béketárgyalás , utódállamok , nemzetiségi kérdés , (leltári szám: K6)

Szabados Mihály Az erdélyi magyar szórványok és szórványmagyarok számadatai n.a., n.a., 19 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Szabados Mihály, szórvány , szórványmagyarság , Erdély , (leltári szám: K7)

Szabados Mihály Egy csongrádi öregdiák derékbatört "karrier"-je n.a., n.a., 10:00 PM, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Szabados Mihály, telepítéspolitika , nemzetiségpolitika , földmunkás mozgalom , pán-germán mozgalom , népcsere , szórvány , szórványkataszter , nemzetiségi kérdés , Teleki Pál , egyházak , csehszlovák-magyar áttelepítés , Jócsik Lajos , Veres Péter , (leltári szám: K8)

Szabó A. Ferenc A dualizmuskori nemzeti célú telepítések és a népesedés Magyarországon n.a., n.a., 134 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Szabó A. Ferenc, népesedési folyamatok-Erdély , telepítések , TELEPÍTÉSPOLITIKA , dualizmus , nemzetiségi erőviszonyok , Beksics Gusztáv , (leltári szám: K9)

Rónai András; Szabados Mihály A magyar nemzetiségpolitika teendői n.a., 1938, 13 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Szabados Mihály, kisebbségpolitika , csángók , kisebbségkutatók cím és lakásjegyzéke , szórvány , (leltári szám: K10)

Szabados Mihály Szolnok - Doboka vármegye elrománosodása - az Erdélyi magyar korridor kiépítése n.a., 1941, 26 p. + 5 mell., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Szabados Mihály, asszimiláció , TELEPÍTÉSPOLITIKA , Erdélyi magyar korridor , szórvány , (leltári szám: K11)

Szabados Mihály A miniszterelnökség nemzetiségpolitikai osztálya és az Erdélyi Külön Szolgálat munkájáról n.a., 198?, 14 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Szabados Mihály, NEMZETISÉGPOLITIKA , telepítések , TELEPÍTÉSPOLITIKA , szórvány , (leltári szám: K12)

Szabados Mihály Magyarország népcsere lehetőségei a béketárgyalásokon n.a., 1945, 89 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K13)

Szabados Mihály Szolnok - Doboka vármegye elrománosodása - az Erdélyi magyar korridor kiépítése n.a., 1941, 26 p. + 5 mell., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. (leltári szám: K14)

n.a. Erdély népessége társadalmi kategóriák és nemzetiségek szerint 1956-ban és 1966-ban. Románia népességének etnikai megoszlása 1948-1977 között, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlás az 1930. évi népszámlálás szerint n.a., n.a., 6 tábla, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: n.a., statisztika , népesség megoszlása társadalmi kategóriák és nemzetiségek szerint-1956-1966 , Románia népességének etnikai megoszlása 1948-1977 , 1930-as népszámlálás , demográfia , (leltári szám: K15)

Juhász András A Kovászna megyei (Románia) magyarság demográfiai, kulturális stb. adatai a Megyei Tükör című napilap tükrében (1970-) n.a., 1987, I-LXX + 59 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Juhász András, kulturális adatok , Kovászna megyei magyarság , népesedési folyamatok , Megyei Tükör , (leltári szám: K16)

n.a. Erdélyi nemzetiségek vallási megoszlása : magyarellenes intézkedések Erdélyben n.a., n.a., 9 p.; 6 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: n.a., erdélyi nemzetiségek , erdélyi nemzetiségek-vallási megoszlás , román egyházpolitika , (leltári szám: K17)

n.a. Románia "településrendezés": Kovászna megye, Maros megye lerombolásra ítélt települései n.a., 1988, 6 p. + 2 térkép, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: n.a., falurombolás , kommunizmus-Románia , Kovászna megye-települések 1988 , Maros megye-települések 1988 , (leltári szám: K18)

n.a. Recensamantul populatiei si al locuintelor din 5 ianuarie 1977 : Populatie - structura demografica Directia Centrala de Statistica, 1980, 09:00 PM, sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: n.a., népszámlálás-1977 , népesedési adatok-Románia , (leltári szám: K19)

Sabin Manuila Recensamantul general al populatiei Romaniei din 29 decemvrie 1930 : structura populatiei Romaniei Editura Institutului Central de Statistica, n.a., 377-437 p., sorozat: n.a. példány: n.a. kötés: n.a. mutatók: Sabin Manuila, népszámlálás-1930 , népesedési adatok , (leltári szám: K20)
 
 
 
 
 
   
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék