magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» V. ÉVFOLYAM - 1999. 2-3. (16-17.) SZÁM - A kettôs állampolgárságról
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


261. számú Törvény*

I. MIHAI

Isten kegyelmébôl és a nemzet akaratából Románia királya,
Az élôknek és a jövendôknek egészséget:
A mi államtitkár-miniszterünk, az Igazságügyi Minisztériumból, 1945. április 2-i 33.954 számú jelentésére,
Látva a Minisztertanács 550/1945. számú naplóját;
A 202. számú, 1944. szeptember 2-i Hivatalos Közlönyben megjelent 1626. számú, 1944. augusztus 31-i magasságos királyi rendelet elôírásai alapján,
Rendelkeztünk és rendelkezünk:

TÖRVÉNYRENDELET
Észak-Erdély lakosai állampolgárságának szabályozásáról

1. szakasz

Román állampolgárok és továbbra is román állampolgárok maradnak:

a) Észak-Erdély lakosai, akik az 1940. augusztus 30-án érvényben levô törvények szerint román állampolgársággal rendelkeztek;

b) az 1940. augusztus 30-án vagy ez után a dátum után Észak-Erdély területén ismeretlen apától és ismeretlen anyától származó gyermekek. Az Észak-Erdély területén talált gyermekeket azon területen születetteknek tekintik.

2. szakasz

Nem kapnak román állampolgárságot:

a) Észak-Erdély lakosai, akik 1940. augusztus 30-tól jelen törvény megjelenésének napjáig egy külföldi állampolgárság mellett döntöttek;

b) Észak-Erdély lakosai, akik önként léptek be egy olyan ország katonai szolgálatába, melyikkel Románia hadban áll, vagy idegen katonai vagy katonai jellegű testülethez csatlakoztak.

3. szakasz

Ezen törvény rendelkezései alá esô lakosok román állampolgárságának újramegszerzését vagy megszűnését a közigazgatási hatóságok hivatalból állapítják meg, és községenként, kötelezô módon, listákat állítanak össze ezekkel a személyekkel.

A listák az illetô polgármesteri hivatal helyiségében 10 szabadnapon keresztül állnak kifüggesztve. A listák egy példányát a megfelelô békebírósághoz küldik el, a kifüggesztési jegyzôkönyvvel egyetemben.

A listák ellen a békebíróságon lehet fellebbezni a kifüggesztési idô lejárta utáni 15 szabadnapon belül.

A bíróság határozata ellen a megfelelô törvényszéken a kihirdetéstôl számított 10 szabadnapon belül lehet visszkeresettel élni.

Ezen törvény által elôírt eljárás egészét hivatalból folytatják le.

A kérvények és minden eljárási okirat bélyeg- és illetékmentes.

4. szakasz

Más törvények és rendeletek ellentétes rendelkezései hatályukat vesztik.

Kelt Bukarestben, 1945. április 2-án

MIHAI

Igazságügyi miniszter

Lucretiu Pătrăscanu

1080. szám

Az igazságügyi miniszter jelentése Ôfelségének a Királynak

Felség,

Az 1940. augusztus 30-i bécsi döntés hatálytalanítása és Észak-Erdély felszabadítása után az ország ezen részének lakosai állampolgárságának gyors szabályozása szükséges.

E szabályozás során a restitutio in integrum elve vezérelt, az 1944. szeptember 12-i történelmi tény közvetlen következményeként, mely érvénytelennek és nem létezônek nyilvánítja a bécsi diktátumot. Következésképpen, mivel nincs szó területcsatolásról, csak azon észak-erdélyi lakosokat lehet román állampolgárnak tekinteni, akik 1940. augusztus 30-án román állampolgárok voltak.

A tervezet kizárja a törvény által nyújtott elônyökbôl azokat is, akik külföldi állampolgárság mellett döntöttek, önkéntesként beálltak olyan országok hadseregébe, melyekkel Románia hadban áll, vagy idegen katonai vagy katonai jellegű testülethez csatlakoztak.

Ilyen célból állítottam össze a mellékelt törvényrendelet szövegét, melyet a Minisztertanács felhatalmazásával, mélységes tisztelettel Ôfelségéd elé terjesztem jóváhagyás és aláírás végett.

Ôfelségéd legmélyebb tisztelôje

Lucretiu Pătrăscanu

Igazságügyi miniszter

1945. április 2.

33 954 szám

Fordította Walter Klára


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék