magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  c betű: 18 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Căluşer Monica projektkoordinátor, Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja

Calhoun, Craig szociológus. A Social Science Research Council elnöke, a New York University társadalomtudományok professzora. A NYLON (New York – London) interdiszciplináris szeminárium megalapítója Richard Sennett–tel. Főbb munkái: Critical Social Theory (1995); Nationalism (2001); Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream (2007).

Charles Taylor
Írásai:
Charles Taylor Nacionalizmus és modernitás [html]

Chiriţă Radu jogász, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán

Cholnoky Győző a Kisebbségkutatás alapító főszerkesztője - 1945, Budapest. 1971-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1974-ben pedig az ELTE BTK kiegészítő szakán. 1988 óta külső előadóként tanít az ELTE Tanárképző karán. 1994-ben nívódíjat kapott a Kisebbségi Alapítványtól.
Írásai:
Cholnoky Győző Magyar kultúra - magyar kisebbségek [html]

Cieger András Történész, az ELTE BTK Történeti Intézetének tudományos munkatársa. E–mail: ciegera@freemail.hu
Írásai:
Cieger András Liberalizmus és hatalmi érdek. A szabadságjogokra vonatkozó politikusi dilemmák a dualizmus kori Magyarországon [pdf]

Ciobanu, Vasile Történész, a nagyszebeni Lucian Blaga Tudományegyetem egyetemi tanára, az ugyanitt működő Társadalomtudományi Kutatóintézet kutatója. E–mail: vasileciobanu47@yahoo.com

Coltea Tibor közgazdász - 1951, Kolozsvár. 1974-ben végzett a BBTE közgazdasági szakán. A nagyenyedi fémfeldolgozó vállalat közgazdásza, 1978-tól a kolozsvári gépipari kutatóintézet, majd 1991-től a Glória nyomda főkönyvelője. 1994-től a Tipoholding nyomda vezérigazgatója. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság gazdasági alelnöke.
Írásai:
Coltea Tibor Mire alapozhat egy kisebbség, ha önálló intézményrendszert kíván kiépíteni [html]

Constantin Iordachi
Írásai:
Constantin Iordachi A nemzet újrarajzolt határai: A magyar "státustörvény" és Románia kettős állampolgárságra vonatkozó politikája a Moldovai Köztársaságban [html]

Constantin, Sergiu Jogász, a European Academy Bozen/Bolzano (EURAC) keretén belül működő Institute for Minority Rights tudományos munkatársa. E–mail: sergiu.constantin@eurac.edu

Csák László vidékfejlesztési szakértő — 1977, Kecskemét. 2000-ben végzett a Szegedi Tudományegyetemen, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Karának keretén belül működő Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola hallgatója. A Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja. A csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Társadalomtudományi Tanszékének oktatója. A vidéki térségek integrált fejlesztését kutatja.
Írásai:
Csák László Vidéki versenyképesség — reális jövőkép? [pdf]

Csapó I. József agrármérnök, szenátor — 1938, Kézdivásárhely. 1961-ben mezőgazdasági mérnöki diplomát szerzett Kolozsváron. 1970-től a mezőgazdasági tudományok doktora. 1992 májusa óta a román parlament tagja, az RMDSZ bihar megyei szenátora. A Székely Nemzeti Tanács elnöke és a székelyföldi autonómia-tervezet kidolgozója.
Írásai:
Csapó I. József Az erdélyi (romániai) magyar nemzeti közösség önkormányzása [html]
Dr Csapó I. József Székelyföld autonómia-statútuma (Tervezet) [html]
Csapó József Törvényes keretet a belső önrendelkezéshez [html]
Csapó I. József Nemzeti közösség autonómiája, avagy nemzeti kisebbség kiszolgáltatottsága [html]
Csapó I. József Szabadon választott nemzeti önazonosság, önként vállalt kettős állampolgárság [html]
Csapó József Székelyföld autonómia-statútuma (Terra Siculorum — Ţinutul Secuiesc) (Tervezet) [pdf]

Császár Melinda
Írásai:
Császár Melinda A kedvezménytörvény megjelenítése a központi román sajtóban [html]

Csata Zsombor szociológus - 1978, Gyergyócsomafalva. 2000-ben diplomázott a Babes-Bolyai Tudományegyetem szociológia szakán, jelenleg az ugyanitt meghirdetett Társadalmi átalakulások és köznapi gondolkodás, valamint a Transformation in a European Comparative Perspective magiszteri programok hallgatója. 1999-től a Max Weber Szociológiai Szakkollégium ügyvezető elnöke, a Balázs Ferenc Intézet munkatársa. Több tanulmány szerzője.
Írásai:
Csata Zsombor A politikai-adminisztratív elit változásai Csíkszeredában [html]
Csata István – Csata Zsombor Cégaktivitás Romániában és Erdélyben [pdf]
Csata Zsombor – Püsök Melinda Lakossági hitelek és betétek alakulása Romániában és Erdélyben [pdf]

Csekey István
Írásai:
Csekey István A kisebbségi kultúrautonómia Észtországban [html] [pdf]

Csirik Zsolt
Írásai:
Kalligram Alapítvány Jogelemző Csoportja (Jarábik Balázs, Csirik Zsolt, Gál Gábor) Memorandum: a Szlovák Köztársaság által a magyar kedvezménytörvény módosításához kidolgozott jegyzék jogi elemzése [html]

Csutak István mérnök — 1956, Petrozsény. 1981-ben végzett a Temesvári Műegyetem Villamosmérnöki Karának híradástechnika és távközlés szakán. Jelenleg a Középrégió Regionális Fejlesztési Ügynökségének munkatársa.
Írásai:
Zsombori Vilmos — Csutak István A Székelyföld regionális fejlődési esélyei [pdf]
Csutak István Csöndes optimizmussal — Románia EU-csatlakozásáról [html] [pdf]

Czika Tihamér Kolozsváron élő jogász, jogtanácsos. A bukaresti Dimitrie Cantemir Egyetem kolozsvári jogi karán államvizsgázott, LLM fokozatot szerzett európai magánjogból a BBTE Jogi Kara és a Pécsi Tudományegyetem jogi kara közös mesteri képzésén. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara Doktori Iskolájának doktorandusza. Az RMDSZ Szabadelvű Körének alelnöke.
Írásai:
Czika Tihamér A Stanomir-jelentés kisebbségjogi vonatkozásai [pdf]

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék