magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  s betű: 48 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Săndescu Anca magiszteris hallgató az Amsterdami Egyetem Jogi Karán

S. J.

Salat Levente közíró - 1957, Csíkszereda. Egyetemi tanulmányait a Temesvári és Kolozsvári Muszaki Egyetem számítástechnikai szakán végezte 1977 és 1982 között. 1990-ig végzett szakmájában mérnök Sepsiszentgyörgyön. 1990 és 1994 között a Korunk szerkesztője. 1990 óta a Romániai Soros Alapítvány kolozsvári fiókjának ügyvezető igazgatója. Több esszé- és társadalomtudományi kötet szerzője.
Írásai:
Bakk Miklós-Horváth Andor-Salat Levente A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában [html]
Salat Levente Szempontok a multikulturalizmus fogalmának romániai értelmezéséhez [html]
Salat Levente Javaslat a romániai magyar kisebbségi társadalom intézményes keretének megreformálására [html]
Bakk Miklós - Horváth Andor - Salat Levente Az RMDSZ 2003-ban - útkeresés integrációs határpontokon [html]
Salat Levente A magyar nemzetstratégia kisebbségpolitikai alternatívái [pdf]
Salat Levente A nemzeti kisebbségek helyzete. A magyarok [html] [pdf]
Salat Levente A kommunizmus romániai öröksége és az erdélyi magyarok [html] [pdf]
Salat Levente A kommunizmus romániai öröksége és az erdélyi magyarok [html] [pdf]
Bogdán Andrea - Monica Căluşer – Olimpia Moţeanu – Salat Levente A nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó előírások gyakorlatba ültetése a közintézmények szintjén [pdf]
Salat Levente Szempontok a romániai kisebbségvédelmi rezsim elemzésének egy lehetséges magyar olvasatához [pdf]
Salat Levente A romániai nemzeti kisebbségek jogállása és ennek nemzetközi kontextusa [pdf]
Salat Levente Erdélyi magyar identitás a magyar és a román közpolitikákkereszttüzében [pdf]
Salat Levente A politikai közösség kérdése a többség–kisebbség viszonyának a nézőpontjából [pdf]
Salat Levente Marosvásárhelyi események - történeti rekonstrukció és elméleti értelmezés [pdf]
Salat Levente A könnyített honosítás látható és várható következményeiről. Válaszok a Magyar Kisebbség kérdéseire [pdf]
Salat Levente Az RMDSZ 25 éve - a célok tükrében [pdf]
Salat Levente;Lakatos Dorottya A kisebbségpolitika diszkurzív terei Romániában. Stratégiák és toposzok az RMDSZ és a román pártok képviselőinek parlamenti felszólalásaiban [pdf]

Samu Mihály jogász-professzor - 1929, Dunavecse. Jogi tanulmányait 1952-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, majd az Állam- és Jogtudományi Tanszéken oktató. 1968-tól professzor, az USA-ban és Kanadában vendégprofesszor volt. Több törvény kidolgozásában vállalt munkát, az utóbbi az etnikai-kisebbségi törvény koncepciójának kidolgozása volt.
Írásai:
Samu Mihály Az emberi jogok - hatalomelméleti megközelítésben [html]

Sárándi Tamás történész — 1981, Tasnád. 2004-ben végzett a kolozsvári Babeş—Bolyai Tudományegyetem Történelem—Filozófia Karának történelem szakán, majd 2004—2005-ben részt vett az Erdélyi Magyar Kultúra és Társadalom magiszteri programban. 2005-től a Szatmár Megyei Múzeum muzeológusa. Az 1940-es évek társadalmát, az 1940 utáni társadalom újjászervezési kísérleteit, valamint az 1945 utáni kommunista berendezkedésnek a társadalomra való hatásait kutatja.
Írásai:
Sárándi Tamás A magyar lakosságot ért sérelmek és az MNSZ politikája [html] [pdf]
Sárándi Tamás Nemzetiségpolitikák mérlege. A magyar és a román lakosságot 1940–1944 között ért sérelmek vizsgálata a német–olasz tiszti bizottságok működésének tükrében [pdf]

Sárkány-Kis Endre biológus, egyetemi docens — 1942, Kispujon. 1966ban végzett a kolozsvári Babeş—Bolyai Tudományegyetem Biológia—Föld-rajz Karán. 1987-ben doktorátusi címet szerez biológiából (BBTE). 1967től 1975-ig elemi és középiskolai tanár, majd 1991-ig főmuzeológus és a Marosvásárhelyi Múzeum természetrajzi részlegének vezetője. 1991-től a BBTE Rendszertani és Ökológiai Tanszékén docensi beosztásban ökológiát és hidrobiológiát oktat. Mint a Biológia Kar magyar tagozatának vezetője fontos feladatának tekinti a tagozat és a magyar anyanyelvű biológiai oktatás szervezését. Kutatási területe az édesvízi élőlényközösségek — kitüntetetten a vízi puhatestűek ökológiája. 1990-től multidiszciplináris kutatási programokat szervez az erdélyi és a Felső-Tisza vidéki folyók ökológiai állapotának felmérésére. 72 tudományos közleménye jelent meg hazai és külföldi lapokban. A vizsgált folyók adatbázisait a Tiscia monograph series hat szerkesztett kötetében és a Fluvii Carpatorum sorozatban kiadott két könyvben közli.
Írásai:
Péntek János — Kása Zoltán — Néda Árpád — Sárkány-Kis Endre Tervezet a BBTE két önálló, magyar oktatási nyelvű karának létrehozására [pdf]

Schneller Károly
Írásai:
dr. Schneller Károly Szórványok és szigetek sorsa Kolozs vármegyében VI. [html]
Schneller Károly Magyarok és románok erőviszonyai Erdélyben [html]

Schöpflin György történész, politológus - 1939, Budapest. A Glasgow-i Egyetemen tanul 1957 és 1962 között, majd a Bruges-i Európai Főiskolán 1962-től 1963-ig. 1963-1967: a londoni Chatham House munkatársa. 1967-1976: a BBC újságírója. 1976-tól a London School of Economics keretében a közép- és kelet-európai politikatörténet professzora. 1984-től az East European Reporter c. folyóirat szerkesztője.
Írásai:
Schöpflin György Interetnikus kapcsolatok Erdélyben - retorika és valóság [html]

Scurtu, Ioan történészprofesszor - 1940, Dochia (Neamt megye). 1962-ben végzett a Bukaresti Tudományegyetem Történelem Karán. Ugyanitt 1990-ben egyetemei professzori rangot kapott; 1971-ben doktorált. 1990-től a Bukaresti Tudományegyetem Román Történelem Tanszékének vezetője, 1991-től a Román Állami Levéltár igazgatója.
Írásai:
Dr. Ioan Scurtu Választások Nagy-Romániában 1919-1937 [html]

Sebestyén Csaba 1963. 1986-ban végzett a kolozsvári Agrártudományi Intézet állattenyésztő mérnöki szakán. 1996-tól a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének az ügyvezető elnöke, majd 1999-től az egyesület elnöke.
Írásai:
Sebestyén Csaba Megjegyzések Kerekes Gábor vitaindító írása kapcsán [pdf]

Sebestyén István
Írásai:
Sebestyén István A nonprofit szektor érdekképviseletének megoldása [html]

Sebők László
Írásai:
Sebők László Hozzászólás Varga E. Árpád vitaindító írásához [html]

Seres Attila történész – 1975, Szekszárd. Az ELTE Kelet–Európa Története Tanszékének doktori iskolájában végzett Ph.D.–tanulmányokat 1999–2004 között, doktori disszertációját 2006–ban védte meg. Főbb kutatási területe a magyar diplomácia története és a magyar kisebbségek és diaszpórák története Kelet–Európában a két világháború között. Jelenleg az MTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa.
Írásai:
Seres Attila Domokos Pál Péter missziója a bukaresti magyar követségen (1940–1941) [pdf]
Seres Attila – Dömötörfi Tibor Magyar iskolakérdés Brailában a két világháború között [pdf]
Seres Attila A danzigi válság és az erdélyi Magyar kisebbség 1939 tavaszán-nyarán. Egy sajtó affértörténete dokumentumokban elbeszélve [pdf]

Sidó Zoltán tanár, politikus - 1939, Komárom. Felsőfokú tanulmányait a Nyitrai Pedagógiai Főiskola magyar-szlovák szakán (1963), illetve a Komenský Egyetem neveléstudományi karán (1982) végezte. 1982 és 1990 között országgyűlési képviselő, 1980 óta a CSEMADOK legfelsőbb vezetésének tagja (elnök, főtitkár). Jelenleg a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke.
Írásai:
Sidó Zoltán Szlovákiai vészhelyzet [html]

Siegfried Wiessner
Írásai:
Siegfried Wiessner Kisebbségi jogokat védő törvénytervezetek [html]

Simon Sándor gazdasági agrármérnök - 1968, Békéscsaba. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett gazdasági agrármérnöki, majd mérnöktanári oklevelet. Egyetemi tanársegéd a GATE Gyöngyösi Főiskolai Karának vállalatgazdasági tanszékén. Magyarországi és nemzetközi konferenciákon előad, szaklapokban rendszeresen publikál. Szakterülete a vállalati menedzsment és tervezés. Doktori értekezésének tárgya a nyugat-európai szövetkezeti modellek alkalmazhatóságának vizsgálata a magyar és a román mezőgazdaságban.
Írásai:
Simon Sándor A szövetkezeti törekvések múltja és jelene [html]
Simon Sándor Regionalizmus és szövetkezés [html]

Sólyom Andrea adjunktusként dolgozik a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának Társadalomtudományi Intézetében. 2012-ben szerzett PhD oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia és szociálpolitika doktori iskolájában, ahol középiskolás és egyetemista fiatalok politikai kultúrájáról írta disszertációját. Érdeklődési területe az ifjúság- és politika szociológia, 1997 óta végez empirikus vizsgálatokat ezeken a területeken. Tanulmányozta az ifjúsági szubkultúrákat is a helyi társadalomban. A vidékfejlesztéshez kapcsolódó tárgyakat tanít, így egy további érdeklődési területe a gazdálkodás és vidékfejlesztés.
Írásai:
Sólyom Andrea A közösség által támogatott mezőgazdaság, mint alternatíva [pdf]

Somai József közgazdász - 1931, Székelyszentistván. Tanulmányait 1955-ben a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen végezte. 1955-1958 között pénzügyi ellenőr volt, majd 1958-tól előbb a Bolyai TE, majd 1959-től a Babes-Bolyai TE kari főtitkára. 1990-1991 között az RMDSZ Főtitkárságának szervező titkári teendőit, majd 1991 és 1993 között az RMDSZ országos titkári teendőit látta el. 1993-tól 1995-ig a szervezet szervezési alelnöke. Jelenleg az Illyés Alapítvány alkuratóriumának titkári és az Iskola Alapítvány ügyvezető titkári teendőit látja el.
Írásai:
Somai József Nézőpont a kormánykoalícióról, különös tekintettel az RMDSZ strűktúrájára, programjára és működésére [html]
Somai József Egy nemzeti közösség makro- és mikrogazdaságpolitikai dilemmái [html]
Somai József A demokrácia nem játékszer [html]
Somai József Válaszúton a függőség vagy függetlenség felé [html]
Somai József Rendszert teremteni a civil szférában [html]

Sorbán Angella szociológus — 1965, Lövéte. A kolozsvári BBTE Történelem—filozófia Karán végzett. 1994 és 1999 között a budapesti Balázs Ferenc Intézet erdélyi főmunkatársa, majd a Trend Társadalomkutató Műhely vezetője.
Írásai:
Sorbán Angella - Dobos Ferenc Szociológiai felmérés a határon túl élő magyar közösségek körében az asszimiláció folyamatairól - Erdély [html]
Sorbán Angella-Dobos Ferenc Adalékok az erdélyi magyarság közéleti és politikai értékrendjéhez [html]
Lampl Zsuzsanna-Sorbán Angella A szlovákiai és az erdélyi magyarok médiapreferenciái és fogyasztói szokásai
Sorbán Angella Emigrációs potenciál a határon túl élő magyar közösségek körében (1997). Elvándorlók, az elvándorlás gondolatával foglakozók és szülőföldjükön maradók [html]
Sorbán Angéla A vállalkozás, mint cselekvés- és létforma [html]
Sorbán Angella "Tanuljon románul a gyermek, hogy jobban érvényesülhessen" [html]
Sorbán Angella - Nagy Kata Beszélgetések a státustörvényről Erdélyben [html]
Sorbán Angella - Nagy Kata Merre haladt a romániai magyar társadalom az elmúlt tizenkét évben? [html]
Sorbán Angella — Nagy Kata Kisebbségbe zárva — Közéletről, RMDSZ-ről, érdekérvényesítésről, politikáról [pdf]
Sorbán Angella - Nagy Kata A felnőttoktatás lehetséges irányai az erdélyi magyar diplomások körében [pdf]

Stan, Valentin történész - 1959, Bukarest. A Bukaresti Egyetem Történelem és Filozófia Karán szerzett diplomát. Jelenleg egyetemi oktató a Bukaresti Egyetem Történettudományi Karán, a Sfera politicii című szakfolyóirat szerkesztője és a Román Helsinki Bizottság mellett működő Nemzetközi Kapcsolatok Központjának politikai elemzője. Alapító tagja a Román Politikatudományi Társaságnak. Számos tanulmányt közölt a kisebbségi jogok, a regionális biztonság és az euroatlanti integráció kérdéskörében.
Írásai:
Valentin Stan A román-magyar alapszerződés [html]
Gabriel Andreescu - Valentin Stan - Renate Weber Tanulmány az RMDSZ felfogásáról a nemzeti kisebbségek jogait illetően [html]
Gabriel Andreescu - Valentin Stan - Renate Weber Megjegyzések Bakk Miklós tanulmányához [html]

Stipkovits Ferenc politológus, főiskolai docens - 1946, Körmend. Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi (1975) , majd Állam- és Jogtudományi Karán végezte (1994) . 1986-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán doktori címet szerzett. Vas megye Közgyűlésének tagja, a magyarországi Szlovének Szövetségének tanácsadója. Jelenleg a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola docense, fő kutatási területe a magyarországi szlovének két világháború közötti története.
Írásai:
Stipkovits Ferenc A szlovén külpolitika aktuális jellemzőiről [html]

Sulyok István
Írásai:
Dr. Sulyok István Az alkotmányosság kérdése Romániában [html]
Sulyok István Az erdélyi magyarság társadalmi szervezete [html]
Sulyok István A magyar könyv Erdélyben [html]

Süket Levente felsőoktatási politikai szakértő, filozófus - 1966, Csíkszereda. 1991-ben végzett a BBTE Történelem-Filozófia Karának filozófia szakán. 1992-ben posztgraduális képzés keretén belül fenomenológiát hallgat az ELTÉ-n. Jelenleg a Megyei Kulturális Központ Oktatás, Kultúrafejlesztés, Stratégia Tudományos Osztályának vezetője.
Írásai:
Süket Levente Pro Universitate Siculorum [html]

Szabó Árpád Töhötöm néprajzkutató, egyetemi oktató — 1975, Siménfalva. 1999-ben végzett a BBTE BTK magyar—néprajz szakán, majd 2000-ben magiszteri oklevelet szerzett ugyanitt. 2001 szeptemberétől a Debreceni Egyetem kulturális ökológia alprogramjának doktorandusza. 2001-től a kolozsvári székhelyű Kriza János Néprajzi Társaság kutatója. 2002 márciusától óraadó tanár a BBTE BTK Magyar Néprajz és Antropológia szakán, 2005 februárjától pedig tanársegéd ugyanezen a szakon. A gazdasági célú autonóm népi intézményeket, a hagyományos gazdálkodás esélyeit, és az azt érintő változásokat kutatja. Önálló kötetében (Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban) e témákat dolgozza fel.
Írásai:
Szabó Árpád Töhötöm Megismerés és tapasztalat: az erdélyi falu problematikája [pdf]

Szabó Bálint György építőmérnök, egyetemi tanár - 1944, Kolozsvár. 1966-ban végzett a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán, majd 1996-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Műemlék-felújító mérnöki szakán. 1984-től a műszaki tudományok kandidátusa. 1974-1976-ban a Kolozsvári Műszaki Egyetem Tartószerkezeti Laboratóriumában kutatómérnök. 1976-1998 között egyetemi tanársegéd, adjunktus, majd docens a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának Vasbeton-szerkezetek Tanszékén. 1998-tól egyetemi tanár a Kolozsvári Műszaki Egyetemen, illetve a Babes-Bolyai Tudományegyetemen. 1996-tól a Transilvania Trust Alapítvány ügyvezető igazgatója. Szakmai tevékenységének elismeréseként több rangos díjjal tüntették ki.
Írásai:
Szabó Bálint György Az erdélyi magyarok 21. századi felsőfokú oktatásának alapelveiről a Transylvania Trust Alapítvány értelmezésében [html]

Szabó Csongor történész – 1991, Sepsiszentgyörgy. Egyetemi és mesteri tanulmányait a BBTE Jelenkor Története és Nemzetközi Kapcsolatok szakán végezte (2013, illetve 2015). Jelenleg az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola keretén belül működő Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Program hallgatója. Kutatási területei: a romániai magyar kisebbség története a két világháború között; Románia története a két világháború között; választások Romániában a két világháború között.
Írásai:
Szabó Csongor Csík megye közigazgatása, 1918-1940 (1.) [pdf]
Szabó Csongor Csík megye közigazgatása, 1918-1940 (2.) [pdf]

Szabó István egyetemi hallgató. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán végzi. A Széchenyi István Szakkollégium tagja. Jelen lapszámunkban közölt dolgozatával II. helyezést ért el a 2005 —ben szervezett BCE TDK Diplomácia I. Szekcióban, illetve különdíjban részesült a 2007 —ben megrendezett OTDK Nemzetközi Tanulmányok I. Szekcióban.
Írásai:
Szabó István Indivisibiliter et inseparabiliter? - Státusztörvények és honosítás Európában [html] [pdf]

Szabó Máté politológus — 1956, Budapest. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte. A politikai tudományok doktora, az ELTE ÁJTK Politológia Tanszékének vezetője. Több kötet és tanulmány szerzője.
Írásai:
Szabó Máté Civil társadalom - globalizáció - regionalizmus [html]
Szabó Máté Civil társadalom—globalizáció—regionalizmus (2.) Az új kommunikációs technológiák és a regionális civil társadalom globális integrációjának esélyei: Magyarország és a „globális civil társadalom” [pdf]

Szabó Tamás politológus – 1987, Csíkdánfalva. Tanulmányait a Babes-Bolyai Tudományegyetemen végezte, magiszteri oklevelét a regionális fejlesztés területén szerezte. Jelenleg a BBTE Filozófia Doktori Iskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola III. éves hallgatója. Eddigi publikációi az önrendelkezés, területfejlesztés és regionalizáció, továbbá a magyar–román államközi viszony és az RMDSZ kapcsolatrendszere témákban jelentek meg.
Írásai:
Szabó Tamás Az RMDSZ külpolitikájának intézményesülése [pdf]

Szász Alpár Zoltán politológus, kisebbségkutató —1966, Kolozsvár. A Közép-Európai Egyetemen tanult politikatudományt és társadalomelméletet. 1996-ban szerzett magiszteri oklevelet politikatudományból. Jelenleg doktori disszertációját írja ebben az oktatási intézményben, s egyúttal a Babeş—Bolyai Tudományegyetem adjunktusa. A POLITEIA Romániai Magyar Politikatudományi Társaság ügyvezető igazgatója és az Erdélyi Múzeum Egyesület Jog-, Közgazdaságtudomány és Társadalomtudományok szakosztályának elnöke, több nemzetközi kutatócsoport tagja. Főbb érdeklődési területei a pártok és pártrendszerek, valamint a politikai viselkedés kutatása, ahol elsősorban az etnikai és nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jelenségeket, folyamatokat vizsgálja. Számos szaktanulmány, továbbá több kötet szerzője, illetve szerkesztője.
Írásai:
Szász Alpár Zoltán A demokrácia modelljei Romániában: a valóság számokban kifejezve [html]
Bakk Miklós — Szász Alpár Zoltán — Székely István Gergő Parlamenti és elnökválasztás Romániában 2004 novemberében [pdf]
Szász Alpár Zoltán - Bakk Miklós Európai parlamenti választások - első alkalommal [html] [pdf]
Szász Alpár Zoltán Szempontok Bakk Miklós és Székely István-Gergő vitaindító írásának értelmezéséhez [pdf]

Szász Alpár Zoltán politológus, kisebbségkutató — 1966, Kolozsvár. A Közép —Európai Egyetemen tanult politikatudományt és társadalomelméletet. 1996 —ban szerzett magiszteri oklevelet politikatudományokból. A Babeş—Bolyai Tudományegyetem Politika —, Közgazdaság — és Kommunikációtudományi Karának oktatója, a POLITEIA Romániai Magyar Politikatudományi Társaság ügyvezet — elnöke és az Erdélyi Múzeum —Egyesület Jog —, Közgazdaságtudomány és Társadalomtudományok szakosztályának elnöke, több (nemzetközi) kutatócsoport tagja. F —bb érdekl —dési területei a pártok és pártrendszerek, valamint a politikai viselkedés kutatása, ahol els —sorban az etnikai és nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jelenségeket, folyamatokat vizsgálja. Számos szaktanulmány írt, továbbá több kötet szerz —je, illetve szerkeszt —je.
Írásai:
Szász Alpár Zoltán A demokrácia modelljei Romániában: a valóság számokban kifejezve [html]
Bakk Miklós — Szász Alpár Zoltán — Székely István Gergő Parlamenti és elnökválasztás Romániában 2004 novemberében [pdf]
Szász Alpár Zoltán - Bakk Miklós Európai parlamenti választások - első alkalommal [html] [pdf]
Szász Alpár Zoltán Szempontok Bakk Miklós és Székely István-Gergő vitaindító írásának értelmezéséhez [pdf]

Szász Jenő faipari mérnök, közgazdász - 1969, Gyergyószentmiklós. 1993-ban végzett a Brassói Transilvania Egyetemen, majd 1996-ban közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1992-1993-ban a Brassói és az Országos Magyar Diákszövetség elnöke, 1992-tol a Romániai Máltai Segélyszolgálat székelyudvarhelyi szervezetének vezetője. 1996-tól Székelyudvarhely polgármestere.
Írásai:
Szász Jenő RMDSZ és médiadiktatúra [html]
Szász Jenő Regionális autonómia a Székelyföldön [pdf]

Szász Tibor

Szathmáry Lajos
Írásai:
dr. Szathmáry Lajos Gyakorlati hozzászólás a magyar szórványügyhöz [html]

Szatmári Tibor újságíró - Kolozsvár, 1968. Diák a budapesti Gábor Dénes Egyetem Informatika Karán. 1992-től a Románia Magyar Kereszténydemokrata Párt vezetőségi tagja, 1994-1996 között az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének sajtóirodáját vezette, 1995-től az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának tagja, 1997-től az RMDSZ szövetségi elnökének külügyi tanácsosa.
Írásai:
Szatmári Tibor Együtt sikerülni fog! [html]
Szatmári Tibor Koszovó [html]

Szavári Attila történész — 1980, Pincehely. 2005-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történelem szakán. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola Történettudomány Doktori Programjának hallgatója. A két világháború közötti Erdély történetét tanulmányozza, konkrétan a magyar kormányok Erdély-politikáját; Teleki Pál viszonyát Erdélyhez, valamint a magyar—román kapcsolatokat a két világháború között.
Írásai:
Szavári Attila Magyar berendezkedés Észak—Erdélyben (1940. szeptember — 1941. április) [pdf]
Szavári Attila Teleki Pál Erdély-politikájáról: értekezletek Erdélyben [pdf]
Szavári Attila A Minerva Biztosító Rt. ügye [pdf]

Székely István politológus - 1962, Nagyszentmiklós. Egyetemi tanulmányait 1995-ben végezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának politológia szakán. 1995-től az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Önkormányzatokért és Területi Szervezetekért Felelős Főosztályának főelőadója, majd 1997-től vezetője. 1999-től az Erdélyi Magyar Magánegyetem létrehozását segítő kolozsvári Programiroda vezetője. A Szabadelvű Kör tagja. Lapunk felelős szerkesztője.
Írásai:
Székely István Választottunk [html]
Székely István A belső választások és az RMDSZ hatalmi szerkezetének összefüggései [html]
Székely István Értelmezési keret az erdélyi magyar egyetem kérdéséhez, különös tekintettel annak demográfiai összetevőire [html]
Bakk Miklós - Székely István Az RMDSZ és az önkormányzati választások [html]
Székely István Cselekvési alternatívák 2001 tavaszán [html]
Bakk Miklós — Szász Alpár Zoltán — Székely István Gergő Parlamenti és elnökválasztás Romániában 2004 novemberében [pdf]
Székely István Tézisek az RMDSZ reformjához [pdf]
Székely István Gergő A nemzeti kisebbségek képviselete a helyi tanácsokban. A romániai választójogi rendelkezések hatásainak értékelése a 2004-es és 2008-as helyhatósági választások eredményei alapján [pdf]
Székely István-Gergő Speciális választójogi megoldások a kisebbségek számára– a romániai törvénykezés összehasonlító keretben [pdf]
Székely István Gergő Az Erdélyi Magyar Néppárt és az erdélyi magyar pártrendszer jövője. Hozzászólás Toró T. Tibor és Toró Tibor vitaindítójához [pdf]
Bakk Miklós – Székely István-Gergő Egy regionalista vegyes párt esélyeiről Erdélyben [pdf]
Székely István Észrevételek Bakk Miklós – Székely István-Gergő: Egy regionalista vegyes párt esélyeiről Erdélyben című tanulmányához [pdf]
Kiss Tamás; Barna Gergő; Székely István Gergő A társadalomépítéstől a klientúra-építésig. Az RMDSZ és a magyar választók közötti kapcsolódás átalakulása [pdf]
Illyés Gergely – Székely István Gergő Helyhatósági és parlamenti választások Romániában 2016-ban [pdf]
Székely István Gergő "Nem lehetünk már azok a buta cigányok, mint régen." A romák társadalmi és munkaerő-piaci helyzete egy Szatmár megyei településen [pdf]

Székely István Gergő politológus – 1981, Nagybánya. 2004-ben a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen politikatudományi, majd 2005-ben pszichológusi oklevelet szerzett. Jelenleg a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója, a Közép-Európa Egyetem doktorandusza
Írásai:
Bakk Miklós — Szász Alpár Zoltán — Székely István Gergő Parlamenti és elnökválasztás Romániában 2004 novemberében [pdf]
Székely István Gergő A nemzeti kisebbségek képviselete a helyi tanácsokban. A romániai választójogi rendelkezések hatásainak értékelése a 2004-es és 2008-as helyhatósági választások eredményei alapján [pdf]
Kiss Tamás; Barna Gergő; Székely István Gergő A társadalomépítéstől a klientúra-építésig. Az RMDSZ és a magyar választók közötti kapcsolódás átalakulása [pdf]
Illyés Gergely – Székely István Gergő Helyhatósági és parlamenti választások Romániában 2016-ban [pdf]
Székely István Gergő "Nem lehetünk már azok a buta cigányok, mint régen." A romák társadalmi és munkaerő-piaci helyzete egy Szatmár megyei településen [pdf]

Székely Tünde
Írásai:
Székely Tünde A civil szféra és a politikai szféra fogalmainak viszonya a gondolkodás történetében és a különböző európai társadalmakban [html]

Szenkovics Dezső
Írásai:
Szenkovics Dezső A civil szervezetek helye és szerepe a társadalomban

Szesztay Ádám 1971, Budapest. 1994-ben végzett az ELTE BTK történelem–lengyel szakán, 2005-ben PhD fokozatot szerzett Magyarország és a vele szomszédos országok 1956 utáni kisebbségpolitikáját elemző disszertációjával. 1992-ben újságíró képzést kapott a Fribourgi Katolikus Egyetemen, 1998-ban nemzetközi kapcsolatok és európai integrációs kurzust végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 1996–97-ben a Magyar Auschwitz Alapítvány Holocaust Dokumentációs Központ, 1998–2000-ben az MTA Történettudományi Intézetében működő Kisebbségkutató Műhely (a mai Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató Intézet elődje) munkatársa volt. 2000-től a Külügyminisztériumban dolgozik, ennek keretében 2002–2006 között Magyarország pozsonyi, majd 2006–2008 között a bukaresti nagykövetségén. 2008–2010-ben a Külügyminisztérium kihelyezett munkatársaként az Országgyűlés Külügyi Hivatala EU Főosztályának főosztályvezetőhelyettesi tisztségét töltötte be, 2010 júliusa óta a Külügyminisztérium Stratégiai Tervezési Főosztályának vezetője.
Írásai:
Szesztay Ádám Az erdélyi magyar szervezetek viszonya és Magyarország [pdf]

Szilágyi Ferenc geográfus, egyetemi adjunktus – 1978, Kraszna (Szilágy megye). A Babes–Bolyai Tudományegyetemen diplomázott 2000-ben, majd ugyanitt szerzett magiszteri diplomát. 2004-től a Debreceni Egyetem doktori programjában vett részt, a PhD fokozatot 2009-ben szerezte meg. Jelenleg a Partiumi Keresztény Egyetem Közgazdaságtudományi Karának az oktatója. Kutatásaiban elsősorban a regionális kérdéseket, a közigazgatást, valamint az etnikai-felekezeti átalakulásokat vizsgálja. Több kötet, térkép és számos tanulmány szerzője.
Írásai:
Szilágyi Ferenc Az új román területi közigazgatás lehetséges elvi alapjai [pdf]

Szilágyi N. Sándor nyelvész - Újfegyvernek. 1972-ben végzett a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán. 1991-ig a Kriterion szerkesztője, jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem professzora.
Írásai:
Szilágyi N. Sándor Az 1992. évi szeptember 27-i választások néhány tanulsága [html]
Szilágyi N. Sándor Észrevételek a romániai magyar népesség fogyásáról, különös tekintettel az asszimilációra [html]

Szilágyi Zsolt politológus — 1968, Nagyvárad. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Politológia Karán végzett 1998-ban. 1990 óta parlamenti képviselő, 1992-től a Román Képviselőház Külügyi Bizottságának tagja. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke.
Írásai:
Szilágyi Zsolt Egy alapszerződés tanulságai [html]
Szilágyi Zsolt Külpolitika, határon túli magyarok és jószomszédság [html]
Szilágyi Zsolt Megkapaszkodni egy elképzelt Közép-Európában [html]
Szilágyi Zsolt Identitás, integráció, autonómia [pdf]

Szobonya László
Írásai:
Szobonya László A gazdasági kérdés [html]

Szoboszlay Aladár
Írásai:
Szoboszlay Aladár Confederatio [html] [pdf]

Szőcs Géza költő, politikus - 1953, Marosvásárhely. 1978-ben végez a Babes-Bolyai tudományegyetem magyar-orosz szakán. 1974-78: az Echinox szerkesztője, 1977-81: az Igazság irodalmi munkatársa. 1981-86 között az Ellenpontok című szamizdat kiadvány szerkesztője. 1986-89: Svájcban él, 1989-1990 között a Szabad Európa Rádió budapesti részlegének irodavezetője. 1990-1991: az RMDSZ főtitkára, 1990-1992: Kolozs megye szenátora. 1991-1993: az RMDSZ politikai alelnöke. Több verseskötet szerzője. Az Erdélyi Híradó igazgatója.
Írásai:
Szőcs Géza Előszó, fél évszázad múlva [html]
Szőcs Géza Törvénytervezet a nemzeti, etnikai, nyelvi közösségekről és az ezekhez tartozó személyekről [html]
Szőcs Géza Az RMDSZ faszadizmusáról és egyebekről hét tételben [html]

Szvatkó Pál
Írásai:
Szvatkó Pál Új szellem Szlovenszkón [html]

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék