magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  b betű: 46 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Bajtalan Hunor geográfus – 1987, Gyergyószentmiklós (Hargita megye). 2006-tól a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karának hallgatója, ahol 2010-ben BSc., 2012-ben pedig MSc. diplomát szerzett. Jelen pillanatban doktori tanulmányait társadalomföldrajz, regionális földrajz szakirányon folytatja, valamint óraadó tanársegéd a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karának Magyar Földrajzi Intézeténél. Kutatási területe interdiszciplináris, leginkább a földrajz, történelem, regionális tudomány és politikatudomány határán ragadható meg olyan kutatási témák kapcsán, mint a régiók kialakulása, fejlődése és intézményesülése, regionális identitások, regionális politika és a többszintű (multi-level), jó kormányzás kérdésköre.
Írásai:
Bajtalan Hunor Székelyföld a romániai régióépítés kereszttüzében [pdf]

Bakk Miklós politológus — 1952, Székelyhíd (Bihar megye). Temesvárott szerzett számítógép-mérnöki diplomát. 1990-ig rendszerelemzőként dolgozott, 1991-től 1999-ig A Hét szerkesztője, 1999 őszétől a Krónika főmunkatársa, majd — másfél éven át — megbízott főszerkesztője. A Provincia szerkesztőbizottságának tagja, a kolozsvári Babeş—Bolyai Tudományegyetem politikatudományi karának adjunktusa. Tanulmányai a Magyar Kisebbség, Regio című szaklapokban, valamint magyar és román nyelvű szakválogatásokban jelennek meg. Publicisztikát A Hét, a Provincia, a Korunk, valamint a magyarországi HVG és Heti Válasz című lapokban közöl.
Írásai:
Bakk Miklós A németországi szorb népcsoport jogai [html]
Bakk Miklós Alapszerződés-paradigmák [html]
Bakk Miklós A politika mint társadalompszichológiai stressz [html]
Bakk Miklós A Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület (APADOR-CH) kisebbségi koncepciója [html]
Bakk Miklós Kisebbségi léthorizont és modernitás [html]
Bakk Miklós Diskurzus és valóság: a román paradoxon [html]
Bakk Miklós-Horváth Andor-Salat Levente A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában [html]
Bakk Miklós Modellviták - rejtett stratégiák [html]
Bakk Miklós Románia és Közép-Európa - két kiegyezés [html]
Bakk Miklós A föderalizmus aktualitása [html]
Bakk Miklós - Székely István Az RMDSZ és az önkormányzati választások [html]
Bakk Miklós A menetközbeni paradigma [html]
Bakk Miklós - Horváth Andor - Salat Levente Az RMDSZ 2003-ban - útkeresés integrációs határpontokon [html]
Bakk Miklós Az autonómia-tervek két szakasza Erdélyben 1989 után [pdf]
Bakk Miklós Kerettörvény a régiókról (Tervezet); Törvény Székelyföld különleges jogállású régió létrehozásáról (Tervezet); Székelyföld különleges jogállású régió autonómiájának statútuma (Tervezet) [pdf]
Bakk Miklós Politikai vízió és szakmai érvelés — Válaszok az autonómia-vitában megfogalmazott kritikára [html] [pdf]
Bakk Miklós — Szász Alpár Zoltán — Székely István Gergő Parlamenti és elnökválasztás Romániában 2004 novemberében [pdf]
Bakk Miklós A nemzetpolitika regionális látószöge - kiindulópontok egy új szomszédságpolitika megfogalmazásához [pdf]
Szász Alpár Zoltán - Bakk Miklós Európai parlamenti választások - első alkalommal [html] [pdf]
Bakk Miklós Az elemzés státusa, avagy a tettleges beszéd (I.) [pdf]
Bakk Miklós Politikai közösség és identitás az alkotmányban [pdf]
Bakk Miklós – Székely István-Gergő Egy regionalista vegyes párt esélyeiről Erdélyben [pdf]
Bakk Miklós A szétfejlődés logikája [pdf]
Bakk Miklós Trianon, mint emlékezetpolitikai ütközet. Újabb széljegyzetek György Péter Állatkert Kolozsváron — Képzelt Erdély című könyvéhez [pdf]
Bakk Miklós Narratíva, avagy a megértés evolúciója [pdf]
Bakk Miklós Aszimmetrikus regionalizmus és az államszerkezet átalakulása az Európai Unió tagállamaiban [pdf]
Bakk Miklós A nyelvszabadság egyetemessége. Andrássy György könyvéről [pdf]
Bakk Miklós Kormányválság Romániában – értelmezések [pdf]

Bakk Miklós politológus, egyetemi adjunktus — 1952, Székelyhíd (Bihar megye). Temesvárott szerzett számítógép —mérnöki diplomát. 1990 —ig rendszerelemz —ként dolgozott, 1991 —t —l 1999 —ig A Hét szerkeszt —je. 1999 —szét —l a Krónika f —munkatársa, majd megbízott f —szerkeszt —je. A Provincia szerkeszt —bizottságának tagja, a kolozsvári BBTE Politikatudományi karának adjunktusa. Több önálló kötet szerz —je. Lapunk szerkeszt —je.
Írásai:
Bakk Miklós A németországi szorb népcsoport jogai [html]
Bakk Miklós Alapszerződés-paradigmák [html]
Bakk Miklós A politika mint társadalompszichológiai stressz [html]
Bakk Miklós A Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület (APADOR-CH) kisebbségi koncepciója [html]
Bakk Miklós Kisebbségi léthorizont és modernitás [html]
Bakk Miklós Diskurzus és valóság: a román paradoxon [html]
Bakk Miklós-Horváth Andor-Salat Levente A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában [html]
Bakk Miklós Modellviták - rejtett stratégiák [html]
Bakk Miklós Románia és Közép-Európa - két kiegyezés [html]
Bakk Miklós A föderalizmus aktualitása [html]
Bakk Miklós - Székely István Az RMDSZ és az önkormányzati választások [html]
Bakk Miklós A menetközbeni paradigma [html]
Bakk Miklós - Horváth Andor - Salat Levente Az RMDSZ 2003-ban - útkeresés integrációs határpontokon [html]
Bakk Miklós Az autonómia-tervek két szakasza Erdélyben 1989 után [pdf]
Bakk Miklós Kerettörvény a régiókról (Tervezet); Törvény Székelyföld különleges jogállású régió létrehozásáról (Tervezet); Székelyföld különleges jogállású régió autonómiájának statútuma (Tervezet) [pdf]
Bakk Miklós Politikai vízió és szakmai érvelés — Válaszok az autonómia-vitában megfogalmazott kritikára [html] [pdf]
Bakk Miklós — Szász Alpár Zoltán — Székely István Gergő Parlamenti és elnökválasztás Romániában 2004 novemberében [pdf]
Bakk Miklós A nemzetpolitika regionális látószöge - kiindulópontok egy új szomszédságpolitika megfogalmazásához [pdf]
Szász Alpár Zoltán - Bakk Miklós Európai parlamenti választások - első alkalommal [html] [pdf]
Bakk Miklós Az elemzés státusa, avagy a tettleges beszéd (I.) [pdf]
Bakk Miklós Politikai közösség és identitás az alkotmányban [pdf]
Bakk Miklós – Székely István-Gergő Egy regionalista vegyes párt esélyeiről Erdélyben [pdf]
Bakk Miklós A szétfejlődés logikája [pdf]
Bakk Miklós Trianon, mint emlékezetpolitikai ütközet. Újabb széljegyzetek György Péter Állatkert Kolozsváron — Képzelt Erdély című könyvéhez [pdf]
Bakk Miklós Narratíva, avagy a megértés evolúciója [pdf]
Bakk Miklós Aszimmetrikus regionalizmus és az államszerkezet átalakulása az Európai Unió tagállamaiban [pdf]
Bakk Miklós A nyelvszabadság egyetemessége. Andrássy György könyvéről [pdf]
Bakk Miklós Kormányválság Romániában – értelmezések [pdf]

Balaton Petra történész — 1974, Budapest. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem-kommunikáció szakán végezte 1993—1998 között. Ezt követően a PPKE BTK-án tanársegédként történeti földrajzot és 18—19. századi gazdaság- és társadalomtörténetet tanított. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem tanársegédeként dualizmuskori gazdaság- és társadalomtörténetet tanít. A Debreceni Egyetem Doktori Iskolájának végzős hallgatója, doktori témája a „Székely (erdélyrészi) akció története”. Kutatási területe: Erdély dualizmuskori gazdaság- és társadalomtörténete. Több tanulmány szerzője.
Írásai:
Balaton Petra A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységéről (1902—1920) [pdf]

Balázs Sándor filozófiai író - 1928, Kolozsvár. 1952-ben végzett a Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán. 1954-től egyetemi lektor, 1983-tól professzor ugyanezen egyetem Filozófia-Szociológia Tanszékén. Jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem konzultáns-professzora. Lapunk szerkesztőbizottságának tagja.
Írásai:
Balázs Sándor Nemzetközi garanciák - kisebbségi jogok [html]
Balázs Sándor Egyéni és kollektív kisebbségi jogok [html]
Balázs Sándor A Bolyai egyetem... [html]
Balázs Sándor A hatalomban vagy a hatalomból [html]
Balázs Sándor Tézisek és antitézisek a kisebbségi létről [html]
Balázs Sándor Hatvanéves a "Huszonkét év" [html]
Balázs Sándor Tismăneanu-jelentés versus egyéni vélemény [html] [pdf]
Balázs Sándor Tismăneanu-jelentés versus egyéni vélemény [html] [pdf]

Balogh Arthur
Írásai:
Balogh Arthur A kisebbségek és a kisebbségi jogok [html]

Bán Tamás jogász - 1932, Budapest. Jogi tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Sorbonne-on végezte. Emberjogi témában számos tanulmánya jelent meg. Több nemzetközi szervezet tisztségviselője. Jelenleg az Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Főosztályának vezetője.
Írásai:
Bán Tamás A kisebbségvédelem szolgálatába állítható nemzetközi egyezményekről [html]

Bara Gyula közgazdász - 1950, Csíkszereda. 1974-ben végzett a bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia Gazdasági Kibernetika Karán. A Központi Informatikai Intézetben tudományos kutató 1996-ig. Kutatási területei az adatmodellezés, a gazdasági rendszerek vezérléstechnikája, vállalat-modellezés. A Svájci-Román Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító tagja, vállalkozó képzésben menedzsmentet és üzletiterv-fejlesztést ad elő. 1996-1998 között munkaügyi politikai államtitkár, 1999-től államtanácsos, címzetes államtitkár.
Írásai:
Bara Gyula Versenyző gazdaságfejlesztési stratégiák - kiegészítő gondolatok Birtalan Ákos vitaindítójához [html]

Baranyi László villamosmérnök, rádiószerkesztő - 1962, Temesvár. 1986-ban végzett a Temesvári Műszaki Főiskolán. 1990-ben a Temesvári Rádió magyar szerkesztőségének vezetője. 1992-től a BBC magyar osztályának külső munkatársa.
Írásai:
Baranyi László Magyar rádiós közszolgálat Romániában [html]

Bárdi Nándor történész - 1962, Laskod. 1987-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem történelem-Kelet-Európa szakán. Jelenleg a Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet munkatársa, a romániai magyar kisebbség 1918-1940 közötti periódusának kutatója.
Írásai:
Bárdi Nándor Javaslatok, tervek, dokumentumok az erdélyi kérdés rendezésére (1918-1940) [html]
Bárdi Nándor A kisebbségi értelmiség önképe a második világháború előtt [html]
Bárdi Nándor Pártpolitika és kisebbségpolitika. A romániai Országos Magyar Párt javaslata és annak visszhangja 1934-35-ben [html]
Bárdi Nándor Az erdélyi kérdés mint közigazgatási probléma [html]
Bárdi Nándor Választások a két világháború közti romániai magyar kisebbségpolitikában [html]
Bárdi Nándor - Kovács Éva - Misovicz Tibor Politikai attitűdök, nemzeti önképek az erdélyi magyarság körében (1997) [html]
Bárdi Nándor Önszerveződés és önreflexió a két világháború közötti magyar kisebbségtörténetben [html]
Bárdi Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére (A magyar elképzelések 1918—1940) [pdf]
Bárdi Nándor Az erdélyi magyar (és regionális) érdekek megjelenítése az 1910-es években. Az Erdélyi Szövetség programváltozatai [pdf]
Bárdi Nándor Paál Árpád Székely Köztársaság terve 1919-ből [pdf]
Bárdi Nándor Az Erdélyi Párt és a regionális politika [pdf]
Bárdi Nándor Látszat és való — a budapesti kormányzatok támogatáspolitikája [pdf]
Bárdi Nándor Iratok a budapesti kormányzatok határon túli magyarokat támogató tevékenységéről [pdf]
Bárdi Nándor Kiegészítés a vitaindítóhoz [pdf]
Bárdi Nándor Válogatás a budapesti Tömegkommunikációs Kutatóközpont nemzettudat-vizsgálatainak kutatási jelentéseiből [pdf]

Bauer Tamás közgazdász, egyetemi tanár — 1946, Budapest. Tanulmányait 1968-ban fejezte be a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1968-tól a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársa. 1988-tól a Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt tanára. A Szabad Demokraták Szövetségének alapító tagja. 1994-től 2002-ig országgyűlési képviselő. Több kötet és tanulmány szerzője.
Írásai:
Bauer Tamás A státustörvény: kisebbségvédelem helyett "nemzetpolitika" [html]
Bauer Tamás Az autonómia dilemmái [pdf]
Bauer Tamás Cukor a sebbe [pdf]

Bauer, Otto
Írásai:
Otto Bauer A nemzetiségi kérdés és a szociáldemokrácia (Részletek) [html] [pdf]

Baumgartner Bernadette történész. 1997–ben végzett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem szakán. 1999–2002 között a Pécsi TE "Európa és a magyarság a 18–20. században" doktori program hallgatója. Doktori disszertációját 2010–ben védte meg Kisebbség a kisebbségben. A Szatmár megyei németek a két világháború között címmel. 2002–2004 között a Pécsi Tudományegyetemen zajló, A közép–európai fogalom változásai a 20. században. A kis nemzettől a közép–európai föderációig c. OTKA–projektben kutató. 2002–től az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tárának tudományos munkatársa.
Írásai:
Baumgartner Bernadette A katolikus egyház és a szatmári német mozgalom a két világháború között [pdf]

Bencsik Péter történész - 1971, Kaposvár. 1995-ben a szegedi JATE földrajz-történelem - Kelet-Európa tört. spec. szakon végzett. 1993-94-ben az angliai University of Wolverhamptonon tanult környezetvédelmet. 1995-98 között a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem doktorandus-hallgatója. 1998-99-ben Soros-ösztöndíjas és óraadó tanár a szegedi JATE-n. Egy könyve és több tanulmánya jelent meg, a JATE-n megjelenő Documenta Historica c. periodika társszerkesztője.
Írásai:
Bencsik Péter A kisebb határszéli forgalom Magyarország és a szomszédos államok közt, 1898-1941 [html]
Pihurik Judit; Kordé Zoltán; Bencsik Péter Egy helytörténeti tankönyv: mérföldkő a székelység történetének tanításában [pdf]

Benedek Gyula
Írásai:
Benedek Gyula Vélemény Varga E. Árpád A romániai magyarság népességcsökkenésének okairól c. tanulmányáról [html]
Benedek Gyula Az asszimilációról mint statisztikus [html]

Benedek József geográfus, az MTA külső tagja. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karán egyetemi professzor. Legújabb tanulmányai: Metropolisz térségek és metropolizáció a poszt-szocialista Romániában. Erdélyi Múzeum, 75, 2013. 3., 99–107.; The Spatial Planning System in Romania. Romanian Review of Regional Studies, 9, 2013. 2, 23–30.; Dimensiunea regională a societăţii, diversitatea etno-culturală şi organizarea administrativ-teritorială în România. Studii de atelier, Cercetarea Minorităţilor Naţionale din România, nr. 51. 1844-5489. Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2013 (Török Ibolyával és Máthé Csongorral közösen); Fallstudienbericht Rumänien, in: André Müller, Jörg Plöger (szerk.): Wieder erstarkte Städte: Strategien, Rahmenbedingungen und Ansätze der Regenerierung in europäischen Groß- und Mittelstädten. 16–30. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Berlin, 2013. /Werkstatt: Praxis, Heft 82/ (Marius Cristeával és Thilo Langgal közösen); (2014) County-level demographic disparities in Romania. Transylvanian Review, vol. 23, 2014. 2, 138–147. (Török Ibolyával közösen)
Írásai:
Benedek József Területi polarizáció és periferializáció Romániában, székelyföldi perspektívából [pdf]

Benkő Levente történész, politológus — 1976, Budapest. 2000-ben végzett az ELTE történelem, angol és politológia szakjain. 1999 és 2002 között külügyi szakértő a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kül- és Biztonságpolitikai Államtitkárságán. 2002 óta külügyi sajtótitkár a Fidesz — Magyar Polgári Szövetség országgyűlési frakciójánál. Szintén 2002 óta az Ufi című közéleti magazin külpolitikai rovatvezetője. Szakterülete a nemzetiségietnikai konfliktusok történelmi összefüggései képezik, különös tekintettel Délkelet-Európára. Ösztöndíjak: XX. Század Intézet (2001—2002), Robert Schuman Alapítvány, Európai Néppárt (2003). Tanulmányai a Pro Minoritate és az Oost-Europa Verkenningen c. folyóiratokban jelentek meg.
Írásai:
Benkő Levente Önkép és tükörkép — Románia az EU kapujában? [html] [pdf]

Benyamin Neuberger
Írásai:
Benyamin Neuberger Nemzeti önrendelkezés: egy fogalom dilemmái [html]

Benyhe István tanár - 1954, Budapest. 1981-ben az ELTE földrajz-spanyol szakán végzett, majd 1998-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem kétéves posztgraduális képzésén kommunikációs szakirányú politikai szakértői diplomát szerzett. 1990 és 1998 között önkormányzati képviselő, jelenleg a magyar Miniszterelnöki Hivatal Kommunikációs Főosztályának főosztályvezető-helyettese.
Írásai:
Benyhe István Kisebbségi regionalizmus, magyar nemzeti érdekek, kelet-európai esélyek [html]
Benyhe István Kettős állampolgárság a Kárpát-medencében? [html]

Bereczki Kinga
Írásai:
Bereczki Kinga Hozzászólás Somai József Rendszert teremteni a civil szférában című írásához [html]

Berényi Dénes fizikus, kutató — 1928, Debrecen. 1953-ban végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem fizika szakán. 1959-ben doktorált ugyanitt, majd 1969-ben megszerezte a Magyar Tudományos Akadémián a fizikai tudományok doktora címet. 1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, majd 1985-től rendes tag. 1992-től az Academia Europaea tagja. Több mint kétszáz tanulmánya jelent meg nemzetközi tudományos folyóiratokban. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémián a határon túli magyar tudományosság kérdéseinek felelőse.
Írásai:
Berényi Dénes Az erdélyi magánegyetem kérdéséhez [html]
Berényi Dénes — Egyed Albert — Kulcsár Szabó Enikő A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban [pdf]

Bethlendi András egyetemi hallgató, BBTE Jogtudományi Kar. "A nemzeti kisebbségeket megillető egyéni és kollektív jogok problematikája" c. dolgozatával II. helyezést ért el a XV. ETDK Állam– és jogtudományi szekciójában.
Írásai:
Bethlendi András A nemzeti kisebbségeket megillető egyéni és kollektív jogok problematikája (I.) [pdf]
Bethlendi András nemzeti kisebbségeket megillető egyéni és kollektív jogok problematikája (II.) [pdf]
Bethlendi András Esettanulmány a kolozsvári többnyelvű helységnévtáblák ügyéről [pdf]

Biczó Gábor filozófus - 1968, Budapest. 1993-ban filozófia-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1997-ben doktorált filozófiából. Jelenleg a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszékén adjunktus, valamint a Debreceni Egyetem Filozófiai Intézetében és Néprajz Tanszékén óraadó tanár. Kutatási területei: a filozófiai antropológia - különös tekintettel az interpretatív antropológia hermeneutikai vetületére -, az asszimilációs folyamat vizsgálata a kortárs közép-európai társadalmakban, valamint a kulturális antropológia tudománytörténete és a 19. századi német filozófia története - elsősorban Friedrich Nietzsche bölcselete. Írásai magyarországi és külföldi folyóiratokban, illetve tanulmánykötetekben jelentek meg.
Írásai:
Biczó Gábor Megjegyzések Vetési László: Szórványstratégia - nemzetstratégia című tanulmányához [html]

Biró A. Zoltán társadalomkutató - 1955, Korond. 1978-ban végzett a Babes-Bolyai Tudományegyetem Filológia Karán. Jelenleg a csíkszeredai KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának vezetője.
Írásai:
Biró A. Zoltán Romániai magyar magánegyetem, székelyföldi szemszögből [html]

Bíró Béla újságíró, egyetemi adjunktus - 1947, Köpec. 1970-ben végzett a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem román-magyar szakán. Felsőrákoson általános iskolai tanár, majd 1971 és 1987 között a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Megyei Tükör napilap újságírója. 1990-ig a helyi gépgyár fordítója. Az illegalitásban létrejövő Limes Kör tagja. 1990-től a Brassói Lapok szerkesztője, 1996-tól a Bukaresti Egyetem adjunktusa.
Írásai:
Bíró Béla Inkompatibilitás vagy csupán másság? [html]
Bíró Béla Az idő rostáján [html]
Bíró Béla Megkülönböztetett diszkrimináció? [html]

Bíró Sándor
Írásai:
Bíró Sándor A kolozsvári egyetem a román uralom alatt [html]

Birtalan Ákos közgazdász - 1962, Székelyvécke (Maros megye). 1985-ben végzett a kolozsvári BBTE Közgazdasági Karán, majd 1995-től a bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia külgazdasági szakának doktorandusa. 1998-tól a BBTE üzleti karán adjunktus, a sepsiszentgyörgyi management és közigazgatási főiskolákon tanít. 1992-óta az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője, 1996-98 között a Ciorbea-kormány turisztikai minisztere.
Írásai:
Birtalan Ákos Gondolatok az önálló gazdasági életről kisebbségi létfeltételek közepette [html]
Birtalan Ákos Belső választásokról és másokról, "eretnek" megközelítésben [html]

Bjola, Corneliu politológus — 1999-ben fejezi be a Leuveni Katolikus Egyetem keretén belül működő Európai Tanulmányok magiszteri programot, majd 2002-ben a budapesti Közép-Európa Egyetem Nemzetközi kapcsolatok magiszteri programját. Jelenleg a Torontói Egyetemen nemzetközi kapcsolatok témakörben PhD tanulmányokat folytat. Kutatási területei: a nemzetközi kapcsolatok konstruktivista és poszt-strukturalista elméletei, etika és nemzetközi kapcsolatok, az európai integráció, nemzetközi szervezetek. Kutatásai során elért eredményeiért többször részesült hazai, illetve nemzetközi díjban. Tanulmányai hazai és nemzetközi folyóiratokban jelentek meg. Több folyóirat szerkesztőségének tagja.
Írásai:
Corneliu Bjola A közösségi habitus és az európai integráció [html] [pdf]

Bodó Barna tanár, író, politikus — 1948, Sepsiszentgyörgy. Tanulmányait 1972-ben a Temesvári Tudományegyetem Fizika Karán végezte. 1972-től újságíró és óraadó tanár. 1984—1989: az Előre tudományos rovatát vezeti. 1990-től RMDSZ-politikus. 1990—1991 között az RMDSZ Temes megyei szervezetének elnöke, valamint a Szövetség országos politikai alelnöke volt. 1993—1995 között az RMDSZ ügyvezető politikai alelnöki tisztségét töltötte be. 1995—1999 között az SZKT Állandó Bizottságának egyik alelnöke. 1997-től politológiát oktat a temesvári Banatul Egyetemen és a kolozsvári Babeş—Bolyai Tudományegyetemen. A temesvári Szórvány Alapítvány elnöke.
Írásai:
Bodó Barna Oktatási reálpolitika, avagy mennyire beteg az RMDSZ állatorvosi lova? [html]
Bodó Barna Sajtó és regionalizmus [html]
Bodó Barna Jövőtervezés és bűnbánat [html]
Bodó Barna Választás és váltás [html]
Bodó Barna Eseménytörténet és szellemrajz [html]
Bodó Barna Civil önépítkezés [html]
Bodó Barna Régió és politika [html]
Bodó Barna Autonómia-paradoxonok [pdf]
Bodó Barna Identitás, lokalitás, hálózatok [pdf]
Bodó Barna Az egyetem-kérdés olvasatai [pdf]
Bodó Barna Jog és politika Romániában. A marosvásárhelyi katolikus líceum kálváriája [pdf]

Boér Hunor geológus - 1963, Barót. Tanulmányait 1988-ban a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen végezte. 1993-tól a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum könyvtárosa.
Írásai:
Boér Hunor A kisebbségi lét fogalma [html]

Boga Emese a BBTE Közgazdaságtudományi Karának marketing szakán, illetve a Politikatudományi Kar újságírói szakán IV. éves hallgató - 1978, Kolozsvár. 1999-ben I. helyezést, 2000-ben pedig II. helyezést ért el az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián.
Írásai:
Boga Emese Az ígéret mint árucikk [html]
Alt Mónika - Boga Emese Se vele, se nélküle [html]

Bogdán Andrea jogtanácsos, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár
Írásai:
Bogdán Andrea - Monica Căluşer – Olimpia Moţeanu – Salat Levente A nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó előírások gyakorlatba ültetése a közintézmények szintjén [pdf]

Bognár Zalán történész, tanár - 1963, Budapest. Diplomáját 1990-ben szerezte a szegedi JATE történelem-földrajz tanári szakán. Ezt követően a Hadtörténelmi Levéltár tudományos munkatársa. A második világháború témaköréből több előadást tartott, valamint a Hadtörténeti Múzeum Hadifogoly kiállításának szakmai tanácsadója volt. Három évet tanított a Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnáziumban. 1996 óta a Károli Gáspár Református Egyetem BTK-án a 19-20. századi magyar történelem oktatója. Utolsó éves PhD hallgató az ELTE 19-20. századi magyar történeti doktori iskoláján. Kutatási területe a magyarság II. világháborút megelőző és azt követő időszakának társadalom-, had- és politikatörténete. Publikációi is ezekből a témakörökből készültek, melyek leginkább a Hadtörténelmi Közlemények hasábjain jelentek meg. Két szaklexikon társszerzője: Magyarország a második világháborúban, Magyarország az első világháborúban.
Írásai:
Bognár Zalán Róluk, de nélkülük... [html]

Bognár Zoltán politológus — 1980, Arad. A kolozsvári BBTE-n szerzett politológusi oklevelet. Jelenleg magiszteri hallgató a BBTE politológia szakán. Elemzései jelentek meg a Transindex internetes portálon és a Krónika Szempont rovatában.
Írásai:
Bognár Zoltán Autonómiák világszerte: az önállóság formai és tartalmi ismérvei tizennyolc államban (1.) [pdf]
Bognár Zoltán Levente Autonómiák világszerte: az önállóság formai és tartalmi ismérvei tizennyolc államban (2.) [pdf]
Bognár Zoltán Romániai magyar nyelvű nyilvános politikai elemzés [pdf]

Borbáth Endre egyetemi hallgató – 1991, Sepsiszentgyörgy. A Babes–Bolyai Tudományegyetem II. éves filozófia, illetve politikatudomány (angol vonal) szakos hallgatója. A Politikai marketing és a Pro Philosophia Szakkollégiumok tagja. 2010-től részt vesz az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság – politikai filozófia munkacsoportjában. Védhető-e a paternalista állam? – liberális, kommunitárius álláspont c. dolgozatával első helyezett lett az Erdélyi Magyar Tudományos Diákköri Konferencián.
Írásai:
Borbáth Endre Védhető-e a paternalista állam? – liberális, kommunitárius álláspont [pdf]
Borbáth Endre A nacionalizmus és a liberalizmus történeti-logikai összefonódásai (I.) [pdf]
Borbáth Endre A nacionalizmus és a liberalizmus történeti-logikai összefonódásai (II.) [pdf]

Borbély Imre vegyészmérnök — 1948, Temesvár. 1974-ben végzett a Temesvári Műszaki Egyetemen. 1977 és 1990 között tudományos kutatóként dolgozott. 1990-ben politikai pályára lép. Alapító tagja több civil kezdeményezésnek (Immanuel Kant Társaság, Román—Magyar Baráti Társaság, Interconfessio Társaság). 1991-től 1993-ig az RMDSZ országos elnökségének tagja, 1992 és 1996 között Hargita megyei parlamenti képviselő. 1997-től az MVSZ Nemzetstratégiai Bizottságának koordinátora. Jelenleg a Magyarok Világszövetségének Kárpát-medencei elnöke.
Írásai:
Borbély Imre Gál Gyula: Dél-Tirol [html]
Borbély Imre Gyarapodó magyarság [html]
Borbély Imre-Borbély Zsolt Attila RMDSZ: érték, érdek és hatalom, 1989-1998 [html]
Borbély Imre A nemzet hiányzó paradigmája [html]
Borbély Imre Pro vagy kontra. A magyar állampolgárság alanyi jogának kiterjesztése minden magyarra [html]
Borbély Imre Külhoni állampolgárság vagy státustörvény? Az elszakított nemzetrészek magyarországi jogállásának rendezési lehetőségei [html]
Borbély Imre Az erdélyi kérdés magyar szempontból [html]
Borbély Imre A magyar állampolgárság akadálytalan odaítélése minden azt igénylő magyarnak és az erdélyi magyar autonómia [pdf]

Borbély László közgazdász, politikus — 1954, Marosvásárhely. Tanulmányait 1977-ben a temesvári Közgazdaságtudományi Egyetem Ipargazdasági szakán végezte. 1990-ben politikai pályára lépett. 1990 és 1994 között az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke, 1990—1996 között parlamenti képviselő volt. 1994—1995-ben a Képviselőház titkári teendőit látta el. 1997—2000 között a Területrendezési és Közmunkaügyi Minisztérium államtitkára. Jelenleg parlamenti képviselő, a Képviselőház titkára.
Írásai:
Borbély László "Őszinteség" [html]
Borbély László A mindennapok jövőbe vezető hosszú útja [pdf]

Borbély Zsolt Attila jogász, politológus — 1968, Temesvár. A szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerez jogi diplomát 1996 februárjában, majd ugyanez év nyarán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán politológusi diplomát kap. A Reform Tömörülés platform egyik alapítója és alelnöke. 1990 óta kisebb kihagyásokkal tagja az RMDSZ nagyválasztmányának (KOT, SZKT). Lapunk szerkesztője. Az erdélyi magyarság politikai önartikulációjával foglalkozó írásai az erdélyi és az anyaországi konzervatív sajtóban jelennek meg.
Írásai:
Borbély Imre-Borbély Zsolt Attila RMDSZ: érték, érdek és hatalom, 1989-1998 [html]
Borbély Zsolt Attila A belső választások és a belső parlamentarizmus viszonyrendszere [html]
Borbély Zsolt Attila A státustörvény: magyar nemzetstratégiai alapvetés és nemzetpolitikai lakmuszpapír [html]
Borbély Zsolt Attila Az autonómia mint nemzetpolitikai imperativus [pdf]
Borbély Zsolt Attila „Kooperatív szembenállás”: cél vagy eszköz? [pdf]
Borbély Zsolt Attila Összmagyarság és erdélyiség [pdf]
dr. Borbély Zsolt Attila A magyar állampolgárság kiterjesztésének nemzetpolitikai vetületei [pdf]
Borbély Zsolt Attila Az RMDSZ 25 éve: a magyar nemzeti önkormányzattól a román versenypártig [pdf]

Borboly Csaba politológus — 1974, Gyergyószentmiklós (Hargita megye). 1999 —ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam — és Jogtudományi Kara politológia szakán. Jelenleg Hargita Megye Tanácsának alelnöke, az RMDSZ —szel együttm «köd — erdélyi magyar ifjúsági szervezeteket tömörít — Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke, és 2007. —szét —l az RMDSZ Csík Területi Szervezetének elnöke. Közéleti írásai rendszeresen megjelennek az Új Magyar Szó, illetve Krónika napilapok hasábjain, a Csíki Kisújság id —szaki lapban, a MIÉRT kiadványaiban.
Írásai:
Borboly Csaba Több mint közvélemény-kutatás - 2007. november 25. - EP választás [html] [pdf]

Borsi-Kálmán Béla történész - 1948, Csengerbagos (Szatmár megye). Tanulmányait 1973-ban az ELTE történelem-román szakán végezte. Ezt követően 5 évig tanársegéd, miközben műfordítóként és tolmácsként is tevékenykedik. 1981 és 1990 között az ELTE Kelet-Európa Történeti Tanszékének adjunktusa volt. 1990-1995 között a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövetségének kulturális és politikai ügyekkel foglalkozó tanácsosa. 1993. július 1-től az ELTE Kelet-Európa Történeti Tanszékének docense.
Írásai:
Borsi-Kálmán Béla "Mitteleurópa és egy ""Integrált Európa"" határmezsgyéjén" [html]

Borsody István
Írásai:
Borsody István Magyarország és a csehszlovákiai magyarság [html]

Both Noémi Zsuzsanna egyetemi hallgató – Sepsiszentgyörgy, 1990. Középiskolai tanulmányait a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban végezte. Jelenleg a kolozsvári BBTE Történelem és Filozófia Karán, III. éves történelem szakos hallgató.
Írásai:
Both Noémi Zsuzsanna Népszolgálat és kompromisszum. Életmű a szocialista Romániában [pdf]

Bottoni, Stefano történész, a Bolognai Egyetem PHD hallgatója — 1977, Bologna. 2001-ben végzett a Bolognai Egyetem (Universita di Bologna) bölcsészkarának történelem szakán. 2002 januárjától a Legújabbkori Történelem Tanszéken működő „Európa története” PhD program hallgatója. Kutatási területe a második világháború utáni Románia társadalomtörténete, különös tekintettel a kommunista rendszer felépítésére és működésére a Magyar Autonóm Tartományban. Magyarországon és Romániában végzett kutatómunkája mellett oktatóként is dolgozik a Bolognai Egyetemen.
Írásai:
Stefano Bottoni Források a Magyar Autonóm Tartomány geneziséről [pdf]
Stefano Bottoni A hontalan forradalmár — Reflexiók Szoboszlay Aladár ügyére [html] [pdf]
Stefano Bottoni — Novák Zoltán A megfigyelési dosszié kutatása Romániában [pdf]
Stefano Bottoni Népszolgálat és túlélés. Mikó Imre és a román állambiztonság,1948—1971 [pdf]

Brunner, Georg jogász, egyetemi tanár — 1936, Budapest. A Kelet-Európai jog és közjog emeritus professzora, a Cologne Egyetem keretén belül működő Kelet-Európai Jog Intézetének igazgatója volt. Számos tanulmánya jelent meg összehasonlító jog területén belül.
Írásai:
Georg Brunner — Herbert Küpper Európai autonómia-megoldások: A kisebbségi önkormányzatok autonómia-modelljeinek tipológiája [pdf]

Buday-Sántha Attila egyetemi tanár, agrármérnök — Szekszárd, 1941. 1964-ben végzett a Keszthelyi Agrártudományi Főiskolán, majd 1967-ben mérnöktanári képesítést szerez. Tanulmányait a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen egészíti ki, ahol mezőgazdasági szakmérnöki képzésen vesz részt. 1972-től a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem oktatója, 1994- től egyetemi tanár. 1989 óta az Agrár- és Környezetgazdaságtan Tanszék vezetője, a közgazdaságtudomány kandidátusa, a közgazdaságtudomány doktora. 1994-ben az MTA RKK-val közösen létrehozza a Regionális Politika és Gazdaságtan egyetemi szakot, 1996-ban pedig a hasonló című PHD programot. Több kötet és tanulmány szerzője.
Írásai:
Buday-Sántha Attila Székelyföld [pdf]

Buti, Daniel politológus, egyetemi tanársegéd — a Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem Politikatudományok Karán végzett 2003-ban, és ugyanebben az évben diplomát szerzett a Bukaresti Egyetem Politikatudományok és Közigazgatás Karán politikatudományokból. Mesteri diplomát szerzett a SNSPA (Politikatudományi és Közigazgatási Nemzeti Iskola) keretében Politikaépítés és választásmenedzsment szakon. Egyetemi tanársegéd a Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem Politikatudományok Karán.
Írásai:
Buti, Daniel A román pártrendszer egy funkcionális forma keresésében [pdf]

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék