magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  n betű: 17 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Nadège Ragaru a Centre d'études et de recherches internationales (SciencesPo–CERI – Nemzetközi tanulmányok és kutatások központja) kutatója és a Sciences Po oktatója. Kutatási területei: a kommunizmus történeti szociológiája Bulgáriában, identitáspolitikák Bulgáriában és Macedóniában, vizuális kultúra és vizuális antropológia. Aktuális publikációi: Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme. Consommer à l'Est (társszerző: Antonela Capelle–Pogăcean); «Bulgarie: une 'révolution' en palimpseste» (In Jérôme Heurtaux – Cédric Pellen (szerk.): 1989 à l'Est de l'Europe. Une mémoire controversée, La Tour d'Aigues: Editions de l'Aube, 2009, 172–202.); «The Political Uses and Social Lives of 'National Heroes': Controversies over Skanderbeg's Statue in Skopje» (Südosteuropa, 56(4), 2008, 522–555.); «ONG et enjeux minoritaires en Bulgarie: au–delà de 'l'importation/exportation' des modèles internationaux» (Critique internationale, 40, 2008, 27–50.)

Nagy Benedek egyetemi oktató, kutató, tanácsadó — 1978, Csíkszereda. Tanulmányait 1997—2000 között végezte a Bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémia kereskedelmi szakának turisztika és szolgáltatások szakirányán. 2002 júliusától a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdasági Doktori Iskolájának levelező tagozatán folyatja tanulmányait. 2003-tól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai, Gazdaság- és Humántudományi Karának Gazdaságtudományi Tanszékén gyakornok. 2005-től az Országos Turisztikai Kutatási-fejlesztési Intézet segédkutatója. Kutatási területét a területi marketing képezi. A Proprietarius Egyesület, valamint a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja.
Írásai:
Nagy Benedek Néhány gondolat a vidékfejlesztési vitaanyag javaslataival kapcsolatban [pdf]

Nagy Csongor István jogász, doktorandus — 1979, Kolozsvár. 2003-ban végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán. Egyetemi tanulmányokat folytatott Hollandiában, Németországban és az Egyesült Államokban. Jelenleg a Central European University-n végez LLM tanulmányokat és az ELTE ÁJK Phd-hallgatója. 1999-ben I. helyezést, 2001-ben II. és III. helyezést, 2003-ban pedig II. helyezést és különdíjat ért el a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 2001-ben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Pro Scientia Aranyérmét. A Láthatatlan Kollégium tagja és a Bibó István Szakkollégium nevelőtanára.
Írásai:
Nagy Csongor István A romániai kisebbségi jog 1945 és 1989 közötti történetének tendenciái, különös tekintettel a romániai magyarság történetére (I.) [html]
Nagy Csongor István A romániai kisebbségi jog 1945 és 1989 közötti történetének tendenciái, különös tekintettel a romániai magyarság történetére (2.) [html]
Nagy Csongor István Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban? [pdf]

Nagy István közgazdász – 1978, Csíkszereda. 2000–ben végzett a BBTE Közgazdaságtudományi Karának Bank–Pénzügy szakán. 2003–tól a Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola hallgatója. 2006 és 2008 között az EMTE csíkszeredai karán tanársegéd. 2007–től a Pireus Bank csíkszeredai fiókájnak vezetője. Kutatási témája: Székelyföld gazdasági fejlettsége, szerkezete
Írásai:
Nagy István Versenyképesség a székelyföldi megyékben [pdf]

Nagy József magiszteri hallgató – 1986, Gyergyószentmiklós. Egyetemi tanulmányait 2008–ban végezte a BBTE Történelem–Filozófia Karának történelem szakán. Jelenleg ugyanezen kar Jelenkori történelem – Nemzetközi kapcsolatok magiszteri képzésén vesz részt. Kutatási területei: Erdély második világháborús hadtörténete; Székelyföld hadtörténeti vonatkozásai; Gyergyó vidék helytörténete.
Írásai:
Nemes Nagy József Regionális fejlődés, regionális politika [html]
Nagy József Magyar határvadászok – román határőrök. Határincidensek Székelyföld határain a második világháború idején [pdf]
Nagy József A m. kir. 32. székely honvéd határvadász-zászlóalj története a visszaemlékezések tükrében [pdf]

Nagy Kata szociológus — 1969, Nagybánya. 1997-ben végzett a kolozsvári BBTE Történelem—filozófia Karának szociológia szakán. 1997—2000 között az ELTE keretén belül működő Kisebbségszociológiai mesteri program hallgatója. 2000-től a Trend Alapítvány — Trend Társadalomkutató Műhely tudományos munkatársa
Írásai:
Sorbán Angella - Nagy Kata Beszélgetések a státustörvényről Erdélyben [html]
Sorbán Angella - Nagy Kata Merre haladt a romániai magyar társadalom az elmúlt tizenkét évben? [html]
Sorbán Angella — Nagy Kata Kisebbségbe zárva — Közéletről, RMDSZ-ről, érdekérvényesítésről, politikáról [pdf]
Sorbán Angella - Nagy Kata A felnőttoktatás lehetséges irányai az erdélyi magyar diplomások körében [pdf]

Nagy Lajos
Írásai:
Nagy Lajos A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában (Fejezetek) [html]

Nánay Béla
Írásai:
Nánay Béla A kisebbségi magyar lélek [html]

Néda Árpád fizikus, egyetemi tanár — 1937, Brassó. 1959-ben végzett a Bolyai Tudományegyetem matematika—fizika szakán. 1978-ban megszerezte a fizikatudományok doktora címet „Rendezett mágneses anyagok termikus tulajdonságai” c. értekezésével. 1959-től a Babeş—Bolyai Tudományegyetem oktatója, 1991-től a BBTE Fizika Karának dékán-helyettese volt, majd rektorhelyettesként tevékenykedett. 2004-es nyugdíjba vonulását követően oktatói tevékenyéségét óraadó tanárként folytatja. Kutatási területét a szilárdtest fizika képezi. Több szakdolgozat szerzője, amelyek a „Physica status solidy”, Journal of Magnetic Materials, Applaid Physics, illetve belföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Egyéni vagy társszerzőként több kötetet és egyetemi jegyzetet jelentetett meg: Mechanika, Hőtan, Fizikai kis lexikon, Mechanikai hullámok, Laboratóriumi gyakorlatok, Fizikai példatár.
Írásai:
Péntek János — Kása Zoltán — Néda Árpád — Sárkány-Kis Endre Tervezet a BBTE két önálló, magyar oktatási nyelvű karának létrehozására [pdf]

Neményi József Nándor
Írásai:
Neményi József Nándor A gazdasági átmenet paradoxonai a mai Romániában [html]

Nemes Árpád építészmérnök, - 1968, Szászrégen. Tanulmányait 1993-ban a Kolozsvári Muszaki Egyetemen végezte. 1995 márciusában a washingtoni Johns Hopkins Universityn masters fokozatot szerzett. 1995 szeptemberétől az RMDSZ Szövetségi Elnöki Hivatalának nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó tanácsadója. Jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban a nemzetközi kapcsolatok doktorandusa.
Írásai:
Nemes Árpád A magyar kisebbség és Románia NATO-integrációja [html]

Nemes Nagy József
Írásai:
Nemes Nagy József Regionális fejlődés, regionális politika [html]

Németh Tünde
Írásai:
Németh Tünde Kisebbségkutatás - a Szemle-folyóirat a nemzetiségi irodalomról [html]

Németh Zsolt szociológus-közgazdász - 1963, Budapest. 1987-ben végzett a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy-szociológia szakán. A FIDESZ Magyar Polgári Párt egyik alapítója, 1990-től országgyűlési képviselő. 1993-tól az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének munkájában résztvevő magyar delegáció tagja, majd vezetője, a jogi és emberi jogi bizottság tagja, számos tárgykörben az ET raportőre volt. 1998-tól a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának politikai államtitkára.
Írásai:
Németh Zsolt Kisebbségvédelem az Európa Tanácsban és a Bindig-jelentés [html]
Németh Zsolt A határokon átívelő nemzeti integráció jegyében [html]

Nettl, John Peter politológus — Fontosabb kötetei: The Soviet achievement; The Eastern Zone and Soviet policy in Germany, 1945—50; Rosa Luxemburg; Political mobilization: a sociological analysis of methods and concepts, illetve a Roland Robertsonnal közösen írt, International system and the modernization of societies: the formation of national goals and attitudes c. kötet.
Írásai:
Nettl, John Peter Az állam, mint fogalmi változó [pdf]

Niculescu Tóni vegyészmérnök, politikus — 1964, Marosvásárhely. Mérnöki diplomáját 1991-ben a bukaresti Műszaki Egyetemen szerezte. 2001ben végzett a The Open University Business School professzionális menedzsment szakán. 2004-ben fejezte be a Bukaresti Egyetem Euro-At-lanti Tanulmányok Központja által meghirdetett nemzetközi kapcsolatok magiszteri programot. 1993—1997 között az RMDSZ Szövetségi Elnöki Hivatalának kabinetfőnöke, politikai tanácsosa, 1997 júliusa és 1998 májusa között kormányfőtitkár-helyettes. Ezt követően az Európai Integrációs Hivatal államtitkára 1999 februárjáig. 2001 június — 2002. december között a Soros Alapítvány egy Nyitott Társadalomért Európai Integrációs Programjának igazgatója, 2003 júliusától az RMDSZ EU-integrációs főosztályának ügyvezető alelnöke. 2002—2003-ban az Európai Konvent román küldöttségének szakértője.
Írásai:
Niculescu Antal Legalább megpróbáltuk! [html]
Niculescu Tóni Románia EU-csatlakozása [html] [pdf]

Nona Chilian
Írásai:
Nona Chilian — Victor Platon Az Európai Unió régiófejlesztési politikája. Célkitűzések és eszközök [html] [pdf]

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék