magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  d betű: 19 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Dáné Tibor jogász, író, politikus - 1923, Kolozsvár. Tanulmányait 1949-ben a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán végezte. 1946-tól a Bolyai TE tanársegéde, 1949-től a jogi karon a kriminalisztika és a törvényszéki orvostan megbízott előadója, a Jog- és Közgazdaság-tudományi Intézetben a büntető perrendtartás előadója volt. 1952-től általános iskolai tanár, 1954-től a kolozsvári Kertészeti Kutató Intézet tudományos titkára, és a bukaresti Ifjúsági Könyvkiadó könyvszerkesztője volt. 1970-től 1983-ban történt nyugdíjazásáig a Dacia Könyvkiadó művészeti és tudományos magyar nyelvű könyveinek szerkesztője. 1990-től az RMDSZ választmányi tagja, a Szociáldemokrata Tömörülés alapító tagja és 1996-ig annak elnöke.
Írásai:
Dáné Tibor Önmeghatározásunk felette szükséges voltáról [html]

Deák Ágnes Történész, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Új– és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékének egyetemi docense. E–mail: deakagnes@yahoo.com
Írásai:
Deák Ágnes Az 1868-as nemzetiségi törvény ausztriai előzményei [pdf]

Deák András közgazdász, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakának végzettje. Jelenleg a Teleki László Alapítvány Külügyi Intézetének munkatársa. Kutatási területe az orosz külpolitika a kilencvenes években.
Írásai:
Deák András Többségben és kisebbségben: az észtországi oroszok jogi helyzete a kilencvenes években [html]

Decker, Eillen M. jogász. Az Amerikai Ügyvédi Egyesület - Közép- és Kelet-Európai Törvénykezdeményezés csoportja által felkért független szakértő.
Írásai:
Eileen M. Decker Memorandum két romániai kisebbségi jogokról szóló törvénytervezet tárgyában [html]

Demény Gyöngyvér szociológus - 1972, Marosvásárhely. 1995-ben végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-számítástechnika szakán, majd 2000-ben szociológus oklevelet szerez a Babes-Bolyai Tudományegyetemen. Jelenleg másodéves hallgató az ELTE-UNESCO Kisebbségszociológia Programján, valamint elsőéves a Századvég Politikai Iskola politikai szakértői szakán.
Írásai:
Demény Gyöngyvér Kisebbségek oktatási jogai és a magyar tannyelvű felsőfokú oktatás Romániában [html]

Demény Lajos történészprofesszor - 1926, Kisfürtös (Maros megye). 1949-től a szovjetunióbeli Jekaterinburgban, majd Szentpéterváron történelmet hallgatott, 1954-ben diplomát szerzett, majd 1956-ban ugyanott doktorált. Jelenleg a Nicolae Iorga Történelemtudományi Intézet munkatársa. 1995-től a MTA külső tagja.
Írásai:
Dr. Demény Lajos A romániai magyarság a központosított nemzetállam kelepcéjében [html]
Dr. Demény Lajos Király Károly: Nyílt kártyákkal [html]
Demény Lajos Természetes nemzetiségi és anyanyelvi adottságunkból fakadó feladat [html]

Demeter Attila vállalkozó - 1958, Kézdivásárhely. 1984-ben végzett a brassói Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán. 1992-ig több állami cégnél mérnökként dolgozik. 1992-ben a New York-i Állami Egyetemen menedzseri képesítést szerez, majd magánvállalkozóként saját cégét vezeti. 1999. áprilisától a Román Fejlesztési Ügynökség alelnökének tanácsosa.
Írásai:
Demeter Attila Gazdagok vagy különcök legyünk? [html]

Demeter János politikus, RMDSZ-tisztségviselő — 1961, Barót. 1986- ban végzett a Kolozsvári Agrártudományi Egyetemen, ezt követően 1990- ig állatorvosként dolgozott Baróton. 1990—1992, illetve 1996—1998 között Barót polgármestere, 1992—1996 között városi önkormányzati képviselő, 1995—1996 között az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének közigazgatási és területi szervezetek problémájával megbízott ügyvezető alelnöke, majd 1998—2000 között kormány-főtitkár-helyettes. Jelenleg a Kovászna Megyei Önkormányzati Tanács, az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsának elnöke, valamint az Európa Tanács Szociális Kohéziós Bizottságának, Helyi és Regionális Képviseletek Kongresszusának képviselője.
Írásai:
Demeter János — Klárik László Attila Quo vadis Terra Siculorum? Gondolatok a székelyföldi jövőképről [pdf]

Demeter M. Attila filozófus - 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babes-Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. 1997-ben magiszteri diplomát szerzett. Jelenleg a BBTE Történelem-Filozófia tanszékén tanársegéd, illetve a Partiumi Keresztény Egyetemen vallásfilozófiát és politikai filozófiát ad elő. Több tanulmány szerzője.
Írásai:
Demeter M. Attila Negatív és pozitív szabadság, liberalizmus és kommunitarizmus [html]
Demeter M. Attila Autonómia: mi végre? [pdf]
Demeter M. Attila Megérthetjük-e a diktatúrát az ügynökkérdés révén? [pdf]
Demeter M. Attila - Tonk Márton Az európai szintű kisebbségvédelem stratégiái és normái [html] [pdf]
Demeter M. Attila Eötvös József nemzetiségi nézetei az Uralkodó eszmékben [pdf]

Demeter M. Attila filozófus, egyetemi adjunktus — 1972, Szentegyháza. Tanulmányait 1996 —ban végezte a BBTE Történelem és Filozófia Karának filozófia szakán, majd 1996—1997 —ben magiszteri fokozatot szerzett kultúrfilozófiából. 1996—2001 között doktori tanulmányokat folytatott a BBTE Szisztematikus Filozófia Tanszékén m «köd — Metafizika és ontológia program keretén belül. 1996 —tól a BBTE Szisztematikus Filozófia Tanszékének gyakornoka, 1998 —tól tanársegéd, majd 2001 —t —l egyetemi adjunktus. 1998—2005 között a Partiumi Keresztény Egyetem társult oktatója. Kutatási területei: politikai filozófia, politikai eszmetörténet. Több önálló kötet szerz —je.
Írásai:
Demeter M. Attila Negatív és pozitív szabadság, liberalizmus és kommunitarizmus [html]
Demeter M. Attila Autonómia: mi végre? [pdf]
Demeter M. Attila Megérthetjük-e a diktatúrát az ügynökkérdés révén? [pdf]
Demeter M. Attila - Tonk Márton Az európai szintű kisebbségvédelem stratégiái és normái [html] [pdf]
Demeter M. Attila Eötvös József nemzetiségi nézetei az Uralkodó eszmékben [pdf]

Demkó Attila történész—politológus — 1976. Jelenleg doktori tanulmányokat folytat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, kutatási területe a nemzeti kisebbségi kérdés, különös tekintettel annak biztonságpolitikai vonatkozásaira. Számos cikk és tanulmány szerzője Délkelet-Európáról, elsősorban a délszláv háborúk témaköréből.
Írásai:
Demkó Attila Románia kül-, biztonság- és szomszédságpolitikája és az Európai Uniós csatlakozás [html] [pdf]

Dijk, Pieter van jogász. A Holland Államtanács tagja, a hollandiai Helsinki Bizottság alelnöke, a holland Emberi Jogi Intézet elnöke. A Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület által felkért szakértő.
Írásai:
Pieter van Dijk A különböző nemzeti kisebbségi törvénytervezetek értékelése a témakörre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel való megfelelés szempontjából [html]

Dobos Balázs Történész, politológus, az MTA Etnikai– Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének fiatal kutatói ösztöndíjasa. E–mail: balazs.dobos@gmail.com
Írásai:
Dobos Balázs Kisebbségpolitikai célok és koncepciók Magyarországon 1988–1993 között [pdf]
Dobos Balázs Roma pártok és választási mobilizáció Magyarországon [pdf]

Dobos Ferenc szociálantropológus - 1952, Lelesz. Egyetemi tanulmányait a budapesti ELTE Bölcsészkarán végezte. A Balázs Ferenc Intézet kutatási igazgatója. Dr.
Írásai:
Sorbán Angella - Dobos Ferenc Szociológiai felmérés a határon túl élő magyar közösségek körében az asszimiláció folyamatairól - Erdély [html]
Sorbán Angella-Dobos Ferenc Adalékok az erdélyi magyarság közéleti és politikai értékrendjéhez [html]

Dolník Erzsébet tanfelügyelő, oktatáspolitikus - 1940, Pozsonyligetfalu. A Pozsonyi Magyar Tannyelvű Felsőfokú Pedagógiai Iskola matematika-fizika karán szerez tanári oklevelet. 1990 óta a nemzetiségi oktatásért felelős tanfelügyelő, az Együttélés Politikai Mozgalom oktatási alelnöke.
Írásai:
Dolník Erzsébet A felvidéki magyar oktatási rendszer időszerű kérdései [html]

Donna E. Arzt
Írásai:
Donna E. Arzt A Román Kisebbségi Bizottság Nemzeti Kisebbségi Törvényének és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Nemzeti Kisebbségekre és Autonóm Közösségekre vonatkozó törvénytervezetének szemléje [html]

Duculescu, Victor
Írásai:
Victor Duculescu Az Alkotmány felülvizsgálatának néhány elméleti és gyakorlati szempontja [html]

Dömötörfi Tibor történész – az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatási területei: német nyelvű országok újkori és legújabb kori története; társadalomtörténet a 20. században; politikai szociológia; történelem újkori segédtudományai. PHD.
Írásai:
Seres Attila – Dömötörfi Tibor Magyar iskolakérdés Brailában a két világháború között [pdf]

Dörömbei Sára

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék