magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  r betű: 12 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Radu, Alexandru egyetemi tanár a Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetemen, a Fenomenul partidist (A pártosodás jelensége), Nevoia de schimbări (A változások szükségessége), Partidele politice din România după 1989 (Politikai pártok Romániában 1989 után) stb. írások szerzője.
Írásai:
Radu, Alexandru A pártrendszerről [pdf]

Ráduly Róbert Kálmán mérnök-közgazdász - 1968, Csíkszereda. 1992-ben végzett a bukaresti Műszaki Egyetem Finommechanika Karán, majd 1996-ban a bukaresti Közgazdaságtan Akadémia Kereskedelmi Karán. 1998-ban, illetve 1999-ben két féléves posztgraduális képzésen vett részt a Nemzeti Honvédelmi Kollégium, illetve a Román Bankárképző Intézmény hallgatójaként. 1998-tól a BBTE keretében működő sepsiszentgyörgyi közigazgatási főiskolán tanít. 1996 óta az RMDSZ csíki parlamenti képviselője.
Írásai:
Ráduly Róbert Romániában magyar gazdaságról gondolkodni, avagy a felhívástól a kihívásig [html]
Ráduly Róbert A politikai önrendelkezésünk alapjairól, avagy a belső választásoktól az erdélyi magyar önkormányzatig [html]
Ráduly Róbert Szövetség az önkormányzatokban [html]
Ráduly Róbert Kálmán Székelyföld, a belső gyarmat. Az elveszett világ nyomdokain, avagy honnan kell közelíteni a Székelyföld kérdéséhez [pdf]

Rahat Nabi-Khan indiai kisebbségkutató az UNESCO felkérésére több tanulmányt is írt az ázsiai nemzeti kisebbségek tárgykörében.
Írásai:
Rahat Nabi-Khan A kisebbségek kulturális jogainak és identitásának védelme Ázsia egyes alkotmányaiban [html]

Reiter József vegyész, közgazdász, külügyi szakértő - 1967, Budapest. 1986 és 1992 között a prágai Károly Egyetem Természettudományi Karán, majd 1992-től 1994-ig a budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem Posztgraduális Karán szerzett diplomát. A Reanal Finomvegyszergyár Rt. logisztikai vezetője, majd marketing és kereskedelmi igazgatója. 1998 őszétől a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán PH. D. hallgató.
Írásai:
Reiter József A szlovákiai Magyar Koalíció Pártja kormányzati tevékenységének első négy hónapja [html]
Reiter József-Reiter Szilvia A szlovákiai Magyar Koalíció Pártja kormányzati tevékenységének első éve [html]
Reiter József Belső választások a felvidéki magyarság körében (dilemmák és perspektívák) [html]

Reiter Szilvia történész, külgazdász - 1967, Budapest. 1991-ben a budapesti Külkereskedelmi Főiskola áruforgalmi szakán, 1994-ben az ELTE Bölcsészettudományi Kara történelem szakán szerzett diplomát. 1993-tól az Illyés Alapítvány főmunkatársa, Szlovákia, Kárpátalja, Szlovénia, Horvátország és Burgenland referense. 1995-től a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány igazgatója. Jelenleg egy multinacionális cég projekt menedzsere.
Írásai:
Reiter József-Reiter Szilvia A szlovákiai Magyar Koalíció Pártja kormányzati tevékenységének első éve [html]

Richard Jenkins
Írásai:
Richard Jenkins Az etnicitás újragondolása: identitás, kategorizáció és hatalom [html]

Ring Éva történész, egyetemi docens - 1950. 1974-ben végzett az ELTE Bölcsésztudományi Karának levéltár-bolgár szakán. 1972-ben féléves ösztöndíjjal a Varsói Tudományegyetem Történeti Intézetében dolgozik. Doktori disszertációját 1977-ben védte meg az ELTE Bölcsésztudományi Karán. 1974-1981 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán dolgozott, majd ezt követően 1994-ig a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen létesített Közép- és Kelet-Európai Akadémiai Kutatási Központban. Jelenleg egyetemi docens az ELTE BTK Kelet-Európa Történeti Tanszékén. Kandidátusi értekezését 1995-ben védte meg. 1996 májusától 1998 decemberéig az MTA-BKE Közép- és Kelet-Európa Története Kutatócsoportot vezette, 1997-1998-ban pedig a Határon Túli Magyarok Hivatalában főtanácsadóként dolgozott.
Írásai:
Kurdi Krisztina - Ring Éva Kisebbségi felsőoktatási modellek az Európai Unióban és az Erdélyi Magyar Magánegyetem [html]

Ríz Ádám tanár, politológus, köztisztviselő — 1972. 1997-ben végzett az ELTE történelem—politológia szakán, 1995-től középiskolai tanárként dolgozott. 1998-tól az Oktatási Minisztérium munkatársaként a határon túli magyar oktatási ügyek referense, majd 1999 szeptemberétől 2002 júniusáig ugyanitt a Határon Túli Magyarok Főosztályának főosztályvezetője, illetve az OM delegáltjaként az Illyés Közalapítvány kuratóriumi tagja 2002-ig. Az 1999-ben létrehozott Apáczai Közalapítvány kuratóriumi tagja 2005 májusáig. 2002 augusztusától a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium köztisztviselőjeként az uniós források felhasználására létrehozott — a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítását biztosító — intézményrendszer keretében a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Irányító Hatóságának alapító munkatársa, jelenleg a Projekt Fejlesztési Osztály vezetőjeként dolgozik. A Hidvégi Mikó Imre Alapítvány kuratóriumi tagja.
Írásai:
Horváth Tamás — Ríz Ádám Kárpát-medencei magyarok támogatásának új lehetőségei az Európai Unióban [pdf]

Robert Agranoff az Amerikai Egyesül Államok-beli Indiana University from Bloomington előadótanára, a föderalizmus és a nemzetközi kapcsolatok területére szakosodott. Fontosabb tanulmányai: Dimensions of Human Services Integration, Intergovernmental Management: Human Services Problem Solving in Six Metropolitan Areas, New Governance for Rural America: Creating Intergovernmental Partnerships. A madridi Ortega y Gasset Alapítvány kuratóriumának tagja.

Robert F. Drinan jogászprofesszor, a Georgetowni Tudományegyetem Jogi Karának előadótanára. Az Amerikai Ügyvédi Egyesület - Közép- és Kelet-Európai Törvénykezdeményezés csoportja által felkért szakértő.

Rónai András
Írásai:
Rónai András Erdély népességi viszonyai [html]

Rostás Zoltán
Írásai:
Rostás Zoltán Előszó A. Golopentia: Ajánlások a jövő rendszer kormányprogramjához c. írásához [html]

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék