magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  j betű: 14 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

J. E. Kuipers jogász. Korábban a holland belügyminiszter tanácsosa volt, jelenleg független tanácsadó, a kisebbségi nyelvek, kisebbségi jogok, valamint a közigazgatás szakértője.
Írásai:
J. E. Kuipers A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által a román parlamentbe benyújtott, a nemzeti kisebbségekre és a nemzetiségi oktatásra vonatkozó két törvénytervezet értékelése [html]

Jakab Attila vallástörténész — 1966, Csíkszereda. Franciaországi tanulmányai után a Genfi Egyetem Protestáns Teológia Karán dolgozott kutató tanársegédként (1998—2002). Főbb kutatási területei az ókeresztény társadalom- és intézménytörténet, a vallásgeopolitika, illetve az egyházak és vallási közösségek társadalmi szerepe a kisebbségek életében. A genfi székhelyű Nemzetközi Geopolitikai Központ rendszeres előadója. 2003 óta az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány tudományos munkatársa.
Írásai:
Jakab Attila — Törzsök Erika A NATO után az EU-ba — Románia euro-atlanti integrációja [html] [pdf]

Jakabffy Elemér
Írásai:
Jakabffy Elemér Az erdélyi magyarság helyzete nemzetközi vonatkozásaiban [html]
Jakabffy Elemér Tervezet a „kisebbségi törvény” javaslatához [pdf]

Jakabffy Éva szerkesztő, publicista — 1972, Budapest. Az ELTE Bölcsészet tudományi Karán végzett filozófia és pszichológia szakon, majd a MÚOSZ Tudományos Újságírói Akadémiáját végezte el. Jelenleg egy tudományos és technikai TV-műsor szerkesztőjeként és tudományos publicistaként tevékenykedik. Cikkei és interjúi többek között az Interpress Magazinban (IPM), a De Jure jogászmagazinban, az Élet és Tudományban, továbbá a Népszabadság és az Origo hírportál tudományos és technikai rovataiban jelennek meg.
Írásai:
Jakabffy Imre — Jakabffy Éva Paul Garde: A balkáni beszéd. Szavak és emberek [html] [pdf]

Jakabffy Imre közgazdász, matematikus, műfordító — 1944, Budapest. A budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1968-ban. A Magyar Nemzeti Bank tanácsosa, majd a magyar—fran-cia SG2 munkatársa volt. Jelenleg műfordítói tevékenységet folytat, ezen kívül nyelvészeti és történelmi témákkal foglalkozik, különös tekintettel — hűen a család, elsősorban dr. Jakabffy Elemér szellemi örökségéhez — a nemzetiségi kérdésekre.
Írásai:
Jakabffy Imre — Jakabffy Éva Paul Garde: A balkáni beszéd. Szavak és emberek [html] [pdf]

Jakabffy László építészmérnök - 1936, Nagyvárad. Tanulmányait 1959-ben végezte a kolozsvári Műszaki Főiskolán. 1996-2000 között Bihar megyei tanácsos. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke.
Írásai:
Jakabffy László Egy vélemény Biharból [html]

Jánki András tanár - 1953, Csetfalva (Kárpátalja). 1980-ban magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett az Ungvári Állami Egyetemen. 1980-1984 között az ungvári járási ukrán lap magyar kiadásának fordítója, majd ezt követően a Kijevi Tankönyvkiadó segédszerkesztője, illetve szerkesztője. 1988-tól Magyarországon él. Több tanulmány szerzője.
Írásai:
Jánki András Mítosz és valóság [html]

Jánosi Dalma osztályvezető az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalában
Írásai:
Jánosi Dalma A romániai nemzeti kisebbségek védelmének intézményi kerete [pdf]

Jarábik Balázs
Írásai:
Kalligram Alapítvány Jogelemző Csoportja (Jarábik Balázs, Csirik Zsolt, Gál Gábor) Memorandum: a Szlovák Köztársaság által a magyar kedvezménytörvény módosításához kidolgozott jegyzék jogi elemzése [html]

Jeszenszky Géza történész, politikus - 1941, Budapest. Tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1961-66 történelem-angol, 1971-73 könyvtár szakon végezte. Előbb az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa, majd a Magyar Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetének aspiránsa volt. 1976-tól a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa, docense, majd 1989-90 között a Társadalomtudományi Kar dékánja. Az MDF, majd az MDNP alapító tagja. 1990-től parlamenti képviselő, 1990 és 1994 között Magyarország külügyminisztere. A Magyar Atlanti Tanács elnöke. Jelenleg Magyarország washingtoni nagykövete.
Írásai:
Jeszenszky Géza Magyarország és a kétoldalú szerződések [html]
Jeszenszky Géza Magyarország és a román-magyar kiegyezés [html]

Jobbágy István történész - 1969, Komárom. 1995-ben végzett az ELTE-BTK történelem szakán, majd 1996-ban ugyanitt cseh nyelv és irodalom szakos diplomát szerez. 1997-2000 között a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok PhD-programjának hallgatója. 2001-2002-ben a BKÁE révkomáromi kihelyezett egyetemén tartott előadásokat.
Írásai:
Jobbágy István A kisebbségek fogalmának meghatározási problémája a nemzetközi kapcsolatokban [html]

John Hutchinson
Írásai:
John Hutchinson Etnicitás és modern nemzetek [html]

Juan J. Linz
Írásai:
Juan J. Linz Nemzetépítés és államépítés [html]

Juhász Albin A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskolájának hallgatója, az Alkotmányjogi Tanszék doktorandusa. A kisebbségi autonómia alkotmányjogi és nemzetközi jogi hátterének feltárásáról, a működő modellek bemutatásáról, illetve a határon túli magyar nemzeti közösségek autonómia-elképzeléseiről született dolgozatai (szerzőtárs: Gerencsér Balázs) az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon több ízben elismerésben részesültek.
Írásai:
Gerencsér Balázs - Juhász Albin A kárpát-medencei magyar autonómiák lehetősége az ezredfordulón [html]
Gerencsér Balázs - Juhász Albin A Kárpát-medencei magyar autonómiák lehetősége az ezredfordulón [html]
Gerencsér Balázs - Juhász Albin A kisebbségvédelem megvalósulása a nemzetközi szervezetekben (ENSZ, ET, EBESZ, KEK) [html]
Juhász Albin Jogi észrevételek a romániai nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény tervezetével kapcsolatban [html] [pdf]

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék