magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  o betű: 9 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Oberding József György
Írásai:
Dr. Oberding József György Adatok az erdélyi magyar középosztály termeléséhez [html]

Ódor Bálint közgazdász, diplomata — 1975, Budapest. Svájci középiskolai és egyetemi tanulmányait követően 2000-től 2004-ig a Külügyminisztériumban dolgozott. Két évig a Stratégiai és Tervezési Főosztályon, azt követően az Integrációs és Külgazdasági Államtitkárságon tevékenykedett, ahol 2002 szeptemberétől kapcsolódott be a Konvent folyamatába, és a Kormányközi Konferencia 2004. június 13-i befejezéséig foglalkozott az Alkotmányos Szerződéssel. 2004 nyarától az Országgyűlés Külügyi Hivatal EU Főosztályának osztályvezetője.
Írásai:
Ódor Bálint Az Európai Unió jövője, avagy milyen Unióhoz csatlakozik Románia? [html] [pdf]

Oláh Sándor társadalomkutató — 1954, Lövéte (Hargita megye). A KAM — Regionális és Antropológiai Kutatási Központ alapító tagja. Tanulmányai a KAM kiadványaiban, hazai és magyarországi folyóiratokban (Társadalmi Szemle, Szociológiai Szemle, Magyar Tudomány, Regio, Limes) jelentek meg. Kutatási területét az interetnikus kapcsolatok, a migráció, valamint a falusi társadalom átalakítása a szocializmusban képezik. Csendes csatatér c. könyvében a Homoród menti kollektivizálás történetét írja meg.
Írásai:
Oláh Sándor A cukor ügyétől az Internácionálé elénekléséig. Egy falusi politikai szervezet színeváltozásai, 1944—1950. [pdf]
Oláh Sándor Hozzászólás Kiss Dénes erdélyi látleleteihez [pdf]
Oláh Sándor Földhasználat a Kis-Homoród mente falvaiban a 20. században [pdf]

Olosz Levente egyetemi hallgató – 1989, Csíkszereda. A Babes–Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán tanul Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok, valamint Történelem szakirányon. Kutatási területei: a romániai zsidóság helyzete a kommunista Romániában, illetve az Izrael–Palesztin konfliktus története.
Írásai:
Olosz Levente A Demokrata Zsidó Komité kolozsvári tagozata [pdf]
Olosz Levente A Demokrata Zsidó Komité kolozsvári tagozata 1947—1953 között [pdf]

Oprescu, Dan filozófus - 1953. 1990-1991 között az Oxford University keretén belül működő St. Antony's College ösztöndíjasa. Doktori tézisét 1992-ben védte meg a Bukaresti Egyetem filozófia szakán. Jelenleg a Kisebbségügyi Minisztériumnak alárendelt Romák Nemzeti Hivatalának vezetője.
Írásai:
Dan Oprescu A nemzeti kisebbségek 1999-ben [html]

Orbán Balázs politológus — 1975, Marosvásárhely. 2003-ban végzett a Babeş—Bolyai Tudományegyetem Politikatudományok Karán, majd 2004ben magiszteri oklevelet szerzett ugyanitt. A Pro Societas — Társadalomért Egyesület alapítója (2003) és ügyvezető igazgatója. Kutatási területét a kisebbségpolitika, kisebbségi autonómia, illetve a választói preferenciák képezik. Több, e témában készült kutatás vezetője, illetve társkutatója. A Mi az autonómia? c. kötet szerzője (2004).
Írásai:
Márton János — Orbán Balázs Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetről [html] [pdf]

Orbán Márta egyetemi hallgató - 1981, Csíkszereda. 1999-től a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági Karának statisztika szakos hallgatója. 2001-től a Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégiumának tagja. I. helyezést ért el a Gáti Attilával közösen készített Privatizáció és vállalatértékelés c. dolgozattal a IV. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtan szekciójában.
Írásai:
Gáti Attila - Orbán Márta Privatizáció és vállalatértékelés [html]

Orosz Ildikó tanár, nevelésszociológus - 1960, Ungvár. Az Ungvári Állami Egyetemen szerez matematikatanári oklevelet 1983-ban, jelenleg a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanára és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen PhD-tanulmányait végzi nevelésszociológiából. Területi önkormányzati képviselő, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke.
Írásai:
Orosz Ildikó Esettanulmány a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola születéséről [html]

Owen, Karen jogász, az Emberi Jogok Ügyvédi Bizottságának tagja. Az Amerikai Ügyvédi Egyesület - Közép- és Kelet-Európai Törvénykezdeményezés csoportja által felkért független szakértő.
Írásai:
Karen Owen Romániai kisebbségjogi törvénytervezetek [html]

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék