magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  h betű: 21 szerző
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Habermas, Jürgen
Írásai:
Jürgen Habermas Az európai nemzetállam és a globalizáció hatásai [html]

Hajdó Csaba
Írásai:
Hajdó Csaba A román regionális politika reformja: lehetőségek és kihívások - Reflexió Horváth Réka és Veress Emőd tanulmányára - [html]

Hantos László
Írásai:
Hantos László Szlovenszkó és a szlovenszkói magyarság gazdasági helyzete [html]

Harrach Gábor egyetemi hallgató - 1974, Budapest. A Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett 1993-ban, a Pázmány Péter Tudományegyetem történelem-szociológia szakán végzős hallgató. Kisebbségpolitikai írásait több magyarországi lap közölte. Nemzetpolitikai stratégiai kérdésekkel foglalkozik, írásait több nyugati lap is átvette.
Írásai:
Harrach Gábor Különleges státus és nemzetgyarapodás. Demográfiai tendenciák és anyaországi szerep [html]

Hechter, Michael
Írásai:
Michael Hechter A nacionalizmus megfékezése [html]

Henry E. Hale politológus. A George Washington University politikatudományok és nemzetközi kapcsolatok oktatója. Szakterülete a demokratizálódás, etnikai politikák, regionális integráció. Főbb kötetei: Why Not Parties in Russia? Democracy, Federalism and the State (2006); The Foundations of Ethnic Politics: Separatism of States and Nations in Eurasia and the World (2008).
Írásai:
Henry E. Hale Mi az etnicitás? [pdf]

Herédi Zsolt szociológus, publicista, közösségszervező — 1971, Kolozsvár. 2002-ben végezett a BBTE szociológia szakán. 2004-ben a BBTE újságírói szakán meghirdetett magiszteri programot végezte el. Számos kutatásban vett részt, publicisztikái, esszéi, tanulmányai a kolozsvári Szabadság, a Krónika (Szempont oldalak), a Korunk oldalain jelentek meg.
Írásai:
Herédi Zsolt Balkán alulnézetből [html] [pdf]

Hermann Gabriella végzett egyetemi hallgató – 1985, Keszthely. A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi tanulmányok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Néprajz szakos végzett hallgatója. Emellett tanulmányokat folytatott ösztöndíjjal a párizsi Institut d'Études Politiqes de Paris–n és a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. A Nemzeti Fórum Joó Rudolf Külügyi Kollégiumának tagja, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumának volt tagja.
Írásai:
Hermann Gabriella Az Amerikai Erdélyi Szövetség története, 1952–1977 [pdf]

Hódi Sándor pszichológus - 1943, Nagytószeg (ma: Jugoszlávia) . Tanulmányait 1963-65 között az Újvidéki Egyetemen, majd 1967-72 között az ELTE Bölcsésztudományi Karán végezte. 1975 és 1981 között Adán munkapszichológus, majd 1981-től az Egészségházban klinikai pszichológus. 1989-91 között az Institutio Selye-Szabó: Stress, Ars et Scientia igazgatója. Kutatási területe: társadalmi devianciák és kisebbségek. 1990-94 között a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének alelnöke, 1991-től a Közép-európai Népcsoportok Fórumának elnöke. 1992-től a Magyarok Világszövetség elnökségi tagja, 1994-től az MVSZ Jugoszláviai Országos Tanácsának elnöke. Lapunk szerkesztőbizottságának tagja.
Írásai:
Hódi Sándor Tíz év után [html]
Hódi Sándor A magyar kisebbségpolitika bukása. Az 1997-es szerbiai választások tanulságai [html]

Hollanda Dénes gépészmérnök, egyetemi tanár - 1939, Kézdialbis (Kovászna megye). 1963-ban végez a Brassói Muszaki Egyetem gépgyártás-technológia szakán. 1973-1976 között prototípus műhelyfőnök a Brassói Műegyetemen. 1978-1979-ben tanszékvezető a Marosvásárhelyi Műszaki Főiskolán, majd 1979-1984 között ugyanitt a Muszaki és Pedagógiai Kar dékánja. 1990-től intézetvezető. 1996-1998 között a Petru Maior Egyetem mérnöki karának dékánja. Jelenleg ugyanitt egyetemi tanár. Több egyetemi jegyzet, szakdolgozat szerzője és társszerzője. Tanulmányai hazai és külföldi szakfolyóiratokban jelennek meg. 1973-tól a műszaki tudományok doktora.
Írásai:
Hollanda Dénes Hozzászólás Tonk Sándor Romániai magyar magánegyetem című vitaindító írásához [html]

Horia-Roman Patapievici
Írásai:
Horia-Roman Patapievici Egy identitáselmélet margójára [html]

Horváth Andor esszéíró, szerkesztő - 1944, Kolozsvár. Tanulmányait 1966-ban végezte a kolozsvári BBTE francia-magyar szakán. Középiskolai tanár, 1970-től A Hét című hetilap szerkesztője, majd főszerkesztő-helyettese. 1983 és 1990 között a Művelődés szerkesztője. 1990-92 a román művelődési minisztérium miniszterhelyettese, majd államtitkára. 1992-től a BBTE Bölcsésztudományi Karának adjunktusa. 1995-től a Korunk főszerkesztő-helyettese. Több esszékötet szerzője. A Bolyai Társaság elnöke.
Írásai:
Horváth Andor Tanulságok, menet közben [html]
Bakk Miklós-Horváth Andor-Salat Levente A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában [html]
Bakk Miklós - Horváth Andor - Salat Levente Az RMDSZ 2003-ban - útkeresés integrációs határpontokon [html]

Horváth Gyula
Írásai:
Horváth Gyula Területi fejlődés és regionalizmus - Hozzászólás Horváth Réka-Veress Emőd tanulmányához - [html]

Horváth István
Írásai:
Horváth István A migráció hatása a népesség előszámítására [html]
Horváth István A romániai nyelvpolitikák értékelése [pdf]
Horváth István Kisebbségi nyelvi jogok és kisebbségi nyelvhasználat Romániában [pdf]

Horváth Krisztina doktorandusz a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi Jogi Tanszékén - 1974, Miskolc. Jogi tanulmányait a Miskolci Egyetemen és részképzésben a belgiumi Genti Egyetemen (1996-1997) végezte. 1993-ban szerzett jogi diplomát a Miskolci Egyetemen. 1999-2000-ben a Nizzai Egyetemen szerzett diplomát a Nemzetközi köz- és magánjog elnevezésű posztgraduális képzésen. Főbb kutatási területei a nemzetközi jog, illetve ezen belül az emberi jogok, a kisebbségvédelem, a humanitárius jog és a nemzetközi konfliktusok. Több publikációja áll megjelenés alatt, melyek az Emberi Jogok Európai Egyezményével kapcsolatos joggyakorlat, illetve a koszovói katonai beavatkozás egyes kérdéseit taglalják.
Írásai:
Horváth Krisztina A Hasan és Chaush c. Bulgária ügy és a kisebbségi jogok védelme, avagy a muftik törik át a hallgatás falát? [html]

Horváth Réka
Írásai:
Horváth Réka Az RMDSZ céljainak változása az elmúlt tizenkét év során [html]
Horváth Réka - Veress Emőd Regionális politika és területfejlesztés Romániában [html]

Horváth Sándor
Írásai:
Horváth Sándor Hozzászólás Tonk Sándor, a Sapientia Kuratóriuma elnökének tanulmányához [html]

Horváth Szabolcs Ferenc történész — 1974, Kolozsvár. 1990-től Németországban él. 2001-ben végzett a heidelbergi egyetem történelem, filozófia és német irodalom szakán. Érdeklődési területét a 19—20. századi német és kelet-európai eszmetörténet, politikatörténet, valamint a nacionalizmus és az antiszemitizmus története képezi. Több tanulmány, kézikönyv és lexikoncikk, recenzió szerzője.
Írásai:
Horváth Szabolcs Ferenc A romániai Országos Magyar Párt viszonya a jobboldali áramlatokhoz a harmincas években [pdf]

Horváth Tamás szociológus — 1968, Budapest. Középiskolai tanulmányait a budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumban folytatta, majd 1992-ben történelem—földrajz szakot végzett az ELTE Tanárképző Karán, illetve 2000-ben a szociológia szakon is diplomázott ugyanitt. 1999-ben került a budapesti Márton Áron Szakkollégiumba, ahol 2000—2003 között főigazgató volt. 2002 és 2003 között az OM háttérintézményeként működő Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda igazgatójaként is tevékenykedett, valamint közvetlenül felügyelte a Kárpát-medence hét országában kiépült Agora irodahálózat kiépítését. 2003-tól egy magyarországi EU tanácsadó cég ügyvezető igazgatója és a Hidvégi Mikó Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Írásai:
Horváth Tamás — Ríz Ádám Kárpát-medencei magyarok támogatásának új lehetőségei az Európai Unióban [pdf]

Hunyadi Attila a Babes-Bolyai Tudományegyetem történelem szakos hallgatója - 1977, Torda. 1999-ben a II. Erdélyi Tudományos Diákkonferencián 2. helyezést ért el.
Írásai:
Hunyadi Attila Romániai magyar gazdaságpolitika 1918-1940 [html]

Huszár Vilmos filozófus, politológus - 1944, Budapest. Filozófiai tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen folytatta. 1970-től Bukarestben, majd 1976-tól Budapesten dolgozott szerkesztőként. 1978 óta Németországban él. 1988-ban politológiából doktorált. 1989 óta az Eichstätti Katolikus Egyetem óraadó tanáraként dolgozik.
Írásai:
Huszár Vilmos Kollektív jogok - kollektív javakat illető jogok [html]

 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék