magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» V. ÉVFOLYAM - 1999. 4. (18.) SZÁM - Kisebbségi magyar gazdaságpolitika
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Fórum
 • Bara Gyula: Versenyző gazdaságfejlesztési stratégiák - kiegészítő gondolatok Birtalan Ákos vitaindítójához [html]
 • Coltea Tibor: Mire alapozhat egy kisebbség, ha önálló intézményrendszert kíván kiépíteni [html]
 • Demeter Attila: Gazdagok vagy különcök legyünk? [html]
 • Kerekes Gábor: Észrevételek Birtalan Ákos a Magyar Kisebbség 1999/2-3-as számában megjelent tanulmánya kapcsán [html]
 • Kerekes Jenő: Gondolatok Birtalan Ákos vitaindítónak szánt, a Magyar Kisebbség 1999/2-3-as számában megjelent tanulmányában foglaltakhoz [html]
 • Kónya-Hamar Sándor: Határtalan haszon vagy gazdagító bizalom? [html]
 • Mátis Jenő: Az önálló gazdasági alrendszer megvalósításának lehetőségei [html]
 • Neményi József Nándor: A gazdasági átmenet paradoxonai a mai Romániában [html]
 • Pete István: Reflexió egy gondolatra: a helyi tanácsoktól a fejlesztő önkormányzatok felé [html]
 • Péter Pál: Gondolatok gazdasági lehetőségeinkről és annak csapdáiról [html]
 • Ráduly Róbert: Romániában magyar gazdaságról gondolkodni, avagy a felhívástól a kihívásig [html]
 • Somai József: Egy nemzeti közösség makro- és mikrogazdaságpolitikai dilemmái [html]
 • Tamás Sándor: A tulajdonviszonyok rendezése - az ezredvégi Románia egyik próbaköve [html]
 • Török Zoltán: Nekünk befűtenek? [html]
 • Zakota Zoltán: Önálló gazdasági élet kisebbségi létfeltételek közepette? [html]
Archívum
 • Hantos László: Szlovenszkó és a szlovenszkói magyarság gazdasági helyzete [html]
 • Petrovay Tibor: Kisebbségi magyar gazdaságpolitika [html]
 • Szobonya László: A gazdasági kérdés [html]
Dokumentumok
 • Új Kézfogás Közalapítvány dokumentumai [html]
 • Határon túli Vállakozásfejlesztési Központok [html]
 • A Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. bemutatása [html]
A következő lapszám vitaindítója
 • Birtalan Ákos: Belső választásokról és másokról, "eretnek" megközelítésben [html]
 • Toró T. Tibor: Szövetségi belső választások: egyszerű tisztújítás vagy az "erdélyi magyar parlamentarizmus" rehabilitációjának kísérlete [html]
Határok nélkül
 • Mirnics Károly: A magyar kisebbség ellenzéki magatartása, mint az alakuló civil társadalom tényezője Jugoszláviában [html]
 • Korhecz Tamás: A nemzetiségi konfliktusok esélyei a Vajdaságban [html]
 • Reiter József-Reiter Szilvia: A szlovákiai Magyar Koalíció Pártja kormányzati tevékenységének első éve [html]
Kitekintő
 • Győri Szabó Róbert: Kisebbségi oktatási rendszerek a példaértékű kisebbségpolitikai gyakorlatú eűrópai államokban - Finnországban és Olaszországban [html]
 • Varga György: Az orosz nyelv Ukrajnában [html]
Változó időben
 • Sorbán Angéla: A vállalkozás, mint cselekvés- és létforma [html]
Műhely
 • Bodó Barna: Sajtó és regionalizmus [html]
 • Borbély Imre: Külhoni állampolgárság vagy státustörvény? Az elszakított nemzetrészek magyarországi jogállásának rendezési lehetőségei [html]
 • Simon Sándor: Regionalizmus és szövetkezés [html]
 • Vincze Gábor: Magyar vagyon román kézen. A második világháború utáni magyar-román vagyonjogi vita, különös tekintettel a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek kérdésére. [html]
Könyvészet
 • A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája [html]
 • A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája [html]
 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék