magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VII. ÉVFOLYAM - 2003. 1. (27.) SZÁM - REGIONÁLIS POLITIKA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS ROMÁNIÁBAN
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

VITAINDÍTÓ
 • Horváth Réka - Veress Emőd: Regionális politika és területfejlesztés Romániában [html]
FÓRUM
 • Bodó Barna: Régió és politika [html]
 • Hajdó Csaba: A román regionális politika reformja: lehetőségek és kihívások - Reflexió Horváth Réka és Veress Emőd tanulmányára - [html]
 • Horváth Gyula: Területi fejlődés és regionalizmus - Hozzászólás Horváth Réka-Veress Emőd tanulmányához - [html]
 • Kolumbán Gábor: A román regionalizmus paradoxona [html]
 • Nemes Nagy József: Regionális fejlődés, regionális politika [html]
 • Pálné Kovács Ilona: Gondolatok Horváth Réka és Veress Emőd Regionális politika és területfejlesztés Romániában c. tanulmánya ürügyén [html]
 • Perger Éva: Gondolatok Horváth Réka - Veress Emőd: Regionális politika és területfejlesztés Romániában című tanulmánya kapcsán [html]
 • Vincze Mária: Sötétben tapogatózunk? [html]
DOKUMENTUMOK
 • Regionális és helyi dimenziók Európában [html]
 • Románia állásfoglalása 21. fejezet: Regionális politika és a strukturális eszközrendszer koordinációja [html]
 • Helyzetfeltáró jelentés a helyi és regionális demokrácia helyzetéről Romániában [html]
ARCHÍVUM
 • György Béla: Reformmozgalom a romániai Országos Magyar Pártban (1926-1927) [html]
 • A Magyar Párt igen tisztelt Elnökségének [html]
 • Az Elnöki Tanács kommünikéje az emlékiratról [html]
 • Krenner Miklós a reformcsoport céljairól [html]
 • Nagyságos Krenner Miklós Úrnak [html]
 • Dr. Kecskeméthy István nyilatkozata a Krenner-csoportról, a pártegységről és a Magyar Párt mai vezetőségéről* [html]
 • Krenner Miklós megállapítja, hogy a reformcsoport kiegyenlítő munkáját mindenben meghiúsították [html]
 • Krenner Miklós: A magyarság vezéreihez [html]
KITEKINTő
 • Michael Hechter: A nacionalizmus megfékezése [html]
VÁLTOZÓ IDőBEN
 • Sorbán Angella - Nagy Kata: Merre haladt a romániai magyar társadalom az elmúlt tizenkét évben? [html]
MŰHELY
 • Bakk Miklós - Horváth Andor - Salat Levente: Az RMDSZ 2003-ban - útkeresés integrációs határpontokon [html]
 • Benedek Gyula: Az asszimilációról mint statisztikus [html]
 • Kiss Tamás: A szocialista típusú modernizáció és hetednapot ünneplő adventista vállalkozók [html]
 • Szabó Máté: Civil társadalom - globalizáció - regionalizmus [html]
STÚDIUM
 • Gerencsér Balázs: Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon- Gondolatok Győri Szabó Róbert írása1 kapcsán - [html]
 • Székely Tünde: A civil szféra és a politikai szféra fogalmainak viszonya a gondolkodás történetében és a különböző európai társadalmakban [html]
 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék