magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IX. ÉVFOLYAM - 2005. 3-4. (36-37.) SZÁM - Vidékfejlesztés és falupolitika
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Vitaindító (I.)
 • Kerekes Gábor: Vidékfejlesztés és falupolitika [pdf]
Fórum (I.)
 • Csák László: Vidéki versenyképesség — reális jövőkép? [pdf]
 • Nagy Benedek: Néhány gondolat a vidékfejlesztési vitaanyag javaslataival kapcsolatban [pdf]
 • Sebestyén Csaba: Megjegyzések Kerekes Gábor vitaindító írása kapcsán [pdf]
Vitaindító (II.)
 • Kiss Dénes: Erdélyi falvak a 21. században [pdf]
Fórum (II.)
 • Gagyi József: Kötelesség és igazság — a mai vidéki élet kulturális, erkölcsi dimenzióiról [pdf]
 • Oláh Sándor: Hozzászólás Kiss Dénes erdélyi látleleteihez [pdf]
 • Peti Lehel: Agrárszerkezeti változások az erdélyi falvakban. Hozzászólás Kiss Dénes Erdélyi falvak a 21. században című dolgozatához [pdf]
 • Szabó Árpád Töhötöm: Megismerés és tapasztalat: az erdélyi falu problematikája [pdf]
Archívum
 • Venczel József: Falumunka és az erdélyi falumunka-mozgalom [pdf]
Kitekintő
 • Wimmer, Andreas — Glick Schiller, Nina: Módszertani nacionalizmus és azon túl: nemzetállam-építés, migráció és társadalomtudományok [pdf]
Műhely
 • Mester Béla: Nyelv és politikai közösség a reformkorban, Szontagh Gusztáv gondolkodásának tükrében [pdf]
 • Varga Attila: Vallás, társadalom és állam viszonya a 21. század elején — háttér-vázlat egy lehetséges jogi szabályozás margójára [pdf]
 • Veress Emőd: A hatalommegosztás aktualitása [pdf]
Stúdium
 • Bognár Zoltán: Autonómiák világszerte: az önállóság formai és tartalmi ismérvei tizennyolc államban (1.) [pdf]
 • Gábos Edit: A fenntartható faluturizmus feltételei — Összehasonlító elemzés a turizmus zetelaki és ördöngösfüzesi állapotáról [pdf]
 • Kinda István — Peti Lehel: „csak tartsuk a zsákot, mikor osszák” — Társas gazdálkodási formák és stratégiáik két Kis-Küküllő menti településen [pdf]
 • Kiss Zita: Egyesületi élet falun [pdf]
 • Kónya Hanna: Egy Fehér megyei falu elitjének kapcsolathálózati elemzése [pdf]
 • Miklós Zoltán: Félúton: a tradicionális gazdálkodás és kapitalista piacorientáltság között [pdf]
 • Tóth-Bartos András: Észak-Erdély reintegrációjának kérdése a második bécsi döntés után [pdf]
 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék