magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» ÚJ SOROZAT, XVIII. ÉVFOLYAM 2013/3–4. (69–70.) SZÁM - Állampolgárság-politika, nemzetdiskurzusok
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Fórum
 • Kiss Tamás: Nemzetdiskurzusok hálójában. Az állampolgárság-politika, mint a magyar nemzetre vonatkozó klasszifikációs küzdelem epizódja és eszköze [pdf]
 • Irina Culic: Az állampolgárság visszaállításától a kedvezményes (vissza)honosításig: a kettős állampolgárság politikájának kiterjedése Romániában 1989 után [pdf]
 • Vass Ágnes: Szlovák—magyar kettős állampolgárok szlovák állampolgárság nélkül [pdf]
Ankét
 • Toró Tibor: A határon túli magyar közösségek a könnyített honosítás bevezetése után. [pdf]
 • Antal Árpád — Tamás Sándor: A kettős állampolgárság következményei és hatásai a külhoni magyar nemzetközösségek helyzetére és megítélésére [pdf]
 • Bauer Tamás: Cukor a sebbe [pdf]
 • dr. Borbély Zsolt Attila: A magyar állampolgárság kiterjesztésének nemzetpolitikai vetületei [pdf]
 • Dénes Iván Zoltán: Szembenálló emlékezetrendszerek [pdf]
 • Egry Gábor: Válaszok híján [pdf]
 • Gajdos István — Zubánics László — Tóth Mihály: Válasz a Magyar Kisebbség folyóirat által kezdeményezett vitára [pdf]
 • Korhecz Tamás: A kettős állampolgárságról vajdasági szemmel [pdf]
 • Pogonyi Szabolcs: Nemzetpolitika a határon túli szavazati jog fogságában [pdf]
 • Salat Levente: A könnyített honosítás látható és várható következményeiről. Válaszok a Magyar Kisebbség kérdéseire [pdf]
 • Tóth Judit: A képzelt közösségtől a virtuális állampolgárságig [pdf]
 • Varga Zs. András: Megfontolások négy tételben a nemzet és alkotmány(a) összefüggéséről [pdf]
 • Wetzel Tamás: Válasz a Magyar Kisebbség folyóirat szerkesztősége által megfogalmazott kérdésekre [pdf]
Archívum
 • Bárdi Nándor: Válogatás a budapesti Tömegkommunikációs Kutatóközpont nemzettudat-vizsgálatainak kutatási jelentéseiből [pdf]
 • Hunyady György—Hann Endre—Lázár Guy—Pörzse Katalin: Nézetek a hazafiságról, a magyarságról és az internacionalizmusról [pdf]
 • Csepeli György: Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről [pdf]
 • Lázár Guy: Kik tartoznak a nemzethez? Fiatalok a magyarság ismérveiről és a határokon túli magyarokról [pdf]
 • Lázár Guy: A lakosság magyarságtudata a nemzeti-etnikai kisebbségekhez való viszony tükrében [pdf]
 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék