magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» III. ÉVFOLYAM - 1997. 3-4. (9-10.) SZÁM - Magyar felsôoktatás Erdélyben
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Fórum
 • Balázs Sándor: A Bolyai egyetem... [html]
 • Demény Lajos: Természetes nemzetiségi és anyanyelvi adottságunkból fakadó feladat [html]
 • Dolník Erzsébet: A felvidéki magyar oktatási rendszer időszerű kérdései [html]
 • Faragó József: A Bolyai-ügy 1997 tavaszán [html]
 • Garda Dezső: Főiskola Székelyföldön [html]
 • Horváth Andor: Tanulságok, menet közben [html]
 • Kónya Sándor: Legyen hazánk, ha már volt [html]
 • Kozma Tamás: Magánegyetem [html]
 • Orosz Ildikó: Esettanulmány a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola születéséről [html]
 • Sidó Zoltán: Szlovákiai vészhelyzet [html]
 • Veres Károly: Az egyetemépítés dilemmái [html]
Archívum
 • Bíró Sándor: A kolozsvári egyetem a román uralom alatt [html]
 • Mozaikok a Bolyai Tudományegyetem éveiből: Vincze Gábor: [html]
Dokumentumok
 • 1945/407-es számú törvény a kolozsvári magyar tannyelvű egyetem létesítésére [html]
 • A kolozsvári magyar egyetem ideiglenes vezetőségének javaslata az intézmény tanszemélyzetére vonatkozóan (1945. augusztus 24.) [html]
 • Ismeretlen szerző jelentése a Bolyai Tudományegyetem 1946. évi tavaszi helyzetéről [html]
 • Szél Jenő Bukaresti magyar követ jelentése (1945. november 2.) [html]
 • "Referátum a kolozsvári ""V. Babes"" és ""Bolyai J."" egyetemek egyesítésére vonatkozólag 1959)" [html]
 • Az 1995-ös 84. számú (tanügyi) törvény és az azt módosító és kiegészítő 1997-es 36. számú sürgősségi kormányrendelet [html]
A következő lapszám vitaindítója
 • Molnár Gusztáv: Az erdélyi kérdés [html]
Határok nélkül
 • Arday Lajos: Magyarok a szerb-jugoszláv Vajdaságban. 1944-1989 [html]
 • Gyurcsik Iván: Adalékok a szlovákiai magyarság politikatörténetéhez
 • Mák Ferenc: Magyarok Horvátországban [html]
 • Mirnics Károly: A vajdasági magyarok politikai önszerveződése és a magyar pártok egymás közötti harca a VMDK megalakulásától 1996-ig [html]
Változó időben
 • Sorbán Angella - Dobos Ferenc: Szociológiai felmérés a határon túl élő magyar közösségek körében az asszimiláció folyamatairól - Erdély [html]
Műhely
 • Borsi-Kálmán Béla: "Mitteleurópa és egy ""Integrált Európa"" határmezsgyéjén" [html]
 • Grúber Károly: Összeegyeztethető-e a szabadság és közösség eszménye? [html]
 • Kovács Péter: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi koordinátái a 90-es években [html]
 • Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között. II. rész: 1948-1965. [html]
Könyvészet
 • A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája [html]
 • A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája [html]
 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék