magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VIII. ÉVFOLYAM - 2003. 2-3. (28-29.) SZÁM - A Székelyföld fejlődési esélyei
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Vitaindító
 • Kolumbán Gábor: A Székelyföld fejlődési esélyei a román területfejlesztési politika keretei közt [pdf]
Fórum
 • Demeter János — Klárik László Attila: Quo vadis Terra Siculorum? Gondolatok a székelyföldi jövőképről [pdf]
 • Kerekes Gábor: Beszéljük meg! Kommentárok Kolumbán Gábor „A Székelyföld fejlődési esélyei a román területfejlesztési politika keretei közt” című vitaindítójához [pdf]
 • Ráduly Róbert Kálmán: Székelyföld, a belső gyarmat. Az elveszett világ nyomdokain, avagy honnan kell közelíteni a Székelyföld kérdéséhez [pdf]
 • Szász Jenő: Regionális autonómia a Székelyföldön [pdf]
 • Virág György: Székelyföld [pdf]
 • Zsombori Vilmos — Csutak István: A Székelyföld regionális fejlődési esélyei [pdf]
Archívum
 • Balaton Petra: A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységéről (1902—1920) [pdf]
 • Az Udvarhely megyei gazdasági egyesület folyó 1902. évi október 30-án 292/1902. szám alatt kelt és a m. kir. földművelésügyi miniszterhez intézett felirata [pdf]
 • Bárdi Nándor: Az erdélyi magyar (és regionális) érdekek megjelenítése az 1910-es években. Az Erdélyi Szövetség programváltozatai [pdf]
 • Az Erdélyi Szövetség munkaterve [pdf]
 • Bárdi Nándor: Paál Árpád Székely Köztársaság terve 1919-ből [pdf]
 • Paál Árpád: Emlékirat a semleges, független székely államról [pdf]
 • Bárdi Nándor: Az Erdélyi Párt és a regionális politika [pdf]
 • Gr. Teleki Béla napirend előtti felszólalásában ismerteti az Erdélyi Párt programját. Az országgyűlés képviselőházának 195. ülése 1941. évi június hó 17-én, kedden, Szinyei Merse Jenő és Törs Tibor elnöklete alatt [pdf]
 • Albrecht Dezső felszólalása a felhatalmazási törvény vitájában, az Erdélyi Párt vezérszónokaként. Az országgyűlés képviselőházának 268. ülése 1942. június 17-én, szerdán [pdf]
 • Oláh Sándor: A cukor ügyétől az Internácionálé elénekléséig. Egy falusi politikai szervezet színeváltozásai, 1944—1950. [pdf]
 • A Magyar Népi Szövetség sóváradi szervezetének jegyzőkönyvei (válogatás) [pdf]
 • Gagyi József: 1949-es jelentés az ellenségről [pdf]
 • Jelentés a csíksomlyói búcsúról [pdf]
 • Stefano Bottoni: Források a Magyar Autonóm Tartomány geneziséről [pdf]
 • J. V. Sztálin távirata Gheorghiu-Dejnek az új román Alkotmány előkészítésében nyújtandó segítségről [pdf]
 • A. Visinszkij észrevételei a Román Népköztársaság alkotmánytervezetével kapcsolatban [pdf]
 • V. M. Molotov kísérő feljegyzése J. V. Sztálinhoz, és észrevételek a Román Népköztársaság alkotmánytervezetével kapcsolatban [pdf]
 • A. Lavrentyev és Ju. Andropov tájékoztatója „A romániai helyzetről” [pdf]
 • Gyorsírásos feljegyzés a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1952. július 10-i üléséről [pdf]
 • Maros Tartomány Pártbizottsága. A Pártvezető Szervek Osztálya: Tájékoztatás a nemzetiségi problémáról [pdf]
 • Magyar Autonóm Tartományi Pártbizottsága 6 Honapos iskolája: Jelentés. „A tanulok kommunista neveléséröl a hathonapos pártiscolában.” [pdf]
 • A Román Munkáspárt Maros Tartományi Bizottsága: Tájékoztató a propagandista-képző kurzus első évfolyamáról [pdf]
 • Tájékoztató [pdf]
Kitekintő
 • Bruno de Witte: Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében [pdf]
Műhely
 • Bodó Barna: Identitás, lokalitás, hálózatok [pdf]
 • Fórika Éva — Petrea, Bogdan: Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? — egy hosszú távú versenyről, melynek több, régi vagy új résztvevője van, s amelybe még többen szeretnének beszállni [pdf]
 • Görömbei Sára: A Gross-jelentés — Az autonómia mint megoldás az európai konfliktusokra [pdf]
 • Horváth Szabolcs Ferenc: A romániai Országos Magyar Párt viszonya a jobboldali áramlatokhoz a harmincas években [pdf]
 • Szabó Máté: Civil társadalom—globalizáció—regionalizmus (2.) Az új kommunikációs technológiák és a regionális civil társadalom globális integrációjának esélyei: Magyarország és a „globális civil társadalom” [pdf]
 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék