magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IV. ÉVFOLYAM - 1998. 2. (12.) SZÁM - A kormányzás dilemmái
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   

Fórum
 • Balázs Sándor: A hatalomban vagy a hatalomból [html]
 • Bodó Barna: Oktatási reálpolitika, avagy mennyire beteg az RMDSZ állatorvosi lova? [html]
 • Borbély Imre-Borbély Zsolt Attila: RMDSZ: érték, érdek és hatalom, 1989-1998 [html]
 • Borbély László: "Őszinteség" [html]
 • Csapó I. József: Nemzeti közösség autonómiája, avagy nemzeti kisebbség kiszolgáltatottsága [html]
 • Dáné Tibor: Önmeghatározásunk felette szükséges voltáról [html]
 • Kántor Zoltán: Gondolatok egy aktuálpolitikai kérdés kapcsán [html]
 • Niculescu Antal: Legalább megpróbáltuk! [html]
 • Somai József: Nézőpont a kormánykoalícióról, különös tekintettel az RMDSZ strűktúrájára, programjára és működésére [html]
 • Szatmári Tibor: Együtt sikerülni fog! [html]
 • Szőcs Géza: Az RMDSZ faszadizmusáról és egyebekről hét tételben [html]
 • Tóth István: Kinn vagy benn? [html]
Archívum
 • Vincze Gábor: A Groza-kormányt támogató Magyar Népi Szövetség [html]
 • Mit hozott az erdélyi magyarság számára az 1944. augusztus 23-i fordulat? (Részletek) [html]
 • Az erdélyi magyar szociáldemokraták javaslata egy közös magyar választási lista létrehozásáról. (Részletek) [html]
Dokumentumok
 • A Szövetségi Képviselők Tanácsa székelyudvarhelyi Nyilatkozata (1996. január 14.) [html]
 • Az RMDSZ Választási Programja (Részletek) [html]
 • Frunda György, az RMDSZ államelnökjelöltjének Választási Programja (Részletek) [html]
 • A Ciorbea-kormány Programja (Részletek) [html]
 • Az RMDSZ V. Kongresszusán elfogadott Program (Részletek) [html]
 • Az RMDSZ V. Kongresszusán elfogadott Program Kormány-koalíciós Cselekvési Prioritásai (Részletek) [html]
 • A Vasile-kormány Programja 1998-2000-re (Részletek) [html]
 • A Vasile-kormány Rövid Távú Programja (Részletek) [html]
*
 • Tőkés László: Előterjesztés az RMDSZ kormányzati szerepvállalásáról [html]
 • Románia kormányai 1996-1998. április 17. [html]
A következő lapszám vitaindítója
 • Veress Károly: Kisebbségilét-elemzés [html]
Kitekintő
 • Rahat Nabi-Khan: A kisebbségek kulturális jogainak és identitásának védelme Ázsia egyes alkotmányaiban [html]
Változó időben
 • Sorbán Angella-Dobos Ferenc: Adalékok az erdélyi magyarság közéleti és politikai értékrendjéhez [html]
Műhely
 • Grúber Károly: Regionalizmus, nemzetállamok, európai integráció, közép-kelet- és nyugat-európai távlatok [html]
 • Lőrincz Csaba: Erdély a magasban? [html]
 • Tánczos Vilmos: Kettős hatalmi szerkezet a Székelyföldön [html]
Könyvészet
 • A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája [html]
 • A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája [html]
 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék